Indigo 2 musik-PC  –  praktisk info

Kom godt i gang
I det følgende giver vi nogle korte anvisninger på opsætning og tilpasning af  computeren og af Windows, som vi mener, du selv bør udføre, da det vil give dig værdifuld viden om PC'en og gøre det lettere for dig at løse problemer, som kan opstå hen ad vejen.

Læs det nu! Det er meget, meget vigtigt!

(Her er vores udvidede vejledning til tuning af Windows)

Gem de papkasser, som PC'en kom i!
Hvis PC'en af en eller anden grund skal retur til værkstedet, så er det uhyre vigtigt, at den bliver pakket forsvarligt. Det kan du næsten kun gøre ved at gemme og genbruge den emballage, den kom i.
Hvis du sender en PC retur, og den ikke er pakket forsvarligt, kan du blive opkrævet et gebyr.
Send aldrig en PC retur uden forudgående aftale med os (RMA-procedure).

Læs alle manualer grundigt
Fx kan det give store problemer, hvis du sætter et usb-lydkortet til computeren FØR dets driversoftware er installeret. Læs om det i lydkortets manual.
Som udgangspunkt skal driveren installeres, før lydkortet sættes til computeren.
Få det nu gjort ordentlig, læs i det mindste de første sider i manualerne. Det vil spare dig for en masse tid, og vi kan undgå at skulle bruge tid på unødig support.

Aktiveringskoden til Windows
... står på en label på siden/toppen/bagsiden af kabinettet.
Hvis den ikke sidder på kabinettet, så er den nok på DVD-hylsteret.
Koden
står bag et "skrabemærke". Brug en negl eller noget blødt, så du ikke ødelægger den.

Systemgendannelse / Genoprettelse
Det er ikke sikkert, at  "Genoprettelse" er slået til.
Tjek det i Windows 10 kontrolpanelet til systemgendannelse, som hedder "Genoprettelse".

Vi anbefaler kraftigt, at du slår Systemgendannelse / Genoprettelse til som det allerførste og inden du begynder at installere software.

Med systemgendannelse kan du komme tilbage til tidspunktet før, du fx installerede en driver eller noget andet, som fik dit system til at blive ustabilt.
Gå langsomt frem. Lad være med at installere 5-10 programmer på én gang.
Går noget galt, så ved du ikke hvilket af programmerne, der er skyld i problemet.
Tag lidt ad gangen, arbejde med det, og gå så videre i installationen.

Langt de fleste problemer opstår under installation af dine programmer eller drivere til lydkort osv.

Du slår Systemgendannelse til her:
Til højre for Windows startknap nederst i venstre side af skærmen, er der et forstørrelsesglas. Klik på det og skriv "genoprettelse" og tryk på [Enter].
Vælg drev C (system) og klik på [Konfigurer...]
Sæt en prik ud for "Slå systembeskyttelse til" træk skyderen hen på ca. 7-10% og klik på [OK].
Jo højere du sætter procenttallet, desto længere tilbage i tid kan du gendanne.

Hvis du får brug for at gendanne systemet til et tidligere tidspunkt, kan du gå ind i genoprettelse igen.
Denne gang skal du så blot klikke på knappen [Systemgendannelse...] i det lille vindue og følge instruktionerne på skærmen.

USB 3.1 kan have problemer med USB 2.0 hardware
Vi har flere eksempler på at Windows bryder ned, hvis der sættes et USB 2 lydkort til en USB 3.1 port.
Vi har ikke fundet årsagen, men lad være med at bruge USB 3.1 portene, hvis du ikke har brug for det.
USB 2 porte er sorte, USB 3 porte er blå, USB 3.1 porte er turkis.

USB-sokkeltyper:
Fra venstre ses USB2, USB 3.0, USB 3.1 og Type-C USB 3.0/3.1

ASIO-driveren kører som en baggrundstjeneste!
Bruger du lydkort, som installeres med en ASIO-driver, skal du sætte Windows processorressourcer til Baggrundstjenester.
ASIO-driveren er meget væsentlig for lydoptagelser, og den kører som en baggrundstjeneste.
(Hvis du ikke er musiker, så er der ingen grund til at ændre på denne indstilling)
Søg med forstørrelsesglasset på "Systemindstillinger".
Fanebladet Avanceret > Ydeevne > Indstillinger > Avanceret > Baggrundstjenester

Strømstyring
Vælg den strømstyringsplan, der hedder "Høj ydeevne", hvis du har problemer med knitren i lydoptagelser.
Især på bærbare har det en gavnlig effekt, da indstillingen "Høj ydeevne" forhindrer CPU'en i at drosle ned i hastighed, men det kan også have en effekt på stationære PC'ers ydeevne.

Klik på "forstørrelsesglasset" og søg i Windows efter "Strømstyring". Vælg "Høj ydeevne".

Du kan ændre på de strømstyringsplaner, der står til rådighed.
Klik på "Skift indstillinger for plan" og klik på fx "Skift avancerede strømstyreindstillinger. Gå ned til punktet "Strømstyring for Processor" og tjek at de to underpunkter Minimal og Maksimal processortilstand er sat til 100%.
Bemærk, at "Politik for afkøling af system" sikkert står til "Aktiv". Det betyder, at blæseren vil køre op og ned i hastighed, frem for at ændre CPU'ens hastighed. Sætter du dette punkt til "Passiv", så vil det fortrinsvis være CPU'ens hastighed, der kører op og ned frem for blæserens.

Trådløst netværk: Hvis du har fået et Wi-Fi-kort med, så husk at sætte antennen på!

RAM: Bundkortet kører som udgangspunkt RAM'en i 2400 MHz, men vi kan godt have valgt en RAM i 2666 MHz, hvis det er billigere/bedre for dig.
RAM'en vil dog som udgangspunkt starte i 2400 MHz, da værkstedet ikke ændrer på standarden.
Du kan selv vælge at sætte RAM'en op i hastighed. Det gør du ved at vælge en såkaldt XMP-profil i BIOS/UEFI. Læs om det i bundkortets manual. Vi anbefaler dig at holde dig til 2400 MHz.

Backup
Du har selv ansvaret for at lave backup af de ting, du har liggende på computeren.
Det kan du gøre til en ekstern usb-harddisk, eller du kan have bedt os om at sætte en ekstra harddisk i computeren, som du bl.a. vil kunne bruge til backup.
Hvis du er seriøs med det arbejde, du udfører med computeren, så skal du have en backup-plan, for alle harddiske får på et eller andet tidspunkt problemer.

Gode råd

Avancerede tilpasninger

De færreste har brug for det følgende. Gå forsigtig frem!

Harddisken / SSD'en

Hvis du har 2 harddiske eller SSD'er i computeren, så skal du muligvis selv sætte harddisk nr. 2 op.
Dobbeltklik på drev-bogstavet for at se, om der åbner et vindue, som viser drevets indhold.
Ellers får du sikkert mulighed for at formatere drevet, hvorefter det vil være til rådighed.

Man kan få mere kontrol over indretningen af drev, partitioner osv. i kontrolpanelet "Administration".
Søg på "Administration" og tryk [Enter] > Lager > Diskhåndtering

I ovenstående illustration ser du en Disk 0, som kun har én partition. Desuden er der en Disk 1, som er inddelt i to afdelinger eller partitioner.
Man vil fx kunne højreklikke på den firkant, som har med drev D at gøre (i illustrationen øverst står der "Seagate (D:)") og får så mulighed for at oprette en udvidet partition, derefter oprette et logisk drev og til sidst at formatere drevet. Hvis en harddisk ikke er delt op i partitioner, kan du selv dele den i to eller flere dele med kommandoen "Formindsk diskenhed".

Hvis der er flere end én harddisk i maskinen, kan drevbetegnelserne være byttet rundt, så de kommer i en ulogisk rækkefølge – fx C, D, F, E.
Gå til "Diskhåndtering" som beskrevet ovenfor. Højreklik på den partition, du vil lave om og vælg "Skift drevbogstav og sti..."

Bemærk: SATA harddisk-kabler sidder ikke ret godt fast og kan falde af under transporten.

BIOS-/UEFI-indstillinger

BIOS indstillingerne står til "fabriksindstillingen", men kan ændres/optimeres. Man kommer ind i BIOS, ved at holde Delete-tasten nede, lige efter man har tændt for computeren og den begynder at skrive noget på skærmen. Vi anbefaler, at du kun laver ændringer for blæser-hastighed og den slags. Lav ikke om på noget i BIOS, uden at du ved 100%, hvad du gør!

BIOS opdatering
Det er vigtigt at opdatere sine programmer, så man altid har seneste version.
BIOS er hjertet i bundkortet og vigtig for stabiliteten af et computer-system.
Læs alt om BIOS opdatering i manualen til Asus bundkortet.

Q-Fan Control
I BIOS kan du lave ændringer i Asus Q-Fan Control, som overvåger og regulerer hastigheden af CPU-blæser og kabinetsblæserne. Q-Fan Control vil normalt være sat til "Standard". Det er meget muligt, at Standard-indstillingen er helt fin, og at du ikke kan høre blæserne.
Er der lidt sus fra blæserne, så kan du prøve "Silent-indstillingen".
Læs om det i Asus-manualen under kap. 2.2.3.

Inde i BIOS skal du trykke på F6 for at komme til Q-Fan Control

Kabinetsblæser: På Fractal Design Refine R4 kabinettet sidder den manuelle regulering af kabinetsblæserne øverst til højre under frontlågen. Indstillingen vil sikkert være sat til højeste hastighed. Du kan ændre det til mellemste eller laveste. Du kan nok slet ikke høre den mellemste indstilling, så vælg den.
På Cooler Master Silent kabinetterne reguleres hastigheden med Q-Fan Control (med mindre der sidder en omskifter på blæserledningen som med Fractal Design).

Flere skærme
Bundkortet understøtter op til tre skærme på samme tid. BIOS er sat til automatisk at finde alle skærme og grafikkort, men hvis det ikke virker, så kan du sætte det op i denne menu i BIOS:
Advanced > System Agent Configuration > Graphics Configuration > iGPU Multi Monitor > Enabled
Når Multi-Monitor er enabled (aktiveret), kan du sætte tre skærme op fra Windows kontrolpanelet "Skærm".

Windows- og BIOS-optimeringer
Vi ændrer ikke i BIOS, men du kan selv lave visse ændringer. Men hvis maskinen kører fint, så synes jeg, du skal lade være. Hvis det virker, så lav ikke om på det!
Du kan læse mere om specielle optimeringer i vores guide til "Windows optimering"