Hjælp til Band-in-a-Box

 1. a) Download og installation     b) Installation fra USB-drev
 2. Opdatering af harddisk-versioner
 3. Flytte Band-in-a-Box til en anden computer
 4. Gratis opdatering til nyeste version
 5. Danske menuer og manual
 6. Akkompagnement til din melodi

1a. Download og installation

Hvis du har købt Band-in-a-Box som download, så har du fået en udførlig email med en vejledning til at komme i gang.

1b. Installation fra fysisk medie

Når du sætter USB-harddisken eller -stik'en i, vil der dukke en menu op, hvorfra du kan starte installationen.

Hvis ikke, kan du åbne Windows Stifinder (Windows-tast + E) og klikke på drevet, du har fået fra os.

Indholdet vises i ruden til højre.

Dobbeltklik på Setup.exe for at starte installationen.

Installationen kan være lidt forskellig for DVD- og for harddisk-versionerne.
Bl.a. vil du blive bedt om at tage stilling til, om du vil installere hele indholdet af den eksterne harddisk til din PC's interne harddisk, eller om du kun vil installere noget af indholdet og i stedet køre Band-in-a-Box fra den eksterne harddisk.
Det er noget, du kun selv kan beslutte. Der er fordele og ulemper ved begge muligheder.

Et par klik inde i installationen kommer du til dette vindue:

Læs teksten; den rummer vigtige informationer om den installation, du er ved at sætte i gang.
Teksten vil se anderledes ud for andre versioner af Band-in-a-Box.

I næste dialogboks kan du vælge hvor meget, du vil installere.

Klik på [Next] et par gange og dette vindue dukker op, hvor du kan læse om de forskellige måder at installere på:

Efter et par klik på [Næste] kommer du til denne dialogboks, hvor du bliver du spurgt hvordan, du vil installere.

Hvis du har en harddiskbaseret version, vil den give dig tre (fire) valgmuligheder.
Vælg den mulighed, der passer bedst til dig.
Vi anbefaler den tredje, hvis du har plads på den interne harddisk. Så kan du nemlig sætte USB-harddisken på hylden. Den er lidt sårbar, så der er en vis risiko ved at bruge den dagligt til at starte Band-in-a-Box fra.

Klik [Næste] og du får vist, hvor installationen vil ske.
Hvis du er usikker på, hvad du skal vælge her, så lad installationsprogrammet bestemme.
Der vil typisk stå C:\BB og så videre...

Klik [Næste] et par gange, og vent på at installationen skal blive færdig.

2. Opdatering af harddiskversioner

 1. Hvis du har brugt mulighed nr. 1 ovenfor, så skal du installere opdateringen på den eksterne harddisk.

 2. Har du brugt den 2. mulighed, skal du installere selve programmet på den interne harddisk, mens RealTracks og den slags skal installeres på den eksterne harddisk.

 3. Har du brugt den 3. mulighed, skal du installere på den interne harddisk, men du kan også installere på den eksterne, så program og RealTracks ligger her, hvis du nogle gange tager din Band-in-a-Box harddisk med dig for at bruge den med en anden maskine.
  Start med at installere på den eksterne harddisk og derefter på den interne.

3. Flytte Band-in-a-Box til en anden computer

Fra og med version 2014 er Band-in-a-Box blevet kopibeskyttet via nettet.
Når du vælger at aktivere programmet, går en tæller i gang på en server hos producenten.
Herefter kan du " Release" og "Restore" programmet 9 gange.
Du kan sådan set installere Band-in-a-Box på alle de computere, du ønsker, men du kan kun bruge programmet på én computer ad gangen.
Lad os sige, at du har aktiveret programmet på din PC, men nu har købt en ny computer. Før du kasserer din gamle PC eller sælger den, skal du "Release" (frigive) Band-in-a-Box så du efterfølgende kan "Restore" (gendanne) det på den nye computer. Først herefter kan du afinstallere programmet på den gamle computer.

Gå til menuen Hjælp > Activate Band-in-a-Box... > De-Activate Band-in-a-Box...

Denne dialogbox dukker op:

Klik på [Ja] og denne dialogbox vises:

Klik på [Release] og dernæst på [OK] i næste vindue

Du får en bekræftelse på at Band-in-a-Box nu er " Frigivet " fra denne computer, og at det nu kan aktiveres på en ny.

Til sidst meddeles, at det aktuelle program (på den gamle computer) er begrænset i sit funktionsomfang og bl.a. kan det ikke gemme filer.

4. Gratis opdatering til nyeste version

Band-in-a-Box fejlrettes løbende, og du vil altid kunne finde de nyeste, gratis opdateringer (inden for samme versionsnummer) på denne side:

Windows: https://www.pgmusic.com/support_windowsupdates.htm
Macintosh: https://www.pgmusic.com/support_macintoshupdates.htm

Det er dog endnu lettere at bruge menupunktet Hjælp > Søg efter opdateringer...

Klik på [Download] og dernæst på [Installer]
Det er meget vigtigt.
Der kommer flere gratis opdateringer om året, og de indholder mange fejlrettelser og forbedringer.

5. Danske menuer og manual

Hvis Band-in-a-Box (Windows) starter med engelske menuer, så skal du først prøve, om du kan ændre det til dansk fra menuen Opt. > Language Selection... > [Danish]

Du kan skifte mellem sprogene dansk og engelsk i menupunktet Funkt. > Sprogvalg... eller i den engelske version: Opt. > Language Selection...

Hvis du ikke kan vælge danske menuer, så kontakt os på biabindigo2.dk, så skal vi sende dig et link til en fil, der installerer de danske menuer og den komplette danske manual.

Mac-versionen er ikke oversat til dansk. Kontakt os for at få Windows-manualen, som godt kan bruges til Mac.

6. Akkompagnement til din melodi

Nu har du en komplet sang med melodi og akkompagnement.
Hvis du vil, kan du nu gå i gang med at forbedre på den: Vælge en anden stilart, sætte den op eller ned i tempo, fjerne lidt for skæve akkorder med menupunktet Redigér > Jazz akkorderne ned, og så videre...