Akkompagnement til din melodi

Klik på knappen "Stilart"

Under [Filter]-knappen søger du på "Blank"

Vælg fx "Blank 3/4 utility style" og klik på "OK"

Sæt en prik ud for "SpilSelv" øverst til højre.

Klip på [Indspil MIDI] optageknappen for at indspille en simpel melodi fra dit MIDI-keyboard.

Gå til menuen Redigér > Akkorder
...og vælg "Auto-generer akkord reharmonising"

Vælg de følgende indstillinger og klik på "OK Reharmoniser"

Nu har du en komplet sang med melodi og akkompagnement.
Hvis du vil, kan du nu gå i gang med at forbedre på den: Vælge en anden stilart, sætte den op eller ned i tempo, fjerne lidt for skæve akkorder med menupunktet Redigér > Jazz akkorderne ned, og så videre....