Band-in-a-Box 2019 til Windows

(Band-in-a-Box 2019 kommer til Macintosh hen på foråret)

We've added over 64 new features to Band-in-a-Box 2019, including...

Band-in-a-Box 64-bit version for Windows

There is a new 64-bit version of Band-in-a-Box. This has the newest features of Band-in-a-Box 2019 and is a modern 64-bit audio app. This means it can use the latest audio drivers and plugins that are designed for the 64-bit audio engine on your Windows OS. We also include a 32-bit version of Band-in-a-Box with similar features. The 64-bit version is named bbw64.exe and the 32-bit version is named bbw.exe. You can tell which version you are running by the startup screen or the About Band-in-a-Box dialog (Help | About Band-in-a-Box).

Band-in-a-Box VST DAW Plugin

The Band-in-a-Box VST DAW Plugin is separate from the Band-in-a-Box application and works directly inside your DAW (Cakewalk, Reaper, ProTools, PreSonus, etc.). The Plugin uses the content (RealTracks, styles, etc.) present in your bb folder to generate audio or MIDI tracks that you can drag/drop from the Plugin into your DAW. (There is a separate documentation for the plugin, including videos, on our website.

VSTSynthFont64 Included

The 64-bit version of Band-in-a-Box uses the VSTSynthFont64 as the General MIDI (GM) synth. It hooks up to Band-in-a-Box automatically on bootup, but in case you need to configure it manually or change it to a different synth, open the VST/DX Synths/Plugin dialog (Options | MIDI/Audio Driver Setup | [VSTi/DXi Synth Settings]) and choose the VSTSynthFont64 from the list of available plugins. You can use any GM soundfont or DLS file with the 64-bit version of Band-in-a-Box, including larger ones over 2GB.

SongPicker Redesigned with many Great Features

Advanced Filter Search for RealTracks, RealDrums & MIDI SuperTracks

A useful filter [#] button has been added in RealTracks Picker, RealDrums Picker, Best RealTracks, and MIDI SuperTracks Picker dialogs. It allows you to quickly filter the list by many elements including type (soloist/background/chording), feel (even/swing, 8th/16th), time signature, artists, and more.

StylePicker Enhancements

Drum Notation Support

RealDrums Transcription (RealChart)

Some Realdrums can now show the notation.

RealTracks Medley Enhancement

You can now control the loudness of each RealTrack in the medley.

StyleMaker Improvements

Audio Harmonies Feature Enhancement

The feature now uses BB-Harmony engine when you select the N voices above and M voices below.

Song Titles Browser Enhancement

Melodist uses RealStyles

The Melodist uses RealTracks styles instead of MIDI styles to generate songs.

More Extreme Transpositions on some RealTracks

All the “Low Man” and “Re-amped” 12-key metal/thrash electric guitar RealTracks support this feature.

Notation Enhancements

Hotkeys Added

Other Features

Der er sket meget for Pro-udgaven de seneste år:

Og her er udviklingen for MegaPAK over de sidste fem år:


Og endelig udviklingen i de harddiskbaserede versioner:

2018 nyheder

Band-in-a-Box 2018 til Windows video Everything you need to know in less than 6 minutes!
Band-in-a-Box 2018 til Macintosh video Everything you need to know in less than 5 minutes!

Vi har tilføjet mere end 50 nye funktioner til Band-in-a-Box® 2018, bl.a.

Video RealTracks
Video RealTracks er en helt ny funktion i Band-in-a-Box®. Vi har mere end 2,500 audio RealTracks til rådighed, og nu har vi 40 video RealTracks til rådighed inklusiv to hele video bands - Country og Pop Ballade. Når du indlæser video RealTracks, kan du bruge dem præcist som audio RealTracks, men man kan tillige generere en video, som viser musikerne, der spiller sangen præcist, som du hører den. Hvis du indlæser en af video RealTracks bands, har man video RealTracks på 5 spor, og du kan oprette en video med 1-5 musikere. Man kan også medtage akkordskema eller nodesystem i videoen.

Windows Audio Session (kun Windows 10)
Band-in-a-Box® understøtter nu Windows Audio Session audio driver, - et alternativ til ASIO (en driver med lav latency (forsinkelse), men den kan kun bruges af et program af gangen) eller MME (en ældre driver med stor latency). Windows Audio Session driver har ultra-lav latency (< 25 ms på en typisk Windows PC). Dette betyder, at audio operationer,, som udsending af information og afspilning via MIDI, sker uden hørbar forsinkelse.

Indbygget Audio akkord troldmand
Audio akkord troldmanden er blevet redesignet, og er nu indbygget i Band-in-a-Box. Tidligere var Audio akkord troldmanden en selvstændig app og ikke tæt integreret i Band-in-a-Box. Appen kan stadig åbnes fra [Audio akkord troldmand] værktøjsbjælke ikonet, mens den forbedrede indbyggede Audioakkord troldmand skal tilgås fra Rediger audio vinduet.

Audio Harmoni forbedringer
Harmoniser audiosporet med op til 4 stemmer med den nye Audio harmoni dialog. Man kan vælge en af 4 harmoniserings modi.

Ret stemning modus analyserer audiosporet og retter falske toner i det valgte område i forhold til sangens toneart. Hvis f. eks et C# opdages i C-dur, vil tonen transponeres ned til C eller op til D afhængig af, hvilken tone der er nærmest.
Man kan bruge Auto-Transskiber funktionen til at transskribere audiodata til melodi- eller solistsporet som MIDI data.

Renset BB mappe
Band-in-a-Box® mappen (normalt C:\bb) er blevet fyldt op i løbet af årene. Der er op til 10,000 filer i mappen ved en fuld installering af UltraPAK. Med version 2018 har vi rettet det og lagt filerne i diverse mapper. Dette kan gøres med en rense rutine. "Hovedrengøringen" sker normalt automatisk under installeringen, men du kan køre den manuelt ved at vælge Hjælp | Faciliteter | Kør renserutine.

Gem nodesystemvinduet som video
I tidligere Band-in-a-Box® versioner kunne man oprette en video af akkordskemaet, som viste fremhævede takter efterhånden, som sangen skred frem. Nu kan man oprette en af nodesystemvinduet. Dette er en stor hjælp, hvis du har en melodi eller et RealChart (nodesystem af et RealTracks), du vil se som video.

Forbedret brugerflade
Værktøjsbjælken er forbedret med understøttelse af "skins" og dialogen Visningsmuligheder har flere farveskemaer, som kan brugerindstilles.

Forbedret mixer
Solo/Mute funktionen er forbedret. Man kan nu ændre solo og mute status på andre spor ved at højreklikke på den blå mute knap.
Den flydende mixer har nu kontroller, som regulerer gennemsigtighed. Venstre-klik ændrer gennemsigtighed i store spring og højre-klik i mindre.

Understøttelse af ABC notation format
ABC notation er et simpelt tekstbaseret system brugt af musikere over hele verden til at gemme akkorder, melodi og tekst. Nu kan man åbne og gemme sange i ABC notation format. Du kan finde mere information om sange og ABC notation her abcnotation.com.

Forbedringer af Sangtitel browser
Vi har tilføjet 2,000 nye sangtitler bl.a. efter opfordriger fra brugere, så nu er der over 10,000 titler! Dialogen kan også opliste sangtitler, som fungerer med den aktuelle stilart.
Subgenrer er tilføjet til de fleste sangtitler. Hvis man søger med et subgenre navn i tekstfilteret, vil der vises sangtitler i denne subgenre.
Anbefalingen af stilarter er forbedret. Når du vælger en sangtitel og trykker [OK - Find matchede stilarter] knappen, vil stilvælger dialogen åbne og kun vise de stilarter, som vil fungere med sangen. Denne funktion er forbedret, så subgenrene også medregnes, så nu er stilart anbefalingerne mere præcise.

Stilvælger forbedringer
Mixer-lignende kontroller gør det muligt at tillade brugertilpasninger i stilvælgeren. Mixeren viser, hvilke spor der er brugt i den fremhævede stilart i listen, og farvekoder dem ifølge sportype (MIDI/RealTracks/MIDI SuperTracks). Der er også en menuknap på hvert spor, som gør det muligt at skifte instrument, deaktivere/aktivere sporet eller foretage andre spor handlinger.
En [Gem som .STY] knap er tilføjet. Når du har skræddersyet en stilart, vil du muligvis gemme den, så den er tilføjet stilvælgerlisten og er let tilgængelig. Du vil f. eks tilføje/fjerne et RealTracks og derefter gemme som ny stilart.
Anbefalingerne af stilarter er forbedret, når man bruger [Find titler] knappen øverst til højre i dialogen. Denne viser også subgenrer og gør det lettere at finde stilarter til en bestemt populær sang.
Nye brugerkategorier er tilføjet bl.a. Americana; Bebop og Hurtig jazz; Bluegrass, Train, og Gammeldags; Dixieland, Gypsy og Ældre jazz; Fingerspil guitar; Funk, RnB og Soul; Heavy Rock; Singer-Songwriter; og Verdensmusik.
Knapperne til at kopiere stilartliste til udklipsholderen, indstille dialogmulighederne og nulstille dialogerne til normal er flyttet til [Handling] knappens menu.
De to knapper til at genopbygge stillisterne helt eller delvist er nu kombineret i en enkelt knap.
Genopbygning af stilliste, genopbygger også RealTracks og RealDrums vælger dialogerne.
Muligheden for at ændre fontstørrelse på teksten i stilartlisten er flyttet til dialogen stilvælgermuligheder.

Fornyet Render til audiofil dialog
Dialogen har nu et enklere udseende og er lettere at bruge.

Sange kan nu gemmes som MP3 filer i høj opløsning
Band-in-a-Box® renderer sange til MP3 filer i højeste mulige opløsning (320 kilobits pr sekund).

Det er blevet hurtigere og bedre at gemme M4A sang
Bruger nu Windows funktioner i stedet for Apple® QuickTime® Library for Windows®.

RealDrums vælger forbedringer
Man kan nu høre demo af de individuelle RealDrums variationer i et tempo nærmest muligt til den aktuelle sang ved at dobbeltklikke på dem.
"#" kolonnen viser "VideoFundet" hvis video RealDrums er installeret. "VideoIT" betyder, at videoen kan fås, men ikke er installeret.

RealDrums KvikListe
Der findes nu en simplere dialog, hvor man kan vælge RealDrums, - et alternativ til RealDrums vælgeren. Listen viser alle tilgængelige RealDrums i en simpel liste, som let kan filtreres med hensyn til genre, taktart, fornemmelse mm. Listen kan indstilles til kun at vise RealDrums, som er kompatible med den aktuelle stilart. Du kan også indstille den fremhævede RealDrums som en prototype RealDrums for at finde alternativer til denne RealDrums.

Forbedringer i Rediger audio vinduet
Rediger audio vinduet har nu en pænere brugerflade med knap til indstillinger og en markør modus knap.
Når man vælger Audio akkord troldmanden eller UserTracks i markør modus, vil markørerne være synlige og redigerbare.
Redigeringsfunktioner kan nu gælde for hele sporet. Før version 2018 var man nødt til at fremhæve et område for at bruge redigerings funktionerne, men nu gælder de for hele sporet, hvis der ikke er fremhævet noget område.
Der er tilføjet punkter til [Rediger] knappen menuen.

Forbedringer i guitarvinduet
Når man klikker på det sorte område til venstre for bånd nul toner i guitarvinduet, slettes kun noderne på denne strengs kanal på den aktuelle notations tidslinje fremfor alle tonerne på denne tidslinje.
Når man klikker på en tone, bliver den slettet i nodesystemvinduet, såfremt den er fremhævet. Hvis ingen af tonerne er fremhævet med rødt, vil et klik på en tone først slette enhver tone på det aktuelle notations tidslinje, før en ny tone indsættes.

Forbedringer i Storpiano vinduet
Når man klikker på det sorte område til venstre for pianoet, slettes alle røde noder i nodesystemvinduet. Hvis ingen af tonerne er fremhævet med rødt, vil et klik til venstre for pianoet slette enhver tone på den aktuelle tidslinje.
Hvis man klikker på en tone, slettes den i nodesystemvinduet, hvis tonen er fremhævet med rødt.

Forbedringer i nodesystem vinduet
Nodesystem understøtter 12/8, 9/8 og 6/8 taktangivelser. Tidligere versioner af Band-in-a-Box® understøttede kun 3/4 eller 4/4. Nu kan man også vælge 12/8, 9/8 eller 6/8. Dette gøres ved at trykke på den nye knap i nodesystemvinduet og vælge en af taktangivelserne fra listen.
Dupliker tidligere nodegrupper gør, at man hurtigt kan dublikere foregående akkord (en gruppe toner med samme placering) uden at behøve at genindtaste dem. Dette er en menu mulighed tilføjet til kontekstmenuen (højreklik) i nodesystemvinduet.
Slet fremhævede røde noder gør at man kan slette alle noder aktuelt fremhævet med rødt. Denne kommando er også tilføjet i kontekstmenuen i nodesystemvinduet.
Pianorulle modus har nu også en kontekst menu.
Man kan nu taste sektionsnumre. Tidligere kunne man kun taste bogstaver (A-Z), men nu kan man også bruge tal (1-9).
Den vertikale position på prikken efter en punkteret pause er justeret. Prikken plejede at være på nodelinjerne, men er nu placeret mellem nodelinjerne.
Når man åbner en MusicXML fil og mere end 20% af noderne er trioler, vil den overordnede opløsning automatisk sættes til 3 i nodesystemvinduet.
Der bruges nu forbedrede algoritmer til at optegne bindebuer. Bindbuer optegnes nu som en Bezier kurve, som er specielt nyttig, når noderne står tæt sammen.

Forbedrede flash budskaber
Flash budskaberne er nu lysere for forbedret klarhed og præcision. De har også en "luk" knap, hvilket er nyttigt, når man skal lukke de grønne flash budskaber uden at foretage en handling. Der kan være op til fire budskaber på skærmen ad gangen. (Tidligere var det kun 2 budskaber ad gangen.)

og meget mere!

Der er sket meget for Pro-udgaven de seneste år:

Og her er udviklingen for MegaPAK over de sidste fem år:


Og endelig udviklingen i de harddiskbaserede versioner:

2017 nyheder

(Gå et par sider ned for at se tidligere år) 

RealTracks lyder bedre end nogensinde med forbedret strække/transponerings kvalitet (Elastique 3), bedre fraseovergange, og Naturligt arrangement.
Der er mange RealDrums forbedringer bl.a. Halv/Dobbelt/Trippel tid, flere trommer/perkussion/loops på et trommespor mm.
Vi har tilføjet nye "Råøvnings" RealTracks, som vi kalder 12-tonearters guitar RealTracks fra Brent Mason spillet i 12 tonearter med Hi-Q (præcis) Tab/Notation, som er ideelt til studier og øvning.

Hovedskærmens grafiske brugerflade er ny-designet med mindre ikoner, mere plads i akkordskemaet vha. faneblade, konfigurabel værktøjsbjælke, en statusbjælke som viser, hvor man er kommet til og meget, meget mere.

Der er en dedikeret Sangtitel browser med metadata info om mere end 8,000 populære sange.

Der er mange UserTracks forbedringer bl.a. Halv/Dobbelt/Trippel-tid, pauser, 3/4 valse understøttelse og meget mere.

Guitar tab/notation er forbedret med grafisk visning af bends, hammer-ons, pull-offs og slides. GuitarPro, Finale og Sibelius XML filer, som overføres til/fra Band-in-a-Box® er forbedret med disse guitarfunktioner. Forbedret XML akkordoverførsel er optimeret til disse populære programmer.

Akkordskemaet er forbedret med ny letlæselige BeStPlain chord symbols fonte, nye lag viser akkorderne i to tonearter samtidigt mm.

Hurtigere operation i mange dialoger som RealTracks og RealDrums.

Sløjfe forbedringer til "råøvning" -"L" kommando til hurtige sløjfer, auto-sløjfe fremrykning og auto-mute sløjfer.

Stilvælger forbedringer med brugerkategorier, brugerlister, prototypestilart sortering, bruger memos og hurtigere operationer.

Akkordbyggerens Akkordteori sektion giver mulighed for at indføre akkorder, og viser almindelige pop/jazz akkorder i sangtonearten.

Audio redigering er forbedret med special tidsstræk.

En helt ny sforzando SFZ Synth er med.

Nodesystem er forbedret med hurtig nodeindføring for guitar og piano og stor gul tidslinje.

Og meget mere!

Med Band-in-a-Box® 2017 har vi udgivet 226 RealTracks, 34 MIDI SuperTracks, Instrumental Studies, 12-tonearters RealTracks, Hi-Q guitar notation, Keltisk guitar video master class, Xtra Styles PAK 2, Genopdagede RealTracks/MIDI SuperTracks stilarter, en ny synthesizer (sforzando) og langt mere end 100 nye RealStyles!


Klik og se et billede fra Mac-versionen.
Klik og se en 7 minutters video-demo af de nye 2017 funktioner i Mac-versionen på YouTube.
Klik og se en 21 minutters gennemgang af de nye 2017 funktioner i denne video-demo for Windows

Hovedskærmens grafiske brugerflade er re-designet. Tidligere versioner af Band-in-a-Box® (2016) havde en stor værktøjslinje, som ikke kunne konfigureres. Vi har re-designet hovedskærmen med mange forbedringer foreslået af brugerne, herunder mindre ikoner og mere plads i akkordskemaet, konfigurabel værktøjsbjælke, brugerflade hvor ikonerne åbnes fra faneblade, statusbjælke og meget mere. Værktøjsbjælke området fylder nu kun en tredjedel i højden af, hvad den gjorde før. De samme ikoner er tilgængelige, men åbnes nu fra faneblade. Vælg et faneblad og derefter de ikoner, du vil bruge. Byt om på ikonernes rækkefølge med drop and drag. Sammensæt dit eget faneblad ved at tilføje ikoner i en hvilken som helst rækkefølge. Brug den flydende, flytbare mixer, som kan reguleres i størrelse.

 • Værktøjsbjælken har tre modi.
  1. Ny, smallere, konfigurabel værktøjsbjælke med faneblade til at åbne ikonerne.
  2. Den gamle, højere værktøjsbjælke med fastlåst mixer (nyttigt for folk med højopløste skærme).
  3. DAW modus. Gør skærmen ganske lille og altid øverst. Er beregnet til at "drag and droppe" filer til favorit DAW'en.
 • En statusbjælke er tilføjet. Denne viser en tidslinje af den aktuelle sang. Det aktuelle tidspunkt er markeret med en grå vertikal linje. Du kan klikke på bjælken for at flytte rundt i sangen. Afsnitsmarkører er markeret med farvede (blå, grøn, etc.) vertikale linjer, og begyndelse af hvert kor er optegnet med sort. Man kan dobbeltklikke på bjælken og begynde afspining fra det sted, man har klikket.
 • Dropstationen har et ekstra felt mærket + , hvor man selv kan konfigurere renderingen. Når man dropper på + knappen, bliver man præsenteret for en dialog, hvor man kan vælge filformat og andre renderingsmuligheder (acidize, normaliser og separate spor).
 • Titelområdet på hovedskærmen har ny visning af fornemmelse (fx Li16) og taktangivelse (4/4).
 • I modus med lille værktøjsbjælke kan man i brugerfanebladet vælge og tilføje ikoner i den rækkefølge, man ønsker.
 • [Frys] og [Simple] ikoner er tilføjet som erstatning for det tidligere [Frys/Enkel] ikon.
 • Menuen under de enkelte spor og mixeren er omorganiseret i grupper, som gør det lettere at vælge sportype: Audio (RealTracks, UserTracks, Loops) eller MIDI (MIDI SuperTracks, klassiske MIDI tracks) og sporindstillinger/handlinger.

sforzando SFZ Synth. Vi har tilføjet en ny VST Synthesizer, som understøtter det populære format .SFZ sound såvel som PG Musics Hi-Q lyde. Der findes et utal af lyde på internettet udviklet til .SFZ formatet, som kan bruges direkte i Band-in-a-Box® med denne synth. Dine eksisterende Band-in-a-Box® Hi-Q lyde spiller med denne synth, så ældre sange eller stilarter, man tidligere har lavet, fungerer med denne nye synth. Synthen installeres sammen med Band-in-a-Box, og er klar til at spille uden yderlig konfigurering.

Akkordbyggeren er forbedret med en "Akkordteori" sektion. Akkordteori sektionen viser og foreslår akkorder, som er de mest almindelige i den aktuelle toneart. Øverste række viser de diatoniske akkorder. Andre rækker tilføjer akkorder, som er tilknyttet tonearten såsom bi-dominanter, slash akkorder, parallel mol, formindsket mm. Man kan hurtigt taste akkorder ved at klikke på de mest almindelige akkorder i tonearten. Hvis man fx holder sig til den øverste række (diatonisk), vil man få en typisk akkordprogression. Valg fra andre rækker tilføjer variation og farve til progressionen. Dette er en fin og interaktiv måde at udforske akkordprogressioner og lære musikteori på samme tid.

Der er mange RealDrums forbedringer herunder valgbar tidsbase (Halv/Dobbel/Trippel-takt), flere samtidige trommer/perkussion/loops spor mm.

 • [Multi-Trommer] Denne funktion gør det muligt at sætte flere tromme/perkussion stemmer, tromme loops, UserTracks trommer og endda RealTracks på det samme trommespor med mulighed for at justere niveauer.
 • Trommer kan have valgbar tidsbase: Dobbelttakt (alla breve), Halvtakt eller Trippeltakt. Tidsbasen kan gemmes med sang, stilart eller RealDrums.
 • RealDrums kan nu tilføres et hvilket som helst spor og ikke kun trommesporet, så det er muligt at have mere end et trommespor. Når der er flere trommespor i en sang, bliver de automatisk benævnt Trommer 1, Trommer 2 etc.
 • RealDrums Shots/Skub/Pauser funger ved stilartskift og på frosne trommespor. Tidligere var dette ikke understøttet.
 • RealDrums vælger vinduet åbner nu meget hurtigere til trods for, at det har mange flere muligheder. Tidligere tog det op til fem sekunder at åbne vinduet på langsomme maskiner, men nu åbner det på mindre end et sekund.

Tempo tonehøjde skift og tempostræk er blevet meget forbedret med integration af den nyeste version af den markedsførende Elastique (version 3, tidligere var version 2). Denne giver høj kvalitet og lyden bevarer sin klangfarve selv ved ekstreme temposkift eller transponeringer. Man skal ikke gøre noget for at konfigurere den, - det virker bare.

12-Tonearters "råøvnings" RealTracks. Mange bruger RealTracks funktionen i Band-in-a-Box® til at lære at spille som "profferne". En god grund er, at man kan se noder, tabulatur "skærmguitar" mm, mens man hører musikken. Nu har vi hævet barren ved at lave nogle "12-Tonearters" RealTracks, indspillet i alle 12 tonearter. Også med de ældre versioner var der mange, som lærte og øvede sig ved at studere de stemmer, som RealTracks kunstnerne spillede. Mange fandt at det var en fantastisk måde at lære på, men der var følgende problemer.

 • Da RealTracks kun er baseret på 5 tonearter, bliver de transponeret meget af tiden, hvilket i mange tilfælde gør guitarstemmen umulig at spille.
 • Tab/nodesystem var fint til guitar, men mangledeen del præcision og grafisk visning af bends, pull-offs, hammer-ons og pull-offs.

Derfor har vi løst problemerne ved at lave nogle guitar RealTracks med:

 • indspilning i alle 12 tonearter. Du kan nu se, hvad "profferne" ville spille over en Ab akkord, og du kommer ikke til at se dem spille en G transponeret til Ab.
 • omhyggeligt transkriberet nodesystem med korrekte bend/hammer-ons, pull-offs og slides.

Så nu har du (vi!) ikke flere gode undskyldninger! Følg med at lær af "profferne"!

Hi-Q Guitar RealCharts findes nu med præcis og letlæselig nodesystem inklusiv ny grafiske visning af bends, slides, hammer-ons og pull-offs. Vi har nogle spændende nye RealTracks fra Brent Mason i 12-tonearter med Hi-Q nodesystem, som præcist viser, hvad der bliver spillet! Prøv at åbne et af disse 12-tonearters Hi-Q nodesystem spor af Brent Mason og hør dem i virkeligheden. Du kan selv taste dine guitarnoder og bruge disse funktioner. Du skal bare høreklikke på en node og indstille dens egenskaber til at medtage bends, slides, hammer-ons og pull-offs.

Sangtitel browser vindue er tilføjet. Den populære sangtitel funktion, hvor man taster navnet på en kendt sang og finder en stilart med samme fornemmelse og tempo, er blevet forbedret med et dedikeret sangtitel browservindue. I dette vindue kan man browse og filtrere en enorm liste med mere end 8,000 populære sangtitler. Man kan f. eks. filtrere efter en bestemt kunstner og derefter sortere alle sangene efter tempo, toneart, fornemmelse, taktart mm. Når du har fundet en sang, vil et tryk på en knap føre dig til Stilartvælgeren, som præsenterer de stilarter, som matcher bedst i tempo, fornemmelse og genre i forhold til den valgte sang. Man kan fx finde alle populære sange, som er i valsetakt i Eb-dur og i et langsomt tempo under 100. Dette kan være nyttigt, hvis man vil lave et medley eller vil se en liste med sangtitler som deler toneart, tempo og fornemmelse. Vi har også tilføjet mere end 500 nye sange til databasen, for at få medtaget nye sange fra 2016 såvel som nogle klassikerer.

VST synkronisering er forbedret. I 2016 tilføjede vi en understøttelse af VST'er, som kræver tempoinformation for at synkronisere, - en meget efterspurgt funktion. Dette har vi forbedret med understøttelse af taktart og temposkift. Mange VST'er, som Addictive Drums eller Rapid Composer, har brug for denne tempoinformation for at kunne synkroniseres med Band-in-a-Box®.

RealTracks er forbedret.

 • RealTracks muligheder (enkel, holdt, medley og tidsbase) er tilføjet til "bedste" dialogen.
 • RealTracks og RealDrums mappeplacering bliver husket (af en tjekboks), selv efter at man har nulstillet til fabriksindstillinger, eller har slettet interface.bbw configuration file. Tidligere var man nødt til at konfigurere disse indstillinger igen.
 • RealTracks vælger vinduet åbner nu meget hurtigere og viser alle 2,500+ RealTracks. Tidligere tog det op til 5 sekunder at åbne på en langsom maskine, men nu åbner det på mindre end et sekund.
 • Temposkift funktionen til RealTracks er forbedret, og behandles mere intelligent nu. Da tempostræk er forbedret, har vi udvidet tempoområdet, før der sker temposkift til et ny RealTracks.
 • Desuden har vi, som omtalt andre steder, forbedret lyden af RealTracks.
  • Forbedret lyd ved tempostræk eller transponering med Elastique 3.
  • Naturlig arrangement mulighed. Se beskrivelse et andet sted.
  • 202 nye RealTracks med version 2017!

Media player kontrol har nu volumekontrol i forskellige dialoger som RealTracks, RealDrums, Loops og UserTracks vælger. Så hvis demoerne er for kraftige/svage i forhold til anden musik, kan man kontrollere dem uafhængigt.

UserTracks er forbedret.

 • UserTracks understøtter nu 3/4 valsetakt. Man skal oprette UserTracks som sædvanligt og gemme Band-in-a-Box® sangen med dit UserTracks i 3/4 (dvs. gem med en valsestilart).
 • Pauser fungerer nu med UserTracks. Shots og hold virker også nu. Man behøver ikke lave ændringer i UserTracks. Man skal bare tilføje punktum(mer) til akkorderne og de eksistererende UserTracks følger ændringerne. (Bemærk: Der er ingen specifik understøttelse af shots og hold i UserTracks. De holder pause, når hold og shots træffes.)
 • Tidsbase (Normal, Halvtakt, Dobbelttakt eller Trippeltakt) kan vælges til ethvert UserTracks fra UserTracks dialogen eller fra sporknappens højreklik menu.
 • UserTracks kan oprettes og forudstilles til en tidsbase af brugeren.
 • Mulighed for ingen-transponering er nu understøttet for UserTracks på ethvert spor.
 • Mulighed for ignorering af slashtoner som "B" i en G/B akkord (spil kun "G" akkord) understøttes nu til ethvert UserTrack.
 • Stilarter med UserTracks vises nu i Stilartvælgeren med navnet på UserTracks.

Nodesystemet er forbedret.

 • Guitar Tab/Nodesystem er forbedret. Man kan nu indføre og vise bends, slides, hammer-ons og pull-offs som grafiske symboler. Man kan oprette disse i højrekliks dialogen "Editer tone" samt importere/eksportere fra/til XML filer.
 • Nodesystem tidslinjen er nu meget mere synlig, når man redigere, den ses nu som en tyk gul, gennemsigtig linje i nodesystemet.
 • Vi har tilføjet en hurtig indføringsmetode for piano og guitar. Brug denne metode ved at åbne piano- eller guitarvinduet, sæt højre/venstre markøren ved den aktuelle position og klik på pianoet eller guitaren for at indtaste noder. Dette er i mange tilfælde meget hurtigere end tidligere metoder.
 • Tastning af tvungne fortegn er hurtigere nu. Man behøver ikke at bruge rul-ud menuen.
 • Band-in-a-Box® husker nu bredde & højde i udskriftslayout.
 • Udskriftslayout har nu en tjekboks med mulighed for at beholde ratio, når man ændrer bredde eller højde i dialogen Udskriftslayout/Gem funktioner.
 • RealScore akkord font kan nu vælges i fontmenuen i dialogen Nodesystem muligheder.
 • Music XML (nodesystem eksport/import) er forbedret. Vi har samarbejdet med Finale, GuitarPro og Sibelius for at forbedre funktioner og kompatibilitet med Music XML. Man kan nu læse/skrive flere akkordtyper såvel som guitar tab, bends, hammer-ons, pull-offs og slides fra/til XML.

Akkordskemaet og Lag er forbedret.

 • Når man højreklikker på et lag åbnes en menu med muligheder for at ændre højde på laget, lukke laget, kopiere/sætte ind etc.
 • "Koncert toneart" mulighed er tilføjet til at vise ekstra akkordrække af de samme akkorder transponeret til en anden toneart. Man kan fx se to akkordlag, - den ene med akkorderne i koncertstemning og det andet med akkorderne transponeret til et Bb instrument.
 • Almindelige akkorder kan vises i det ekstra akkordlag.
 • "Indsæt takter" og "Slet takter" er tilføjet til højrekliksmenuen.
 • Et A BeStPlain akkordsymbol fonte er blevet tilføjet. Den er meget klar og letlæselig, og har valgbare muligheder til at vælge trekant for maj og minustegn for mol og halv- eller helcirkel for halv- eller helformindskede akkorder. Denne font er designet af Band-in-a-Box® bruger Bernhard Steuber. Vi siger tak til Bernhard!
 • Tab og Shift+Tab taster rykker frem/tilbage i akkordskemaet såvel som højre/venstre pile.
 • Dialogen Volter mm er forbedret.
 • Akkord smuglyt fungerer med Shift+Enter taster.
 • Akkordskema farveskema fanen er erstattet af to knapper for hurtigere at kunne åbne/gemme farveskemaer.

Naturligt arrangement mulighed er tilføjet. Hvis du giver en "proff" musiker en kompliceret akkordprogression med vilde udvidelser som C7b9b13 eller Gm11, vil musikeren genfortolke disse fremfor at spille dem præcis, som de er skrevet. På denne måde opnår man et meget bedre arrangement, fordi musikeren har frihed til at vælge mellem lignende akkordudvidelser. Nu kan du få Band-in-a-Box® til at gøre den samme; du kan indstille det på global basis (alle sange, alle spor), på sang basis (aktuel sang, alle spor) eller individuelle spor (aktuel sang, specifikke spor).

Sløjfning er forbedret med en "L" kommando, som hurtigt danner en sløjfe. Fx:

 • L [Enter] sløjfer fra det aktuelle punkt i 4 takter. ( "4" er en valgbar værdi).
 • L8 [Enter] sløjfer i 8 takter.
 • L8,12 [Enter] sløjfer i 8 takter, begyndende med takt 12.
 • L8,12,2 [Enter] sløjfer 8 takter, begyndende med takt 12, kor 2.

Sløjfe øvefunktion er tilføjet. Folk bruger sløjfefunktionene til at øve og lære, mens de lytter til RealTracks kunstnernes spil. Nu kan du indstille sløjfen til at mute hver N'te gang, så du kan spille uden at høre BIAB den N'te gang. Du kan også indstille sløjfen til automatisk at gå videre hver N'te gang, så du kan "bevæge" dig gennem sangen. Du kan fx indstille sløjfen til at sløjfe 4 takter, mute hver anden gang og gå 4 takter frem efter 4 sløjfer. Dette er en stor hjælp til din øvning og læring.

Stilartvælgeren er forbedret.

  Du kan hurtigt åbne stilartvælgeren med genvejstasterne S+Enter.
 • Handling knappen, som åbner mulighed for nye funktioner, er tilføjet.
 • Der er tilføjet brugerkategorier.
  • Et ubegrænset antal brugerkategorier kan oprettes af brugere eller tredjepart til at lave lister i stilartvælgeren.
  • Du kan oprette din egen brugerkategori. Man skal bare højreklikke i stilartvælgeren, vælge et navn til kategorien og derefter højreklikke for at tilføje/fjerne stilarter til/fra den.
  • Brugerkategorier er magen til playlister i sangafspilleren. Man kan oprette/redigere dem og vælge kun at vise stilarter fra kategorien eller alle stilarter med kategoristilarter fremhævet med en * asterisk.
 • Understøttelse af prototype stilart er tilføjet. Vælg en stilart som prototype og Stilartvælgeren sorterer og filtererer fra bedste til dårligste match i forhold til prototypens tempo, fornemmelse, genre, taktart mm.
 • Du kan tilføje brugermemo til en stilart ved at højreklikke på stilart navnet.
 • Sorteret visning fra lav til høj eller høj til lav.
 • Fav knappen er erstattet af Handling knappen.
 • Instrument sammendrag vises i memoområdet.
 • Stilarter med loops eller UserTracks vises nu i stilartvælgeren med navnet på loopet eller UserTracks.

Loops er forbedret.

 • Pauser fungerer nu med loops.
 • Loops kan sættes til en tidsbase (normal, halv-takt, dobbelttakt eller trippeltakt).
 • Loops kan kombineres med trommer på trommesporet (Multi-Trommer).

Tap tempo er forbedret. Når du tapper mere end 4 gange forbedres præcisionen (ved at beregne gennemsnittet), og du kan fortsætte med at tappe, indtil det rigtige tempo er opnået.

Mixeren er forbedret med mulighed for at nulstille mixerens værdier med dobbeltklik.

Videovinduet er forbedret med bedre playback af mp4 filer.

Nye spornavne opføres i stedet for de gamle spornavne.

Et budskab vises, før man transponerer audiosporet, når bruger har transponeret sangen. Du kan vælge at transponere eller ikke transponere audiosporet, og det er nu helt klart, hvad der sker.

"MME output altid til" mulighed tilføjet. Dette gør det muligt at bruge VST eller Canyon GM DXi altid så MIDI kan rutes og høres, når programmet er standset.

Og meget mere!

2016 nyheder

Stilvælgeren er nydesignet og forbedret med mange nye funktioner, bl.a. vindue, som kan indstilles i størrelse, kolonnesortering, frit valg af fontstørrelse, 4-takt smuglyt af aktuel sang, automatisk intelligent sortering af "bedste stilart" til aktuel sang, og hurtig filtrering af listen.
Intelligent stilart forslag: Tast navnet på en velkendt sang i stilvælgeren og Band-in-a-Box vil opliste stilarter, hvis genre, fornemmelse og tempo ligner.
Akkordarket er forbedret med helt nyt udseende, fornemmelse og mulighed for brugertilpasning.
Audio redigerings vinduet er forbedret med lettere zoom, mulighed for at vise stereo WAV filer som to separate spor og meget mere.
Import Audio funktionen er forbedret. Nye menukommandoer til at konvertere audiospor type (stereo/mono) tilføjet.
Åbn og gem MusicXML filer.
Nyt menu layout
: Hver menu er forenklet med flere undermenuer.
Automatiske spornavne indeholder nu en nummerering, hvis to spor har samme navn (fx "Guitar 1", "Guitar 2"). Gule hints over knapperne i forskellige vinduer viser detaljeret information om spornavn og andre data.
Guitarvinduet er forbedret
med dynamisk ændring af gribebræt størrelse og guitar capo understøttelse.
Eksport lister over stilarter, RealTracks eller RealDrums.
Log af budskaber er forbedret
med flere budskabstyper.
Stilart demoer er lavet om. så de har ens volume.
Download Manager
, som automatiserer downloads af Band-in-a-Box add-ons i baggrunden, kan åbnes i selve programmet.
Når man indstiller "sportype" til bas, vises nu basnøgle med tabulatur.
RealTracks skub er flyttet en anelse
, så de lyder mere musikalske og timingen er tempoafhængig.
Loops dialogen er forbedret med vinduer, som kan justeres i størrelse og en [Ingen loop] knap.

Læs om de nye ting i detaljer her nedenfor...

Vi har tilføjet 50 nye funktioner til Band-in-a-Box 2016, bl.a. …

Stilvælgeren er redesignet, og forbedret med mange nye funktioner bl.a.:

 • Vinduer kan ændres i størrelse ved at trække i hjørnerne.
 • Man kan vælge fontstørrelse til tekts i stillisterne.
 • Kolonnesortering. Stillisterne kan let sorteres ved at klikke på et kolonnenavn.
 • Hurtigfilter. Tast en tekst og/eller vælg en kategori, taktart, fornemmelse, tempo, etc. og filteret bliver øjeblikkeligt filtreret.
 • Intelligent stilartforslag. Man skal bare taste navnet på en kendt sang, og stilvælgeren vil finde de stilarter, hvis genre, fornemmelse og tempo er det samme som pågældende sang.
 • Automatisk intelligent sortering af "bedste stilart" til den aktuelle sang.
 • 4-takt smuglyt af den aktuelle sang med brug af den aktuelt valgte stilart.
 • Stilvælger muligheder tilføjet, som kan indstille ekstra visningsmuligheder i stilvælgeren.

Akkordarket er forbedret med nyt udseende, fornemmelse og mulighed for brugerindstillinger.

 • Der er tilføjet "lag". Lag er valgfri rækker med information vist oven over hver takt.
  • Takt- sangtekst lag er til redigerbar takt-baseret sangtekst (op til 255 karakterer pr. takt), som er indlæst og gemt med sangen.
  • Sektiontekst lag er til redigerbar tekst (op til 255 karakterer pr. takt), som er indlæst og gemt med sangen.
  • Sektionstekst og takt-sangtekst lag prøver intelligent at adskille sangteksten til de forskellige takter.
  • Taktindstilling lag viser information om alle ændringer, som sker i pågældende takt, som det er indstillet i dialogen Taktindstillinger (fx tempoændringer, toneartsskift etc.).
  • Ekstra akkordvisning lag viser akkorderne i en alternativ modus. Der er fire modi: Romertal (Trin), Nashville notation, solfeggio notation og absolut solmisation (Italien/Europa).
  • Alle lag kan brugerindstilles (font og farve).
 • Nu kan du se akkorden, når du taster den. Tidligere så man ikke akkorden i akkordarket, før man trykkede Enter, og somme tide kom der slet ikke noget, hvis man lavede en "tyrkfejl".
 • Til alle elementer i akkordarket kan man indstille farver.
 • Man kan nu se, hvilken takt, celle eller afsnitsmarkør musen hviler over.
 • Man kan nu vælge et taktområde kun med tastaturet.
 • Der er nu mulighed for hævet skrift (separate indstillinger for akkorderne og det ekstra akkordvisningslag).
 • Antallet af kolonner kan brugerindstilles.
 • "Ekstra plads mellem kolonner (pixels)" muligheden gør det muligt at vælge en kanttykkelse mellem kolonnerne.
 • "Ny linje for hver sektion" muligheden krævede før, at hver sektion var mindst to takter lang, men nu er der en 'minimum sektion' indstilling.
 • "Vis taktstreger" muligheden viser en taktlinje ved siden af hver taktnummer.
 • "Vis taktnumre" muligheden gør, at man kan vælge hvor ofte taktnumre skal vises: Aldrig, altid, kun ved afsnitsmarkører eller kun ved nye rækker.
 • "Brug substilartens farve til taktnumre etc." muligheden kontrollerer farven på de valgfrie taktstreger, taktnumre og sektionsbogstaver.
 • "Nedton akkorder (gør grå), som går ud over taktarten" indstillingen nedtoner akkorder (gør grå), som ikke vil spille i sangen (hvis man f. eks. skifter fra 4/4 til 3/4 vil den sidste akkord i 4/4 del takten ikke spille i 3/4 ).
 • "Vis '2' som 'sus2'" og "Vis 'sus' som 'sus4'" vil vise sus-akkorder mere direkte: 'sus' indebærer 'sus4,' og '2' indebærer 'sus2,' men du ønsker muligvis at se den fulde udvidelse.
 • Alle indstillingerne og farver kan gemmes og indlæses som en .csc fil.

Rediger audio vinduet er forbedret.

 • Vinduet viser nu stereo WAV filer som to separate spor.
 • Horisontal zooming er blevet lettere. Man kan zoome med musehjulet, med fokus på musemarkøren eller med en zoom knap, med fokus på audiomarkøren.
 • Vertikal zooming kan gøres med musen ved at zoome over decibel bjælken eller ved at holde CTRL tasten og zoome mod musemarkøren.
 • Man kan zoome længere end til sample niveau og i disse niveauer kan man se interpolation mellem samplepunkter.
 • Når man udfører forskellige redigeringsopgaver i menuen Audio | Editer audio vil Vælg område menuen automatisk bruge det område, som er valgt i Rediger audio vinduet.

Importer audio funktionen er forbedret.

 • Dialogen har nu en "kor" mulighed, så man kan være mere specifik angående, hvor man vil have audioen hen.
 • Hvis audiofilen indeholder Acid Loop eller Apple Loop info, er der mulighed for at indstille den aktuelle sangs audiobase tempo til samme tempo som audiofilen.

Man kan nu konvertere audiosporet fra stereo til mono eller vice versa ved at gå til menuen Audio | Editer audio | Konverter kanaler (mono/stereo).

Åbn og gem MusicXML filer.

Hovedmenuen er redesignet/reorganiseret.

Automatiske spornavne har nu et nummer, hvis to spor har samme navn. Fx "Guitar_1" "Guitar_2" i stedet for "Guitar" "Guitar."

Gule tips over sporknapperne i de forskellige vinduer viser detaljerede informationer om spornavn og andre data. nodesystem, stor- piano, guitar, pianorulle og nodeark vinduer viser disse tips.

Guitarvinduet er forbedret.

 • Når man ændrer størrelse på guitarvinduet ændres størrelsen på gribebrættet dynamisk.
 • Understøttelse af guitarcapo. Sæt en capoværdi og capoen bliver optegnet, og guitaren afspejler capo indstillingen.
 • Tabulatur i nodesystemvinduet justerer båndnummer baseret på capoindstillingerne i transponermenuen.

Lister i forskellige dialoger kan kopieres og indsættes i regneark. Dette gælder stilvælger, RealTracks vælger og RealDrums vælger dialogerne.

Legato melodi funktionen er forbedret, - øger legato i melodi eller solist sporene med N ticks, undgår næste tone med M ticks.

Staccato melodi funktion er tilføjet. Funktionen reducerer nodernes længde med N ticks, og bevarer et minimum på M ticks tonelængde.

Nodesystemvinduet viser forbedret system for takt-sangtekst, sektionstekst, taktindstillinger og ekstra akkord modus over standardakkorder.

Log over budskaber er forbedret. Gemmer flere budskabstyper.

Stilartdemoer har samme volume. Tidligere var der forskel på volume i MIDI og RealTracks.

Download Manager til automatiske downloads af Band-in-a-Box add-ons i baggrunden kan bruges fra selve programmet.

Når man sætter sportypen til bas, vises nu tab og basnøgle.

Loops gemmes med Gem aktuel sang som stilart, også selv om der allerede var indlejret et loop i den foregående stilart på sporet.

Ændring af dB værdi i stilmageren for et spor med loops fungerer nu.

Loops dialogen er forbedret med indstillelige vinduer og en [Ingen loop] knap.

RealTracks skub sker nu lidt senere og lyder mere musikalsk. Timingen er nu tempoafhængig.

Funktioner (ingen transponering, ingen slash akkorder) er tilføjet RealTracks.

"Råøvnings" funktionen er forbedret. Når tempoet når maksimum, bliver det der.

C7+ er ikke i hold, C+ er, så du bør remappe dem.

Mulighed for at relative toner kaldes b7 i stedet for 3b, 5b, 7b.

Stereo UserTracks understøttet.

Og meget, meget mere!

2015 nyheder

Band-in-a-Box 2015 er på gaden med mere end 50 nye features og mere!

Vi har haft travlt, og har tilføjet nogle fremragende nye funktioner, nye RealTracks, MIDI SuperTracks, Loops, Artist Performances og Instrumental Studies til Band-in-a-Box!

Sammenlignet med version 2014, tilføjer denne version 50 nye funktioner, 101 nye RealTracks, 15 nye MIDI SuperTracks, 46 nye Artist Performances, 18 nye Instrumental Studies og 1,000 nye Modern, Techno, Dubstep og Worldbeat loops.
Der er også (endelig) kommet audio-spor til egen optagelse af fx sang med i Mac-versionen.

Sammenlignet med version 2013, tilføjer denne version 100 nye funktioner, 202 nye RealTracks, 69 nye MIDI SuperTracks og 12 nye Hi-Q Sounds!

Der er nu mere end 2,200 timer med RealTracks/RealDrums (studiomusiker audioindspilninger) i UltraPlusPAK eller EverythingPAK!

 
Vi har tilføjet 50 nye funktioner til Band-in-a-Box 2015, bl.a...

Gem sang som video. Man kan nu gemme en sang som video, som kan uploades til YouTube eller bruges i videoprogrammer.

Åbn og afspil video. Man kan nu åbne videoer, som man allerede har downloaded fra YouTube eller andre steder, direkte i Band-in-a-Box’s videovindue. Audioen ekstraheres fra videoen til audiosporet.

Understøttelse af 64-bit VST plugins med jBridge (fås gennem PG Music.).

Brugerflade forbedringer. Dialogerne har fået en overhaling, forbedret funktionalitet, udseende og vink.

 • Video-vejledningsikoner i forskellige dialoger (mere end 40!) med vejledninger
 • Hurtigere sangliste genopbygning.
 • Hurtigere stilliste genopbygning.
 • Hurtig valg af akkordskema font, farve samt ny håndskreven akkord font.
 • Automatiske spormærkater og beskrivelser.
 • Special spormærkater og beskrivelser.
 • Mixerforbedringer.
 • Pianoet på skærmen har farvede noder.
 • Drop Station forbedringer. Mappen åbner, når man har kopieret en fil til Drop Box, DragDrop eller en anden mappe.

Øjeblikkelig smuglyt af audiodemoer tilføjet i mange dialoger. Bl.a. i:

 • Loops dialogen
 • Hi-Q Synth instrument dialogen
 • MIDI Synth eller Audio Plugin dialogen
 • UserTracks dialogen
 • Vælg “Bedste” RealTracks dialogen
 • Vælg RealTracks dialogen
 • MIDI SuperTracks dialogen

Øjeblikkeligt smuglyt afspiller nogle gange demoer fra internettet. Man kan nu gemme enhver fil, som bliver afspillet fra internettet ved at klikke på mappeikonet, vælge et navn og Gem som placering.

Øjeblikkelig smuglyt af renderet fil. Når sangen er renderet ([.WAV] – Eksport sang som...), vises et budskab, og hvis man klikker på det, kan man smuglytte den renderede fil.

MIDI filer kan læses fra Guitar Pro® og vises korrekt på guitargribebrættet i Band-in-a-Box. Man kan derefter importere audiofilen, og ved hjælp af Audioakkord troldmanden kan man “synke” den originale audioindspilning til Guitar Pro® MIDI filen. Når man nu lytter til den originale audio, kan man se guitartransskribtionen fra Guitar Pro® spille i Band-in-a-Box).

Mixeren er forbedret.

 • Mixer “tricks”ændrer alle spor på en gang (Ctrl eller Shift).
 • Mixer auto-åbner/lukker audiopanelet.
 • Automatiske spormærkater og beskrivelser.
 • Special spormærkater og beskrivelser.
 • Piano viser farvede toner på hvert spor.

Automatisk programopdaterings notifikation og download.

 • Når man starter computeren, vil den automatisk lede efter en nyere build (hvis brugeren har tilladt det, og valgt, hvor ofte det skal ske).
 • Opdaterings dialog: Brugeren kan tjekke/downloade/pausere/fortsætte/installering af en nyere version (ikke gratis), nyere build (gratis) og opdaterede RealTracks filer (gratis).

E-mail sang som vedhæftet fil.

Skrive “Acidizede” filer.

Loops dialogerne er forbedrede.

 • Understøttelse af flere ACIDerede filtyper.
 • Øjeblikkeligt smuglyt af loops med dobbeltklik.
 • 1,000 "Killer" loops tilføjet, hovedsageligt Modern Pop/Techno/Dubstep/Wordbeat trommer og basser. Besøg dialogen og dobbeltklik på loopsene for at tjekke dem ud!
 • Der er nu en transponering type indstilling. Den er nyttig til enkelttone loops i mellemtoneområdet (sax, violin), hvor man kan vælge at transponere til nærmeste akkordtone (treklang eller septim) i stedet for altid at transponere til grundtonen i næste akkord. Dette giver en blød linjeføring og får et enkelttone “grundtone” loop til at spille forskellige akkordtoner og anderledes toner.
 • Flere audioformater er understøttet for loops, bl.a. m4a filer og atypiske WAV formater.

Nodesystemet er forbedret.

 • Knap med menu er tilføjet. En menu gør det muligt let at ændre “takt pr linje”.
 • Man kan nu vise nodenavnet inden i nodehovedet.
 • Ikon kan vælge ”Store noder” modus.
 • Fortegn trækkes nu længere væk fra nodehovedet, når det er muligt.
 • Gentag akkord modus.
 • Nodenavne i guitarvinduet er forbedret når nodesystemet er transponeret.
 • Taktbaserede sektionsbogstaver [A] – [Z] kan let tilføjes, og placeres automatisk, så de ikke er vejen for akkorder og noder.
 • I redigerbart nodesystem med guitar tabulatur er det nu let at ændre streng for en tone ved at trække tonen fra en streng til en anden.

Akkordskema vinduet er forbedret.

 • Det er let at tilføje taktbaserede sektions bogstaver [A] – [Z].
 • Akkordskema fonten (med visuel font menu) kan let ændres fra ikon på hovedskærm..
 • Akkordskema farver med (med visuel farve menu) kan let ændres fra ikon på hovedskærm.
 • RealScore håndskrevet font tilføjet. Den svarer til BigBand font, men lidt skarpere og federe.
 • Akkordskemaet ser bedre ud med BigBand og RealScore fonte.

Mange dialoger er forbedrede. Bl.a.:
- RealTracks vælger dialogen med vinduer, der kan indstilles i størrelse.
- RealDrums vælger dialogen.

 • Vinduerne kan nu indstilles i størrelse ved at trække i hjørnerene.
 • Mulighed for Enkle trommer.
 • Valgt aktuelt RealDrums.
 • Fremtving trommer til MIDI trommer er tilføjet i trommeikonets menu.

Dialogen akkordmuligheder er forbedret.

 • Real-time opdatering; alt hvad der ændres i dialogen vises i akkordarket.
 • Hvis man vælger et andet taktslag flyttes akkordskema markøren.
 • [Ryd takt], [Ryd alle takter], [Foregående takt] og [Næste takt] knapper gør det muligt at gå gennem hele akkordskemaet uden at forlade dialogen.
 • Understøttelse af fortryd er forbedret.

Akkordbyggeren er forbedret. Klik på samme grundtone eller udvidelse afspiller akkorden (tidligere ville den ikke reagere, hvis den allerede havde været valgt). [<] & [>] knapperne flytter 1 taktslag ved højreklik (tidligere skulle man taste et andet taktslag # , hvis man ikke blot sprang 2 taktslag over).

Stilvælger filteret er forbedret.[Opdatering] knappen gør det muligt at se den filtrerede stilvælger uden at skulle forlade og derefter åbne dialogen. Alle kategorier knappen sørger for at alle mulige stilarter vises.

Pianorulle vinduet.Når man forlader/vender tilbage til pianorulle er snapværdien bibeholdt (indsæt/længde).

Gentag dialogen. "Auto modus til "Fine" typer.

Indspil MIDI dialogen forbedret. Indspil på: “Melodispor” & “Solistspor” ikoner tilføjet, hvor man kan vælge hvilket spor, der skal indspilles på i stedet for at forlade dialogen og åbne en lignende dialog.

Fil-Åbn dialog. Hvis man taster navnet på en ikke eksisterende sti eller filnavn, vil dialogen ikke lukke, men forblive åben, så man kan taste det rigtige.

Bandknappen er forbedret. Bandknappen viser en opdateret og forbedret liste med de bedste RealStyles.

Transponer audiospor, automatisk og indstilleligt, med højkvalitets transponering.

Relativt tempo på skærmen, med indstillinger fra enorm nedsættelse af tempo (1/100 af oprindeligt tempo) til stor tempoforøgelse (8x oprindeligt tempo).

UserTracks er forbedret. UserTracks understøtter tromme fills, post fills og enkle trommer. UserTracks dialogen har øjeblikkelig smuglyt.

Automatiske og indstillelige spormærkater og beskrivelser.

Tilføjet mulighed for "Enklere arrangement".

Enkle trommer tilføjet.

Mulighed for at udelukke tromme fill ved en takt.

Jazzballade bas vælger som normal en "enklere" stil.

Ultraenkle “Holdte” RealTracks, – kan vælges som alle andre RealTracks.

Enkel knap, som vælger enkelt arrangement for aktuel sang eller alle sange.

Hold er forbedret, med optimeret timing, så guitaranslag begynder tidligere, som en rigtig musiker ville gøre det.

Automatiske opdateringer.

Sample Rate advarsel.

Loops og Artist Performance spor kan nu fryses.

Og meget mere...

2014 nyheder

Band-in-a-Box 2014 til Windows og Macintosh er klar med mere end 50 nye funktioner.
(Nogle få ting findes kun i Windows og ikke i Mac-versionen)

Producenten har tilføjet nogle fantastiske nye funktioner og nye RealTracks, MIDI SuperTracks, lyde og Artist Performances til Band-in-a-Box!
Sammenlignet med version 2013 tilføjer denne version 50 nye funktioner, 101 nye RealTracks, 54 nye MIDI SuperTracks, 20 Artist Performances og 8 nye Hi-Q MIDI lyde.
Sammenlignet med version 2012 tilføjer denne version 100 nye funktioner, 303 RealTracks, 145 MIDI SuperTracks og 26 Hi-Q lyde!

Der er nu over 1.200 timer RealTracks og RealDrums (studiemusiker audioindspilninger) med i UltraPLusPAK eller i EverythingPAK!

Funktioner og tilføjelser i Band-in-a-Box 2014

Vi har redesignet brugerfladen med et helt nyt udseende og anderledes fornemmelse og mange tidsbesparende funktioner.
Nye værktøjslinjer, sang/stilart områder, mixer på skærmen, ny-designet akkordark med "håndskrevet" akkordfont og meget mere.
Du kan nu lave dine egne RealTracks – vi kalder dem UserTracks – og du kan bruge dem på samme måde som RealTracks. Man skal bare indspille (i en hvilken som helst DAW) sammen med nogle BB sange, placere dem i UserTracks mappen, og du er færdig!
Der er en praktisk smuglyt mulighed af stilarter, RealTracks og RealDrums, hvor man øjeblikkeligt kan høre dem og hurtigt afgøre hvilke, der er egnede til din sang.
Loops understøtter nu Acidized Loops, således at tempo/akkordrod info foretages automatisk.
Der er tilføjet understøttelse af FretLight guitar.
Du kan nu høre Band-in-a-Box synge med indbygget understøttelse af den populære online vokal synth “Sinsy.”
En Legato stryger funktion optimerer automatisk MIDI strygerstemmer, så samme tone ikke gentages.
Alt kan nu skrues op – en ny Master Volume gør det muligt at hæve volume for alle sange med en indstilling.
Vi har tilføjet 8 nye Hi-Q MIDI lyde, her iblandt nye pianolyde og basser.
Og meget, meget mere...

I Band-in-a-Box 2014 har vi tilføjet en masse nye RealTracks (101), 54 MIDI SuperTracks, 36 Artist Performances (Brent Mason/Andy Leftwich) og 8 nye Hi-Q MIDI lyde.

101 RealTracks med fantastiske nye jazz, pop og country stilarter.

 • 28 Jazz RealTracks:
  Vi introducerer “Jazz prisvindere” serien med jazzkunstner RealTracks. Dette er nye RealTracks indspillet af cremen af cremen fra jazzscenen. Disse kunstnere har vundet Downbeats Critics “best player” afstemning mange gange. Vores prisvinder serie indeholder Ron Carter (“bas”), Kenny Barron (“piano”), Lewis Nash (“trommer”), Gary Smulyan (“barytonsax”), Phil Woods (“altsax”) og Pat Martino (“guitar”). Der er stilarter med jazz-swing, ballader, vals og bossa. Endvidere er der nye RealTracks med jazz elpiano samt EZ-Listening jazz akustisk piano.

 • 32 Country RealTracks:
  Vi har fået et fantastisk nyt Orleans RealTracks band (piano, trommer, bas, guitar) ledet af pianist sensationen Kevin McKendree. Nashville Guitar legenden Brent Mason vender tilbage med to nye nylonstreng akkompagnements RealTracks (tempo 85 og 120) samt to nye solister: Crossover (tempo 75, swing 16. dele), og Promise (tempo 100, lige 16. dele). Ni folk, keltisk og Country stilarter med Irsk bouzouki. Nye countryvalse, shuffles og solister med prisvindende kunstnere: John Jarvis (piano CMA vinder), Rob Ickes – resonator (13-gange vinder af International Bluegrass Player of the Year) og Andy Leftwich, (mester fiolspiller og mandolin).

 • 41 Pop/Rock RealTracks:
  Hot!
  Nye Orleans Boogie stilarter (piano, bas, trommer, guitar). Hornsektion baggrund ‘Pad’ stil. Funky elpiano og clavinet fra pianolegenden John Jarvis. 60'er/70'er funk grooves – bas, piano og trommer. Nye dance synth spor. Barytonsax blues baggrund og meget mere!

Der er 54 nye MIDI SuperTracks i 8 sæt. 23 Pop (3 sæt), 18 jazz (3 sæt), 17 country (2 sæt). Spil MIDI SuperTracks med MIDI lyde efter eget valg inklusiv vores 8 nye Hi-Q lyde.

8 Nye Hi-Q MIDI synth lyde tilføjet (kun Windows, ikke Macintosh)

 • Fløjte, koto, shakuhachi, synthbasser, elpianoer mm.

To nye Artist Performance sæt.

 • Brent Mason Smokin’ Country Guitar. 16 melodier fra Nashvilles Brent Mason med melodier og rygende soli. Indeholder audio, visning af guitargribebræt på skærmen, nodesystem, tabulatur samt udskrivning.

 • Andy Leftwich – Klassisk bluegrass. 20 klassiske bluegrass melodier på fiol og mandolin. Lær melodierne efter de transskriberede noder på skærmen eller skriv noderne ud. Spil med, mens du hører sangene spillet af mesteren!

Nyt grafisk bruger interface

Band-in-a-Box 2014 main screen

GUI GUI (brugerfladen) er forbedret – værktøjsbjælker og sangtitel området. Værktøjsbjælkerne, hovedskærmen og andet har fået nyt udseende. Værktøjsbjælkerne er lavet om og er organiseret i funktionelle grupper. Forbedret dropstation (WAV/WMA/M4A/MID drop område). Man kan nu "drag ‘n’ drop" MIDI filer til RealCharts. Enkelt knap til at vælge sang eller stilart. Flere udførlige stilartsbeskrivelser på skærmen. Stilart memo viser en oversigt over instrumenterne. Det er blevet lettere at skifte toneart; tidligere skulle man navigere i en rullemenu samt svare på spørgsmål om transponeringen (4 klik+scroll), nu er alt samlet i en enkelt menu (2 klik).

Ny mixer på hovedskærmen. Mixeren er redesignet med volume/panorering/reverb/ tone fadere. Knapper til piano vist i mixervinduet (en til hvert spor) samt plugins.

Band-in-a-Box 2014 Notation Window

GUI forbedring – Akkordark området – nye farver til afsnitsmarkørerne. Taktnumrene er farvekodede i henhold til substilarten. “Håndskrevet” font til akkorder.

Band-in-a-Box 2014 Notation Window

Band-in-a-Box 2014 Chord Sheet

 • UserTracks tilføjet. Nu kan du (eller andre) lave egne RealTracks (guitar, piano, strygere, etc.). Du laver dine egne RealTracks ved at indspille spor i Band-in-a-Box, RealBand eller en hvilken som helst DAW, navngive dine UserTracks og derefter placere dem i UserTracks mappen i Band-in-a-Box (eller RealBand). De er nu klar til brug, og bruges på samme måde som andre RealTracks!

 • “Øjeblikkelig” aflytning af stilarter, RealTracks og RealDrums.

 • Øjeblikkelig aflytning af stilarter. I Stilart vælgeren kan man dobbeltklikke og øjeblikkeligt høre (starter indenfor 3 sekunder) hvordan stilarten eller RealTracks lyder. Hvis stilarten indeholder både MIDI og RealDrums, kan man høre begge, og vælge hvad du vil høre. Dette gør det meget hurtigere at finde en stilart, som passer til din sang.

 • Øjeblikkelig aflytning af RealTracks. Dobbeltklik på et RealTracks i RealTracks vælgeren og en demo af dette RealTrack bliver afspillet (indenfor 3 sekunder). Du kan høre RealTracks solo eller med band. Da det ikke påvirker din sang, kan man lynhurtigt tjekke mange forskellige RealTracks og finde den mest velegnede.

 • Øjeblikkelig aflytning af RealDrums. Dobbeltklik på et RealDrums eller en af variationerne i RealDrums vælgeren for at høre alle variationerne af et givet RealDrums. Hvis du fx har fundet CountryWaltz^, kan du nu høre demoer af variationerne (CountryWaltz^1-HiHat,Ride; CountryWaltz^2-Brushes, etc.)

 • Legato strygere. Ved MIDI genererede spor (eller MIDI SuperTracks) med strygerinstrumenter spilles der nu en lang tone i stedet for, at den samme tone gentages. Resultatet er en meget mere sammenhængende strygerstemme, da toner, som er de samme fra akkord til akkord, holdes, og kun toner, som er forskellige, skifter. Hvis strygerne fx spiller F og Bb i en Gm7 akkord, og derefter C7 spiller de E og Bb. Band-in-a-Box vil holde fællestonen Bb, da den ikke ændres i den nye akkord, og ændrer således kun F til E (forudsat at det er meningen, at tonerne skal spilles som sammenhængende uden mellemrum). Bemærk: Denne funktion er automatisk. Hvis du vil fremtvinge funktionen, vælg et strygerinstrument. Generer det, og frys det derefter. Nu kan du ændre instrumentet til et andet.

 • Bandknappen er forbedret. Der er tilføjet menu til favorit stilarter og nyligt valgte stilarter. Færre menupunkter (ny RealCombos.txt fil). Åbn sangdemo er flyttet, og er nu første menupunkt.

 • Rendering af RealTracks (via enhver metode som fx Drag/Drop) er nu automatisk mono eller stereo baseret på oprindelig fil. Der er også en indstilling, som kan fremtvinge mono eller stereo.

 • Loops er forbedret, og understøtter nu Acid Loops (for WAV og mp3 filer). Hvis du tilføjer et Acid loop i en bestemt toneart (fx F), vil Band-in-a-Box øjeblikkeligt tillade dig at bruge den som en komplet stilart ved at transponere loopet til aktuel akkord i Band-in-a-Box, så loopet følger dine akkordprogressioner.

 • Alt kan gøres højere! Tidligere versioner af Band-in-a-Box havde ret svag audio sammenlignet med typisk audio fra radio etc. Dette var for at matche MIDI volume, som er forholdsvis svag. Hvis du foretrækker at hæve lydstyrken globalt, er der nu en master volume indstilling, som kan virke på alle sange eller kun på en enkelt sang.

 • Understøttelse af en gratis vokal synth (Sinsy). Du kan nu høre Band-in-a-Box (eller RealBand) synge på engelsk. Man skal bare indtaste tekst og melodi og derefter trykke på vokal synth knappen, og et "syngende" vokalspor bliver tilføjet. Bemærk, at der benyttes en gratis tredje parts online syngende synth kaldet “Sinsy”. Sporet genereres automatisk ved at trykke på vokal synth knappen, eller du kan gøre det manuelt ved at uploade en fil til Sinsy hjemmeside.

 • Nodesystem understøtter skråstreger / / / / og indstillinger for tykke taktlinjer.

 • Forbedret understøttelse af Garritan sampler.
  (1) Hvis Garritan sampler er indlæst på et spor, sendes volumeændringer som modulatorhjul (ModWheel) kontrollere for dette spor.
  (2) Der er en modulatorhjul indstilling i Præfs-MIDI mulighed for at undgå, at modulatorhjulet stilles på nul, hvilket forstyrrer Garritan sampleren.

 • iPhone/iPad versionen har forbedret transponering af ikke koncertstemte instrumenter (tenorsax etc.). Endvidere understøttelse af at åbne sange fra DropBox og Google drive.

 • Deaktiverede spor kommer ikke med i MIDI filer eller renderinger.

 • Bedste RealTracks (og andre RealTracks) dialoger viser nu memoer.

 • Sløjf skærm knapper er nu forsynet med en rød rektangel, når den er aktiveret.

 • Nodeindikatoren i nodesystemvinduet viser nu transponeret værdi, hvis nodesystemet er transponeret.

 • Man kan nu lettere spille et loop fra enhver takt (ethvert kor). Hvis du trykker Shift+klik på spil loop knappen, åbner en dialog, hvor man bl.a. kan indstille kor. Ved yderligt tryk på spil loop knappen vil afspilning foregå i det valgte kor, medmindre man igen har skiftet ved at bruge Shift+klik på knappen.

 • Når der er en RealStyle substitution til rådighed for en MIDI stilart, bliver man nu underrettet med en “grøn” (handling) dialog i stedet for en “gul” (budskab) dialog. Du kan klikke på dialogen for at indlæse stilarten.

 • Man kan nu vælge enklere variationer af solister (fx pedal steel).

 • Der er blevet lavet forbedringer i indtastning i guitar nodesystemet. Nu kan man rekanalisere til guitarkanaler (11 til 16) i et område. Der er nu en lettere metode til at indsætte tabulatur: Klik på en streng (på tab), klik herefter på noden (i nodesystem eller skærmguitaren) for at få tonen indsat på denne streng/dette bånd.

 • Rekanalliser guitartoner til båndpositioner over et område.

 • RealTracks indstillinger, som kan justere den overordnede lydstyrke af skub og shots/holds.

 • F5 takt sammendrag er forbedret. Viser nu sangtitel og filnavn.

 • Der er tilføjet understøttelse af # tast fra et UK tastatur.

 • Hvis trommespor er deaktiveret, vil der stadig v��re indtælling.

 • ASIO: Når forbundet med en ‘wrapper’ og ikke tilsluttet, får man et budskab, når en anden driver som MS GS Wavetable bruger ASIO driveren.

 • Rediger audio vinduet har fået tilføjet kopier, sæt ind og klip menupunkter.

 • FlashMessageLog.txt funktion tilføjet. Log med “gule og grønne budskaber”, som optegner budskab, dato og tidspunkt gemmes i en fil kaldet c:\bb\data\FlashMessageLog.txt. Denne fil gemmes, når du forlader programmet. Listen kan til enhver tid vises i programmet ved at vælge menupunktet Hjælp | Se budskab logfil. Meget lange enkelt ordstrenge i de gule "folde-ud" budskaber vises nu korrekt.

 • FretLight® understøttelse. FretLight er en cool elektrisk hardware guitar, som har LED lys i båndene. Hvis du er den heldige ejer af en FretLight, kan du spejle outputtet fra Band-in-a-Box skærmguitar til FretLight gribebrættet. Du kan se på FretLight, når du spiller sammen med nogle af de lækre guitar RealTracks eller Guitar Artist Performances, som du kan høre spille og samtidig få vist båndpositioner på FretLight guitaren.

 • Stilvælger vinduet er farvekodet – RealStyles har grå baggrund, så de er lette at få øje på.

 • Genveje til strygere, melodi, solist har fået nye numre, så de kommer i rækkefølge: Strygere (Alt+7), melodi (Alt+8), solist (Alt+9). "Folde-ud" tips oplyser om genveje.

 • Favorit mappe og nyligt brugte sange/stilarter mappe viser nu I/T, når sange/stilarter ikke findes på disken.

 • Taktnumre er farvekodede i akkordarket i henhold til aktuel substil.

2013 nyheder

 • Sampletank – Nyt MIDI DXi instrument/synth.
 • MIDI-lyde i høj kvalitet inkluderet.
 • Artist Performance Tracks: Melodi spor med kendt artist. Lær af de professionelle (med noder).
 • Print til PDF direkte fra Band-in-a-Box.
 • Vælg det bedste Solist RealTrack, få vist en liste over bedste forslag.
 • SoundCloud.com integration. Upload sange, så alle andre kan høre dem.
 • DropBox integration.
 • Ny Sang Form, hvor du kan arrangere sangen med bogstaver som fx AABABAACA
 • Lead Sheet vinduet kan nu ændres i størrelse med automatisk ændring af alle elementers størrelse.
 • ...og meget, meget mere.

Der er tilføjet en ny MIDI DXi/VST synth (SampleTank), og er kommet nogle fremragende højkvalitets MIDI lyde til. Hi-Q lydene får MIDI spor (både almindelige og MIDI SuperTracks) til at lyde meget bedre. DFer er tilføjet Performance spor, som er diverse kunstneres fremførelse på melodisporet, som demonstrerer, hvordan Band-in-a-Box RealTracks lyder, når en professionel kunstner spiller melodien. Der er tilføjet SoundCloud.com og DropBox integration og meget mere!

Artist Performance Tracks.
We’ve added Performance Tracks – Artists Performances on the Melody track, to showcase the Band-in-a-Box RealTracks demos playing along to an artist performing the melody.  These are great for listening or learning-from-the-Pros (since notation/tab shows for the performances).
These performances play the melody (2 choruses), and 2 choruses of solo (first chorus “simple” solo, 2nd chorus advanced.
All performance audio (stretchable to any tempo), notation, on-screen guitar, and guitar tab.

Print to PDF” and save your printouts directly as a PDF file. 

Pick “best” soloist RealTracks
This new dialog shows you the soloists that best match the genre, tempo, and feel of your song, listed from best to worst.  For example, if you have a Jazz Ballad style loaded (tempo 60), the list will show jazz Soloists that will work well at a tempo of 60 at the top of the list, and something like a fast, Heavy Metal Guitar Soloist at the bottom of the list.

There are similar options on the instrument radio button to choose Best “All RealTracks” that will show all RealTracks, sorted by best to worst for the current style, and Best “Comping” RealTracks that show the list for Comping (i.e. Chording, non-Soloist) RealTracks. 

There is SoundCloud.com integration.  This lets you upload your compositions easily to the SoundCloud.com service.  SoundCloud.com is a popular web service (unaffiliated with PG Music) that lets users upload their original songs for others to hear.

DropBox integration added.  If you use the Drop Box service, you can easily drag/drop files from BB directly to your Drop Box folder, or save audio to Drop Box, without leaving the main Band-in-a-Box screen.
To do rag a track (or the Combo button for all tracks) to the Drop station, and when it turns green, you can then right-click on the Drop button, and choose “send To Drop Box.”

A new Song Form feature allows you to define sections of a song (A, B, C etc.), and then rearrange the song by simply typing the form you want (e.g. AABABAACA).  You can revisit this dialog, to re-order the sections.  Or change a chord in the “A” section, and propagate the changes through all of the “A” sections.

The Leadsheet window can now be resized.  As you resize the window, all of the elements resize.

Favorite RealTracks and RealDrums.  When you are choosing RealTracks or RealDrums, there is now a list of recently used RealTracks and RealDrums.

Favorite RealTracks. Your recent RealTracks selections are saved, and available in the various dialogs that allow you to choose RealTracks.  Since a common selection is a recently chosen RealTracks this speeds up selection of a RealTracks.  The 400 most recent selections are shown, with most recent at the top.

The popular “Band Button” is enhanced, with many more styles and categories listed, including submenus for subcategories.
Many new RealStyles have been made, and many are displayed on this menu.  The instruments used in each style are displayed, giving a “thumbnail” summary (e.g. bass, piano, guitar, brushes, Alto Sax Soloist).

Band Button Submenus. Submenus have been added for various genre subcategories.  For example, the Jazz Styles list has submenus for subgenres Bossa, Gypsy Jazz, Jazz Swing, Smooth Jazz, and Jazz Styles with Soloists.
For , a “Campfire Guitar” subgenre is added, with many RealStyles of simple strumming guitars.

Save Track as Performance. This takes “freezing” a track one step further, and saves the audio itself.  So you can send your Band-in-a-Box song to your friend, who will be able to play that track without needing to have the RealTrack installed.

Wave button menu: Now pressing the WAV button shows a menu that allows you to quickly save the song as WAV, WMA, MP3, MP4, or M4A.  This has options for saving audio (WAV, WMA, M4A, MP4, MP3) as well as sending to SoundCloud.

URL link for Web Demos.  Every style has a Web Demo available.  Click on the Web Demo button in the StylePicker to hear the demo.

Copy/Move Tracks command now works for all tracks.  Now you can copy any channels from any track to any other track.

RealCharts and MIDI SuperTracks timing is more accurate.  Improvements have been made to the timing for RealCharts and timing/feel MIDI SuperTracks.

Better bass fretboard playing for bass styles.  For MIDI bass patterns, an intelligent algorithm determines where to play the bass part, and this has been improved.

Better Soloing over Double Time feel.  Soloists with ‘double time” feel now have better timing and better feel, so are useful in more circumstances.

The Drop Station has been enhanced. The Drop station is the [Drop] button at the top left of the screen, where you drop a track after dragging it to get an audio or MIDI version of the track.

There is now a right-click menu, allowing you to copy the resulting file to a favorite folder, open the favorite folder, start/stop the DAW Plug-in mode, upload to SoundCloud.com and more Rests, Shots, Holds keyboard Shortcuts.  When entering chords on the chordsheet, there are now shortcuts available for entering rests over a range of bars.

 • Type h4 for a chord, and this will copy the rest/hold/parameters on the first beat of the cell for 4 bars
 • Type ,h4 for a chord, and this will copy the rest/hold/parameters on the second beat of the cell for 4 bars
 • Type h for a chord and it will copy the rests/holds/ until the next part marker
 • Type a chord with a rest/shot/hold followed by a number (N), and it will do this for the next N bars
  • e.g.  C7...4  will enter held chords for 4 bars
  • Gm7...bd5 will enter held chords (bd=except bass and drums) for 5 bars

The Soloist Dialog and Soloist button are enhanced. The Soloist button is enhanced, now shows a menu where you can either choose a best real tracks to add to the whole soloist track, or launch the Soloist dialog to customize the type of solo that you want (trade 4’s etc.).

Memos now show for MIDI SuperTracks, (instrument radio button-> Select MIDI SuperTrack to see the dialog) and you can click on the Memo for a big window (RealTracks Picker and MIDI SuperTracks Picker).

Better enharmonic display for transposed instruments, like alto sax.  In some key signatures, a Db was showing up on an A7 chord for example, and this is improved so that C# would be shown.  (Nothing needs to be done to enable this.)

Handy buttons added to the toolbars

Non-Concert Transpose – shows a menu to quickly transpose to/from concert to other instruments like Alto, Tenor, Trumpet etc.

Song Form – launches the song form dialog.

Save As Style – Saves a style with the current instruments.

F5 Bar Settings – Launches the F5 Bar Settings dialog.

Woodshed Tempo – Launches the dialog to set woodshed tempo (increase tempo with every loop of playback, for practicing).

Undo – Undo button.

Redo – Redo button.

The Play button is renamed [GenPlay] to show that it generates a new Band-in-a-Box arrangement and then plays the song.

The Replay button is now the [Play] button. It plays a Band-in-a-Box arrangement without regenerating the parts.

   

2012 nyheder

“VST synth” support so you can have multiple synths playing on your song.

VST Audio Plugins (reverb, delay etc.) on each track.

There are two types of tracks:

 • MIDI tracks, which have 4 slots. The first slot can take a synthesizer (e.g. Coyote GM, Garritan Aria, and HyperCanvas) the other 3 can take audio effects (e.g. reverb, compression etc.)
 • Audio tracks (RealTracks, Loops, or the Audio Track) which Tracks have 4 slots. There is no synthesizer slot, so they have 4 for audio effects (e.g. Reverb, compression, AmpliTube Amp simulation).

Guitar Amp Simulator (AmpliTube CS) and over 150 “Direct Input” Guitar based RealTracks.

Guitar AmpYou can customize over 150 of the Guitar based RealTracks using the new Guitar Amp Simulator. We include “Direct Input” Guitar recordings for these, so all of the added effects come from the Guitar Amp Simulator.

1. Load a BB song that is set to use it. These will be found in the c:\bb\Tutorial BB2012 folder. Load a demo song with “AmpliTube” in the name, press play.

2. Load a BB Style that is set to use AmpliTube. To find these, open the StylePicker, and type the word “AmpliTube” in the search filter.

3. Add it yourself to any song – select a Guitar RealTracks that has Direct Input Guitar available.

We’ve added “Loops” support, so you can add your own or 3rd party loops to any Band-in-a-Box track. Loops are audio files (WAV, wma, m4a, mp4, mp3) that reside in the Loops folder of the RealTracks folder. You can add your own files to this folder.

You can add MIDITracks individually now, simply select your favorite MIDITrack from any style to any track of your current song. For example, let’s say you want to add a “MIDI Strings” track to the strings track. Right-click on strings part at the top, and choose “Select a Custom MIDI style for this track.” You then see the “Custom MIDI Style” dialog.

The “BB Remote” app for iPhone, iPad, Android has been updated with new features. (New release pending approval in the Apple store.)
(New release pending approval in the Apple store.)

 • Double Click (to play from bar x).
 • Easier changing of screens.
 • File Save.
 • Red/Green “connected” status button.
 • Automatic connection.

StylePicker Filter has been enhanced
There is an easy search feature on the main StylePicker filter window. You can type a search term, press Enter, and the styles are filtered. This includes, in addition to typing any text, special terms like Ev (shown only Even feel styles), Sw (Swing styles), 8 (8th note styles), 16 (16ths note styles), 140 (find styles that work at tempo 140), 140! (list only styles where the original tempo is 140), Real (list only real styles), MIDI (list only MIDI styles), “Oliver” (list only styles including Artist=Oliver), “Duo/Trio/Quartet” (# instruments) and more.

The StylePicker Advanced Filter has been enhanced, with new options to:

 • Include/exclude styles with soloists
 • Only include styles matching the tempo exactly
 • List of RealTracks Artists includes instrument names (“Oliver Gannon: Jazz Guitar" instead of “Oliver Gannon”)
 • Individual genres listed (e.g. show Country and Pop styles only)
 • Faster (single click) selection of options (radio buttons instead of drop down combo) for most commonly used settings.
 • StylePicker filter added for time signatures 4/4, 3/4 waltz, 5/4, 6/8, 9/8, 12/8, others

StylePicker memo enhanced

 • Lists *** includes Soloist *** for styles with Soloists.
 • Shows N/A for missing RealTracks.
 • More elaborate drum names, you now see CountryPopEv16^01 a:Sidestick, Hihat b:Snare, HiHat instead of CountryPopEv16^01-SSCldHt,SnrCH.
 • Expanded size so more of memo shows.

“Band” button added to main screen, allowing you to quickly choose the most commonly used styles for Jazz, Pop, and Country
For example, in the Jazz section, you’ll see a style for Jazz Swing, Jazz Waltz, Bossa, Gypsy, and Smooth Jazz. Note that the Jazz Swing style works for a wide tempo range, from slow ballads (tempo=50) to fast bebop (tempo=300). This is because of the tempo swap feature that automatically chooses the best RealTracks, so that you hear ballad playing at the slow tempo, and bebop playing at 300.

Yellow Hint Messages can now be clicked on to perform the action
Questions asked when songs loaded (requiring a response) are now changed to yellow flash messages, that don't require a response but can be clicked on if you want to do the function:

 • Style is even feel. OK to change melody to swing. (And vice versa.)
 • Style is 16ths notes, reduce chord duration? (And “Style is 8th notes, expand chord duration?”)
 • Style is 3/4 waltz, transform the melody to waltz? (And vice versa.)

Styles can now contain extra information, such as:

 • Custom Panning: If set, you can enter panning values, which will apply to the style. Note that if you press “save style” in the RealTracks Picker, panning will now get saved with the style, which can be edited here.
 • Reverb: If set, enter custom reverb values for the style
 • Tone Control: If set, enter custom Tone (bass/treble) values for the style
 • Use Simple Version: This will only be enabled if a simple version of the RealTracks currently selected is available
 • Use Direct Input: This will only be enabled on styles that have Direct Input available. If set, the style will use a DirectInput guitar sound (clean). If you set this, you should also choose a Plugin like AmpliTube.
 • Plugin Name: If set, you can choose a Plugin to use (.tgs file in \DX Settings folder)
 • Use Loop: If set, you can choose a Loop to use

EZ selection of “DrumGrooves” has been added, which are different grooves within drum styles. RealDrums styles with a caret (^) at the end of the name have several “DrumGrooves” available. Now there is an easy way to select the different grooves within the song. Simply right-click on a bar number, and you see a menu of the DrumGrooves within the style. So, for example, you could easily switch from the “side stick/hihat” groove, to “snare/hihat” to “snare/Ride.”

List of RealTracks now includes [half-time] [double-time], [triple-time], [Direct Input guitar] and [Bluesy]

The RealTracks – Demos folder names are improved, and list the names of the RealTracks set. (e.g. Instead of “RealTracks Set 42” it says “RealTracks Set 42 Boogie n’ Texas Rock.

Rests now apply to the Melody and Soloist tracks (if they have RealTracks, Loops, or MIDITracks on them). Note that for purposes of excluding the tracks from the rests, the Melody and Soloist tracks use the same setting as the Strings track.

Notation Enhancements
On notation, note names are now shown when transposing for instrument and displaying relative note numbers.
In ation mode, notes entered with the mouse now take the notation offset into account. So if a note is clicked on the beat 1:1:0 will get entered at 1:1:7 if the notation offset is -7. This gives a more human feel to the arrangement.

2011 nyheder

PG Music har lavet store forbedringer af RealTracks, så de lyder mere naturligt over en bredere vifte af tempi med Elastique Pro V2 tekniken. Disse forbedringer sker "automatisk", så der er ikke noget du skal gøre, for at få det til at virke. Dine eksisterende sange vil bare "lyde bedre" over en langt bredere vifte af tempi.

iPhone app til Band-in-a-BoxDer findes nu en iPhone version af Band-in-a-Box, der er tilgængelig via Apple App Store. Det arbejder sammen med din Windows version af Band-in-a-Box 2011 og giver dig mulighed for at generere, afspille og gemme sange på din iPhone, iPod touch, eller iPad – med den samme gode RealTracks lyd!

Vi har forbedret RealTracks, så du nu kan skifte RealTracks inden for en sang, generere Soloist medleys – soli, der spiller RealTracks instrumenter og meget mere. Der er en skala troldmand til at øve med, som genererer skalaer til enhver akkord progression. Det ny StylePicker Filter vise dig kun de stilarter, der matcher dine søgekriterier.

Store forbedringer til lyden af RealTracks, så de lyder mere naturligt over et meget bredere vifte af tempi med Élastique Pro V2 time strech motoren fra zplane.development.

Vi har lavet størrelsen af RealTracks langt mindre, så de nu kun tager 30% af den plads, som de plejer. Når du har installeret programmet, kan du køre funktionen i RealTracks dialogen Indstillinger (Preferences), der vil formindske størrelsen på din RealTracks mappe. Den forrige Band-in-a-Box 2010,5 "Everything Pak" havde 100 GB RealTracks, hvilket nu krymper til 30 GB.

iPhone understøttelse: Hvis du har en kopi af Band-in-a-Box 2011 til Windows kan du:
Hurtigt at overføre dine eksisterende bibliotek af sange fra BB mappen til BB iPhone, herunder akkordskemaer og lyd (M4A). Se akkordskemaer og spil sangene når som helst på din iPhone, uden tilslutning til Band-in-a-Box
Indtast sange fra bunden på din BB iPhone ved at skrive becifring til sangen.
Generer lyd på din BB iPhone til sangene ved at trykke på play. Sangene spiller på iPhone og gemmes på iPhone som M4A filer. Send sange fra BB iPhone til BB Windows.
IPhone versionen kommunikerer med Band-in-a-Box til Windows ved hjælp af et Band-in-a-Box server-program (c:\ bb\bbhelper\BandinaBoxServer.exe). Dette program kører i systembakken(nederst til højre på proceslinjen i Windows).
IPhone version vil se "BB2Go" mappen (c:\bb\BB2Go). Enhver Band-in-a-Box sang, som du gemmer i denne mappe, er synlig for BB iPhone. Du kan sende filer frem og tilbage fra BB iPhone til Band-in-a-Box Windows, og filerne gemmes i BB2Go mappen.
Du kan tilføje lyd til Band-in-a-Box filer i BB2Go mappen fra Band-in-a-Box Windows menu med BB2Go kommandoen, og vælge de filer, du vil konvertere til MP4/M4A lyd. Du kan også generere lyden fra din iPhone version.
Mere dokumentation for BB iPhone version er tilgængelig på www.pgmusic.com/support.iphone.htm

MultiStyles (med op til 16 substyles) kan nu ske med RealTracks.

Ændring af det individuelle RealTracks instrument kan tilføjes til ethvert spor i enhver takt.

Solist "medleys", hvor RealTracks er sat til at skifte instrumenter hver "N" takter eller hvert kor. For eksempel kan du tilføje en Bluegrass Medley Solist, der skifter mellem soli fra Mandolin, Guitar, Banjo og Violin hver 4. takt. Eller en Jazz Medley Solist, der skifter mellem Alto Sax, Trompet, Klaver og guitar soloer i hvert kor. Eller indsæt "Silence" som et af de instrumenter, som giver dig mulighed for at spille dit eget instrument.

Flere RealTracks på samme tid på samme spor. Du kan tilføje op til 10 RealTracks til spille samtidigt på samme spor. Dette er nyttigt, hvis du ønsker at generere en masse RealTracks. Den teoretiske grænse er 7 spor x 10 pr. spor = 70 RealTracks instrumenter på samme tid.

Re-Generer en del af en Solist spor, uden at slette den eksisterende del. Dette giver dig mulighed for at tilpasse Solist sporet ved forny dele af soloen med den samme eller forskellige RealTracks. Fx en 4-takters klarinet solo fra takt 9. Derefter en 8-takters fløjte solo fra takt 49. Filen afspilles med begge soloer intakt.

Auto-erstat MIDI stilarter med RealTracks stilarter. Hvis du har lavet en masse sange med ældre MIDI stilarter, og ville foretrække, at de spiller med RealTracks, kan du nu gøre det nemt ved at vælge menupunktet Stil | Auto Erstat MIDI stilarter med RealTracks – eller omvendt hvis du foretrækker MIDI stilarter.

Og meget mere ...

2010 nyheder

 • En ny "Plug-in" modus, så du kan Drag-n-Drop (træk-og-slip) Midi og audio fra Band-in-a-Box over i din favorit sequencer som fx RealBand, Sonar, Reaper, ProTools, FL-Studio, Nuendo m.fl.
 • RealTracks genererer sporene meget hurtigere. Typisk op til 3x så hurtigt. Og hvis du så endda fryser sporene, så startes der næsten øjeblikkeligt.
 • RealTracks arbejder nu (lige som midi-styles) med Shots, Hold og Skub. RealTracks slutninger er også forbedret og har nu 4 takters slutninger i stedet for 2, så instrumenterne kan få lov at klinge naturligt ud.
 • Individuelle MIDI eller RealTracks kan fryses, så arrangementet kan fixeres og gemmes. Det sparer en masse tid og bevarer også arrangementet, da det ikke genereres på ny ved næste afspilning.
 • Solist RealTracks gemmes med sangen.
 • Der kan nu fortrydes i op til 999 trin.
 • Der er nye reverb og bas/diskant kontroller for hvert spor. Alle indstillinger gemmes med sangen.
 • Størrelsen af Band-in-a-Box vinduet kan indstilles i størrelse med proportional ændring af de underordnede dele/vinduer.

2009 nyheder

 • RealCharts.Most RealTracks now display notation showing the notes that are being played.Some Guitar RealTracks also show tab, and accurate on-screen fretboard guitar display to show what is being played on guitar.The RealCharts can be saved to MIDI file or Songs (MGU).
 • Audio Chord Wizard Enhanced.Chords may be edited in the Audio Chord Wizard.Part markers, chord symbols, key signature, and tuning setting are saved in Band-in-a-Box, and are passed back and forth to the Chord Wizard.
 • Artist Names and Bios for RealTracks.The RealTracks have been recorded by top studio musicians.Now the artist names and bios are displayed for the RealTracks.
 • Freeze Song (for rapid playback).Un-Freeze Song.You can now freeze a song’s arrangement.This converts the song to audio data that plays on the audio track, while the other tracks are muted.This insures that the song loads and plays quickly, without having to wait for RealTracks to generate.This feature is useful for people performing or in other situations where you are happy with the arrangement, and don’t want to wait for several Real Tracks to generate.Even a long song with multiple RealTracks can now playback in a few seconds if you first freeze the arrangement.
 • Melody Wizard.The QWERTY (or MIDI keyboard) Wizard has been enhanced.Now, for songs with melodies, there are QWERTY keys (Enter,’\’, T, 6) that trigger notes from the melody as the song is being played.Other keys trigger 1-4 approach notes from below or above.Can be recorded, to humanize a stiff melody with better timing, and approach notes also useful for sight reading, rhythm practice or to perform.Works with harmonies:
  Melody notes: T,6 ,Enter, \Same Melody Note 5
  Approach notes qweryuioOctave set 1,2,3
  MIDI notes also work (if Thru/Transpose OK to use Melody Wizard
  E(40) F(41) G(43) octave set
  Melody Notes.F(53) G(55)
  Approach notes B(47),C,D,EA,B,C,D(62)

2008 nyheder

 • RealTracks. Audio tracks (not MIDI), with automatically generated arrangements!  These add sensational new Sax, Pedal Steel, and Acoustic Guitar tracks (in addition to the existing RealDrums track) to your Band-in-a-Box creations.
 • MultiStyles. Use these to create authentic Pop, Rock, and Country tunes with up to 24 sub-styles within one song.
 • Audio Chord Wizard enhanced, with a lead sheet window that lets you view the chords to the whole song at a glance, and group the song into sections. Load any MP3, WAV, or WMA (Windows Media) audio file into the Audio Chord Wizard to automatically interpret the chords of the song.
 • RealDrums style changes. Now you can use RealDrums with all your songs that have Style changes!
 • MedleyMaker
 • Import Song
 • Song Fadeout
 • Karaoke CDG file display
 • Key Signature changes
 • DragDrop section copy
 • Theme support

2007 nyheder

Realdrums er nok den største enkeltnyhed i version 2007.
Det er ægte live-optagelser af top studio musikere på fede trommesæt. Dette er ikke samplinger! Det er derimod fulde optagelser af en varighed på fra 1 til 8 takter.

Dernæst bør vi nævne udlæsning af akkorder fra en audiofil, fx MP3. Find dine bedste sange fra iTunes og udlæs akkorderne fra dem direkte ind i Band-in-a-Box akkordskema.

Soundtrack generatoren er også et hit: Fremstil royalty free musik som baggrund for din video, lysbilledshow, til jingler, underlægning af film osv. Du skal blot bestemme længde og stilart m.m.

 • RealDrums. This replaces the MIDI Drum track with real recordings of top studio Jazz/Rock/Country drummers.
 • Chords from MP3 ("Audio Chord Wizard").
 • Soundtrack Generator.
 • Generate Chords for a Melody, or an improved chord progression for a Melody – with the new "Reharmonist" feature.
 • Solos are enhanced – with the new "Melody Influenced" Soloist.
 • TranzPort® support – Wireless Remote Control support for Band-in-a-Box!

2006 nyheder

Der er bl.a. Asio-driver og VST-support, som gør det muligt at slippe for forsinkelse på instumentlydene, men der er ganske mange andre vigtige nyskabelser i denne store opgradering.

 • Live looping og playback kontrol
 • Forbedrede TC-Helicon Audio harmonier
 • Nye symboler i nodedelen
 • ASIO audio og software synth driver support
 • VST synth og plug-in support
 • Audio playback i halv hastighed og langsommere
 • Tre nye DirectX plug-ins: PG Vinyl (restaurering af gamle (LP-)optagelser), PG RTA (frekvens analyse) og PG Vocal Remover (fjerner sangstemmen fra en sang)
 • Support for forskellige instrumenter (patches) i “a” og “b” substyles
 • Multi-channel Leadsheet display og specifik channel recording
 • MIDI normalize option
 • To nye hørelære spil
 • Sæt omfanget af takter ved dannelse af MIDI filer
 • 11th chord support
 • Åbn eller importér WMA, MP3 og CD-audio filer
 • Piano Roll forbedringer
 • Batch konvertering af Band-in-a-Box sange til MIDI filer

2005 nyheder

I version 2005 er der kommet over 50 nye funktioner til, her er nogle af dem:

 • Pianorulle, som du også ser det i mange sequencer programmer. Her kan du redigere melodi- og soloist-spor lettere og mere detaljeret.
 • Guitar vinduet er forbedret, og understøtter nu alternative guitarstemninger, inkl. DADGAD, Drop D, Double Drop D, Open G og 11 andre, inkl. Nashville High Strung stemning! Gitar bends ses nu i real time på guitar gribebrættet.
 • Nye 3-, 4-, og 5-parts Jazz Harmonier er kommet til.
 • Auto Endings er tilføjet for stilarter, som ikke har egne endelser, som fx stilarter lave ud fra MIDI filer.
 • Synthesizer Patch fil-lister (.PAT filer) kan laves ud fra PowerTracks eller Cakewalk patch lister.
 • Nye grafiske Jazz Akkord symboler (trekanter for maj, cirkler for dim,osv).
 • En ny Vocal Wizard viser og transponerer til den bedste toneart for dit stemmeområde.
 • Non-destruktiv redigering af audiosporet, så ændringer først er permanente, når du har gemt sangen.
 • TC-Helicon Audio harmonierne er udvidet med Vocal Pitch-Styles (automatisk Vibrato og Scooping) som kan tilføjes vokal-harmonierne.
 • Understøttelse af flere lydkort – du kan nu vælge hvilket lydkort, du vil anvende.
 • Fuld stereo eller mono understøttelse for audiosporet.
 • VU-meter på skærmen for audiosporet.
 • Sangtekster over flere linjer i nodearket og ved udskrift. Akkorder og sangtekster vises på separate linjer i Big Lyrics vinduet.

2004 nyheder

Det er egentlig v.13 (overtroiske foretrak at kalde den v.2004).

Her skal blot nævnes at programkoden er skrevet helt om, så den nu er i ren 32-bit kode, hvilket gør programmet meget hurtigere.

Der er DXi support, så du kan spille med Direct-X plugins. Rolands VSC-MP1 software soundcanvas er inkluderet i pakken. Det er et program, som vi til dato har solgt til mange tilfredse kunder for 550 kr. Det er nok slut med det, nu hvor det øjensynligt følger med i pakken.

Der er lagt vokal-software ind fra det berømte TC-Helicon, så din sang kan tilføjes korstemmer, pitches ind, så du altid synger rent osv. Allerede v.12 kunne styre en ekstern TC Voiceworks eller lignende, men nu følger der altså noget "tilsvarende" med.

Plus en hel masse andre nyskabelser og forbedringer.

Til dansk beskrivelse af grundfunktionerne i Band-in-a-Box.