EarMaster 7 – en rundtur

EarMaster er det perfekte redskab til at blive en bedre musiker og sanger.

De fleste vil få mest ud af de "Generelle workshops", hvor du ledes igennem alle hørelærens emner.
Har du hang til blå toner, så går mange af emnerne i Generelle workshops igen i "Jazz workshops".
Og endelig kan du designe dine helt egne øvelser ned til mindste detalje i "Specialtilpasset øvelse".

I EarMaster version 7 følger der et komplet musikteorikursus med – også kaldet "Begynderkursus".
Her kan du med fordel starte, hvis du ikke har trænet hørelære før.

Begynderkursus

Begynderkurset er også for rigtig dygtige musikere. Alle vil få meget ud af at læse disse teori-sider igennem og samtidig lave de øvelser, der supplerer teksten.

Her ser du EarMaster's start-skærm, hvor du kan vælge træningsmodus (aktiviteter):

Klik på billedet og se en oversigt over emner i Begynderkurset. Her er udfordringer nok til laaang tid.

Klik også og se en side fra en af øvelserne: 16.1 Submediant (Tonikaparallelen)

I den Generelle workshop, Jazz workshop og Specialtilpasset øvelse vælger du fx. at du vil arbejde specifikt med melodier eller rytmer.
I Begynderkurset vælger du helt andre emner som fx. tonalitet, treklange, subdominant. Og inden for hvert emne kan der så – alt efter, om det lige passer ind – komme både rytmeøvelser, sangøvelser eller måske øvelser, der har med akkorder at gøre.

Begynderkurset "tager dig i hånden", og sammen bevæger I jer gennem musikteorien på en måde, så du hele tiden kan følge med og du ikke præsenteres for emner, der er for svære på dit stade.

Begynderkurset alene er alle pengene værd!

Prøv det nu. Gratis!

Hent den gratis udgave af EarMaster med et begrænset udvalg af øvelser og musikteori og prøv det! Klik på "Download gratis EarMaster" i venstre margin.

Bestil et serienummer til kun 449 kr., og den gratis udgave af EarMaster bliver til en fuld version.
Betal til: Danske Bank 4695 – 2694492, eller til MobilePay 40077,
...så sender vi serienummer, download link og dansk vejledning til at komme i gang med email.

Med mere end 2.500 interaktive lektioner på alle niveauer vil dine musikalske evner nå op på et helt nyt plan. Med EarMaster og en mindre investering i tid bliver du en bedre, mere opmærksom musiker og en dygtigere, mere selvsikker sanger.

Skoler

...får EarMaster for ca. 10 øre pr dag pr. aktiv elev (og lærer).
Klik og læs
mere her: www.indigo2.dk/earmaster/academic.htm

Dine elever (og kolleger) bliver mærkbart bedre musikere og sangere på ganske kort tid i samvær med EarMaster – og de har det samtidig sjovt!

I betaler kun for dem, der rent faktisk bruger programmet.

Søg om at få en prøveperiode med EarMaster Cloud: www.earmaster.com/cloud-contact.html

Bestil / send spørgsmål til earmaster@indigo2.dk


Generelle workshops

Der er 14 aktiviteter til træning af øret i de Generelle Workshops – inddelt i 5 grupper:

  1. Intervaller
  2. Akkorder
  3. Skalaer
  4. Rytmer
  5. Melodier

Her er aktiviteterne i den Generelle workshop


  

1. Intervaller

Der er 14 aktiviteter i Earmaster, hvoraf de 3 har med intervaller at gøre.

Her kan alle være med, selv om det bliver uhyggelig svært mod slutningen af kurset.

Hvor langt når du, før du løber ind i problemer?

Klik på billedet og se en oversigt over de utallige øvelser i Interval-sammenligning.
Der er lige så mange emner i både Interval-genkendelse og Interval-sang.
 

I "Interval-sammenligning" genkendes det største interval af to

Det er svært at illustrere. Det skal høres, men du kan da hente den gratis udgave af EarMaster og prøve det af: www.earmaster.com/all-download.htm

Her er en af de sværere øvelser fra slutningen af kurset i Interval-sammenligning:

(Klik på billedet og se hele skærmbilledet)
 

Næste aktivitet er "Interval-genkendelse", hvor du skal notere et interval.

Her synes jeg, det bliver svært, men igen – det er helt sikkert kun et spørgsmål om øvelse.

Her afspilles et interval på en "stor sekund".
Jeg gættede på en "Ren kvint".


Helt i skoven.

Tilbage på skolebænken.

Klik og se en oversigt over emner i EarMasters Begynderkursus.
Lige noget for en novice som jeg.
I begynderkurset hegles du igennem en masse teori, og samtidig får du mulighed for at teste din kunnen i praksis og øve dig i at blive bedre.

Meget bedre.
 

Sidste aktivitet er "Interval-sang", hvor du skal øve dig i at synge f.eks. en Lille sekst over eller under den tone, EarMaster afspiller for dig.

Rigtig sjovt, men ganske udfordrende.

(Klik på billedet og se det i fuld størrelse)
 

Bestil nu og vær i gang på få minutter!

Alle bliver bedre musikere med lidt hjælp fra EarMaster hørelæreprogram.

2. Akkorder

Akkord-aktiviteterne består af Akkord-genkendelse, -omvendinger og -progressioner.
Klik på billedet og se de mange øvelsesområder for akkorder.

 

 
Her er startbilledet til Akkord-progressioner, hvor du skal lære at genkende diverse akkord-sekvenser og -kadencer:

 

3. Skalaer

Klik på billedet og se de mange øvelser i aktiviteten Skala-genkendelse. 

 

I Skala-genkendelse skal du lære at genkende og notere en skala eller en kirketoneart, når du hører den. 

4. Rytmer

EarMaster 7 sætter din rytmiske sans på en hård prøve

Der er 14 aktiviteter i Earmaster, hvoraf de 4 har med rytmer at gøre.

Her kan alle være med.

Klik på billedet og se en oversigt over de utallige øvelser i Rytme-imitation.
Der er lige så mange emner i både Rytme-læsning, -korrektion., og -diktat.
 

Selv personer, der aldrig har dyrket musik og måske ikke har en tone i livet, vil få det virkelig sjovt i rytme-delen af EarMaster.

Her er kontant afregning og afklapsning, hvis du ikke rammer rytmen.
Men så er det bare op på hesten og prøve igen.

Jo bedre du bliver, desto sværere bliver øvelserne.

Har du et midlertidig problem, så bliver øvelserne lettere, indtil du kommer op på beat'et igen

Pludselig er du blevet en haj til at genkende rytmer, og du bliver tydelig bedre til at spille i band.
 

I "Rytmelæsning" lærer du at læse en rytme fra bladet.

Du får vist nogle takter med noder, og du skal klappe dem ind i EarMaster med en mikrofon (eller et instrument).

Du får vist, hvor godt du ramte og hvis du ramte rigtig, så går du videre og næste øvelse bliver lidt sværere.

Du bliver heglet igennem lige fra helt simple rytmer til det virkelig svære med 1/32-dele, pauser, trioler, punkteringer, blandede rytmer og hvad ved jeg...

Her er en af de lettere øvelser fra starten af kurset i rytmelæsning:

(klik på billedet og se en af de virkelig svære rytmelæsnings øvelser)

Rytmelæsning er svært for dem, der ikke er nodestærke, men til gengæld bliver du meget bedre til at læse noder hen ad vejen.

Så er det straks meget lettere at imitere, efterligne, en rytme – når blot ikke der er for mange takter eller noder, for så bliver det svært at huske.
(det er måske noget med CPR-nummeret.)
 

Næste aktivitet er "Rytme-imitation", hvor du skal imitere en rytme.

Du hører en rytme á en takts varighed og skal forsøge at ramme den så godt som muligt.

Her er en Rytme-imitations lektion – stadig i den lette ende:

(klik på billedet og se en af de virkelig svære rytme-imitations øvelser)
 

Næste aktivitet er "Rytmekorrektion", hvor du også hører to eller fire takter med rytmer, men du får vist det som notation, hvor der er fejl.

Du skal spotte fejlene og notere det korrekte under de forkerte noder.

  

Endelig er der "Rytme diktat", som minder meget om Rytme-imitation, men her skal du notere det hørte med noder på nodepapiret.

Du kan klikke dem ind med mus eller med skærm-keyboardet eller et andet instrument.
 

I alle fire områder under Rytme-aktiviteter er der massevis af forskellige øvelser.

Du kommer aldrig til at kede dig.

Det kommer ikke til at ske.

På Ama'r.
 

Du kan også vælge at træne rytmer i Jazz-workshoppen, hvor der er swing-fornemmelse på øvelserne.
 

Eller du kan lave dine helt egne øvelser, i "Specialtilpasset øvelse" hvor du selv er direktøren for det hele.

5. Melodier

Der er 14 aktiviteter i EarMaster, hvoraf de 3 har med din sangstemme at gøre.


Klik på billedet og se en oversigt over de mange øvelser i Melodisk Bladsang.
Der er lige så mange emner i både Melodi-imitation og -diktat.


Med "Melodisk bladsang" lærer du at synge direkte fra bladet.

Du får vist nogle noder, og du skal synge dem ind i EarMaster med en mikrofon (eller et instrument).
Du får vist, hvor godt du ramte og hvis du ramte rigtig, så går du videre og næste øvelse bliver lidt sværere.

Du bliver heglet igennem lige fra helt simple melodier til de svære med flere takter, fortegn og forskellig tonelængde, som du kan se i dette eksempel:

(her er vi så også helt henne i lektion 18.3):

 

Næste aktivitet er "Melodi imitation", hvor du skal imitere en melodi.

Du hører en kort strofe og skal forsøge at ramme den så godt som muligt.


Endelig er der "Melodi diktat", hvor du også hører en strofe, men her skal du notere strofen med noder i et nodeark.

Du kan klikke dem ind med mus eller med skærm-keyboardet eller et instrument.

I alle tre aktiviteter er der massevis af forskellige øvelser.

Du kommer aldrig til at kede dig.


Jazz workshops

Og så er vi endelig kommet til øvelserne for voksne.
"Singing the blues" kræver livserfaring (og nogen øvelse).

Jazz-kurset rummer flere hundrede øvelser i bl.a. melodisk bladsang, melodi-imitation og -diktat.

Lektionerne dækker emner som "Blues skalaer og Blues sange", "Amerikanske Swing Hits fra 20'erne", Blues og Ballader i mol", "Variete-sange og -rytmer", "Irske ballader og folkemusik", "Fun with Irving Berlin" og en masse klassikere som fx "After You've Gone", "St. James Infirmary", "Mandy", "The Sheik of Arabia", "At the Devil's Ball", "Missouri Waltz" og mange flere.

Er du til jazz, kan du bl.a. træne din sangstemme i de mange Jazz workshops.

Klik på billedet og se en oversigt over de mange øvelser i Melodisk Bladsang.
Der er lige så mange emner i både Melodi-imitation og -diktat.
 

Du kommer til at lave mange af de samme aktiviteter som i de "Generelle workshops", men her er fokus på swingfornemmelse, synkoperede rytmer og "blå" toner.

Du kommer til at øve dig i lektioner inden for disse aktiviteter:

  1. Akkorder (akkord-genkendelse og -progressioner)
  2. Rytmer (rytmelæsning, -imitation, -korrektion og -diktat
  3. Melodier (melodisk bladsang, melodi-imitation og -diktat)

Specialtilpasset øvelse 

Du kan lave dine helt egne øvelser i "Specialtilpasset øvelse", hvor du selv bestemmer toner, skala, største spring, ambitus, sidste tone, tempo, toneområde, tonearter osv.

Det er i praksis alle de Generelle Workshops, du kan ændre på, som du lyster.


Her ovenfor er vist nogle af indstillingerne til Rytme-aktiviteterne.

Klik her og se et eksempel på indstillingerne for Interval-aktiviteterne.

 Bestil EarMaster nu!