Indigo 2 musik-PC  –  praktisk info

Kom godt i gang
I det følgende giver vi nogle korte anvisninger på opsætning og tilpasning af  computeren og af Windows, som vi mener, du selv bør udføre, da det vil give dig værdifuld viden om PC'en og gøre det lettere for dig at løse problemer, som kan opstå hen ad vejen.

Læs nedenstående nu! Det er vigtigt!

Gem de papkasser, som PC'en kom i!
Hvis PC'en af en eller anden grund skal retur til værkstedet, så er det uhyre vigtigt, at den bliver pakket forsvarligt. Det kan du næsten kun gøre ved at gemme og genbruge den emballage, den kom i.
Hvis du sender en PC retur, og den ikke er pakket forsvarligt, kan du blive opkrævet et gebyr.
Send aldrig en PC retur uden forudgående aftale med os (RMA-procedure).

Læs alle manualer grundigt
Fx kan det give store problemer, hvis du sætter et usb-lydkortet til computeren FØR dets driversoftware er installeret. Læs om det i lydkortets manual.
Som udgangspunkt skal driveren installeres, før lydkortet sættes til computeren, men ikke altid.
Læs i det mindste de første sider i manualerne. Det vil spare dig for megen tid, og vi undgår at skulle bruge tid på unødig support.

Aktiveringskoden til Windows
...kan stå en label på siden/toppen/bagsiden af kabinettet. Men da værkstedet faktisk ikke må klistre den på kabinettet længere, så kan den i stedet være i et DVD-hylster eller den kan ligge frit i Asus-æsken (bundkortet), hvor der også ligger en del andre ekstra ting som skruer, kabler, manualer m.m.
Koden
står bag et "skrabemærke". Skrab med en negl eller noget blødt, så du ikke ødelægger koden.

Bemærk, at du selv skal aktivere Windows. Det kan kun du selv gøre, da der spørges om ting, som du selv skal tage stilling til. Windows kan køre uden aktivering i 30 dage, før den skal aktiveres. Få det gjort med det samme, da du ellers ikke kan gemme personlige indstillinger.

Systemgendannelse
Med systemgendannelse kan du komme tilbage til tidspunktet, før du installerede en driver eller noget andet, som fik dit system til at blive ustabilt.
Systemgendannelse tager "billeder" af dit system, når der sker større ændringer.
Du kan også selv oprette et gendannelsespunkt.

Gå langsomt frem, når du sætter din nye PC op. Lad være med at installere 5-10 programmer på én gang. Tag lidt ad gangen, ellers ved du ikke hvilket program, der skaber problemet.

Her er Systemgendannelse:
Til højre for Windows startknap nederst i venstre side af skærmen, er der et forstørrelsesglas. Klik på det og skriv "gendannelse" og tryk på [Enter].
Hvis gendannelse ikke er slået til: Vælg drev C (system) og klik på [Konfigurer...]
Sæt en prik ud for "Slå systembeskyttelse til" træk skyderen hen på ca. 7-10% og klik på [OK].
Jo højere du sætter procenttallet, desto længere tilbage i tid kan du gendanne.

Hvis du får brug for at gendanne systemet til et tidligere tidspunkt, kan du gå ind i gendannelse igen.
Denne gang skal du så blot klikke på knappen [Systemgendannelse...] i det lille vindue og følge instruktionerne på skærmen.

Man opretter individuelle gendannelsespunkter ved at trykke på knappen [Opret...]

USB 3.1 kan have problemer med USB 2.0 hardware
Vi har eksempler på at Windows bryder ned, hvis der sættes et USB 2 lydkort til en USB 3.1 port.
Vi har ikke fundet årsagen, men lad være med at bruge USB 3.1 portene, hvis du ikke er nødt til det.
USB 2 porte er sorte, USB 3 porte er blå, USB 3.1 porte er turkis.

USB-sokkeltyper:
Fra venstre ses USB2, USB 3.0, USB 3.1 og USB 3 Type-C

Der er ingen fordel ved at sætte USB 2 udstyr til en USB 3 sokkel, så gem USB 3 til USB 3 udstyr. 

ASIO-driveren kører som en baggrundstjeneste!
Bruger du lydkort, som installeres med en ASIO-driver, kan du sætte Windows processorressourcer til Baggrundstjenester. Det var tidligere ret vigtigt, men med de nye, hurtige PC'er er det mindre vigtigt.
ASIO-driveren er vigtig for lydoptagelser, og den kører som en baggrundstjeneste.
(Hvis du ikke er musiker, så er der ingen grund til at ændre på denne indstilling)
Søg med forstørrelsesglasset på "Systemindstillinger".
Fanebladet Avanceret > Ydeevne > Indstillinger > Avanceret > Baggrundstjenester

Her er vores udvidede vejledning til tuning af Windows: www.indigo2.dk/info/tuning_h.htm

Strømstyring
Vælg den strømstyringsplan, der hedder "Høj ydeevne", hvis du har problemer med knitren i lydoptagelser.
Især på bærbare har det en gavnlig effekt, da indstillingen "Høj ydeevne" forhindrer CPU'en i at drosle ned i hastighed, men det kan også have en effekt på stationære PC'ers ydeevne.

Klik på "forstørrelsesglasset" og søg i Windows efter "Strømstyring". Vælg "Høj ydeevne".

Du kan ændre på de strømstyringsplaner, der står til rådighed.
Klik på "Skift indstillinger for plan" og klik på fx "Skift avancerede strømstyreindstillinger. Gå ned til punktet "Strømstyring for Processor" og tjek at de to underpunkter Minimal og Maksimal processortilstand er sat til 100%.
Bemærk, at "Politik for afkøling af system" sikkert står til "Aktiv". Det betyder, at blæseren vil køre op og ned i hastighed, frem for at ændre CPU'ens hastighed. Sætter du dette punkt til "Passiv", så vil det fortrinsvis være CPU'ens hastighed, der kører op og ned frem for blæserens.

Trådløst netværk
Hvis du har fået et Wi-Fi-kort med i PC'en, så husk at sætte antennen på!

RAM
Vi forsøger altid at bruge så få (og store) RAM-moduler som muligt, da du så selv kan sætte mere RAM i senere. Der er i alt fire RAM-sokler med plads til i alt 64 GB.

Backup
Du har selv ansvaret for at lave backup af de ting, du har liggende på computeren.
Det kan du gøre til en ekstern usb-harddisk, eller du kan have bedt os om at sætte en ekstra harddisk eller SSD i computeren, som du bl.a. vil kunne bruge til backup.
Hvis du er seriøs med det arbejde, du udfører med computeren, så skal du have en backup-plan, for alle harddiske og SSD'er får på et eller andet tidspunkt problemer.

Gode råd

Avancerede tilpasninger

De færreste har brug for det følgende. Gå forsigtig frem!

Harddisken / SSD'en

Hvis du har 2 harddiske eller SSD'er i computeren, så skal du muligvis selv sætte harddisk nr. 2 op.
Dobbeltklik på drev-bogstavet for at se, om der åbner et vindue, som viser drevets indhold.
Ellers får du sikkert mulighed for at formatere drevet, hvorefter det vil være til rådighed.

Man kan få mere kontrol over indretningen af drev, partitioner osv. i kontrolpanelet "Administration".
Søg på "Administration" og tryk [Enter] > Lager > Diskhåndtering

I ovenstående illustration ser du en Disk 0, som kun har én partition. Desuden er der en Disk 1, som er inddelt i to afdelinger eller partitioner.
Man vil fx kunne højreklikke på den firkant, som har med drev D at gøre (i illustrationen øverst står der "Seagate (D:)") og får så mulighed for at oprette en udvidet partition, derefter oprette et logisk drev og til sidst at formatere drevet. Hvis en harddisk ikke er delt op i partitioner, kan du selv dele den i to eller flere dele med kommandoen "Formindsk diskenhed".

Hvis der er flere end én harddisk i maskinen, kan drevbetegnelserne være byttet rundt, så de kommer i en ulogisk rækkefølge – fx C, D, F, E.
Gå til "Diskhåndtering" som beskrevet ovenfor. Højreklik på den partition, du vil lave om og vælg "Skift drevbogstav og sti..."

Bemærk: SATA harddisk-kabler sidder ikke ret godt fast og kan falde af under transporten.

BIOS-/UEFI-indstillinger

BIOS indstillingerne står til "fabriksindstillingen", men kan ændres/optimeres. Man kommer ind i BIOS, ved at holde Delete-tasten nede, lige efter man har tændt for computeren og den begynder at skrive noget på skærmen. Vi anbefaler, at du kun laver ændringer for blæser-hastighed og den slags. Lav ikke om på noget i BIOS, uden at du ved 100%, hvad du gør!

Q-Fan Control
I BIOS kan du lave ændringer i Asus Q-Fan Control, som overvåger og regulerer hastigheden af CPU-blæser og kabinetsblæserne. Q-Fan Control vil normalt være sat til "Standard". Det er meget muligt, at Standard-indstillingen er helt fin, og at du ikke kan høre blæserne.
Er der lidt sus fra blæserne, så kan du prøve "Silent-indstillingen".
Læs om det i Asus-manualen under kap. 2.2.3.

Inde i BIOS kan du trykke på F6 for at komme direkte til Q-Fan Control

Kabinetsblæser
Kabinettet kan have en omskifter til at stille på hastigheden af blæserne. Indstillingen vil sikkert være sat til højeste hastighed. Du kan ændre det til mellemste eller laveste. Du kan nok slet ikke høre den mellemste indstilling, så vælg den.
Bemærk, at omskifteren og BIOS-indstillingen arbejder sammen, så prøv dig frem.

Hardwaremonitor
Her er et fint, lille program, der viser temperatur af bl.a. CPU og bundkort og blæserhastigheden.
https://openhardwaremonitor.org

Flere skærme
Bundkortet understøtter mellem to og tre skærme på samme tid. BIOS finder automatisk alle skærme og grafikkort, men standardindstillingen er som regel én skærm og ikke flere. Du kan ændre det i BIOS:
Advanced > System Agent Configuration > Graphics Configuration > iGPU Multi Monitor > Enabled
Når Multi-Monitor er enabled (aktiveret), kan du sætte flere skærme op fra Windows Start > Indstillinger > System > Skærm.

Windows- og BIOS-optimeringer
Vi ændrer ikke i BIOS, men du kan selv lave visse ændringer. Men hvis maskinen kører fint, så synes jeg, du skal lade være. Hvis det virker, så lav ikke om på det!
Du kan læse mere om specielle optimeringer i vores guide til "Windows optimering"

BIOS opdatering
Det er vigtigt at opdatere sine programmer, så man altid har seneste version.
BIOS er hjertet i bundkortet og vigtig for stabiliteten af et computer-system.
Læs alt om BIOS opdatering i manualen til Asus bundkortet.

Thunderbolt: Asus ThunderboltEX 3 PCIe indstikskort

Hvis du har fået PC fra os med et Asus Thunderbolt indstikskort, så er her nogle informationer, som måske kan være dig til nytte.
Nogle har problemer med disse kort, andre har ikke. Vi bruger en konfiguration af indstikskort og bundkort, som har vist sig at virke fint. Men her er alligevel en lille engelsk vejledning fra en bruger, som har samme konfiguration som den, vi bruger.

Læs mere her på UAD's forum.

My system is still working without any problems. Nothing. No stability issues. Works like any other interface I've used. Though it is better than any other interface i used.

It does not matter when I turn the device on and off - the system recognizes it immediately every time.

I use an APOLLO 8P together with an Octo PCIe and an Octo Sattelite.

Here again the parts that I used:
    CPU: Intel Core i7 8700K
    RAM: 16GB Corsair Vengeance DDR4:
    Mainboard: Asus PRIME Z370-A (forgængeren til Z390-A)
    Add in Card: Asus ThunderboltEX 3 PCIe
    Startech Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 Adapter
    Apple Thunderbolt cables

And here is the installation procedure:

 1. Download and install the latest drivers from the Asus Hompage for the Prime Z370 A motherboard.

 2. BIOS update - There is a tool for this in the ASUS Bios

 3. Install Thunderbolt driver
  The driver is included on a CD with the add in card. I have no cd drive, but you can just copy the cd content to a usb hard drive and install it from there.

 4. Install Thunderbolt card. Just stick to the enclosed instructions. I put it the middle PCIE slot because there was the most space for it.

 5. Bios settings for Thunderbolt:

  1. choose "advanced mode"

  2. choose "Exit" -> "load optimized defaults" -> click ok

  3. go back to advanced -> choose "Thunderbolt (TM) Configuration" -> "Thunderbolt (TM) Support" -> choose enable

  4. a new submenu opens
   -> go to "AIC Location"
   -> choose "CPU0 NB PCIE Slot" if you put the Add in Card in the "PCIE 16_1" or "PCIE 16_2" slot on your mainboard.
   or
   -> choose "SB PCIE Slot" if you put the add in card into the slot labeled "PCIE 16_3" on your mainboard

  5. go to "AIC Location" and choose the PCIE - Slot in which you put the add in card.

I have done this with a fresh Win 10 install. No special settings in Windows.
There is a firmware update available on the Asus hompage for the add-in card.
I started the update - but it said, that my card already has the latest firmware.