CD-brænding og -specifikationer

Brænding af audio
Når CD'en er brændt, skal det kontrolleres at den virker med de apparater i hvilke, den skal benyttes. Fungerer det, kan den gives videre til masseproduktion (det tager omkring 3 min at brænde en fuld CD ved 24x hastighed, så det er ikke på egen masseproduktion, du skal tjene dine penge).
Du har selv lavet 'premastering' og produktionsanstalten skal nu stå for mastering og mangfoldiggørelse. Brænd evt. ved laveste hastighed, hvis CD'en skal bruges i den videre forarbejdning hen imod et professionelt produkt.

Hvis du vil lave professionelle audio CD'er, skal du bruge et specialprogram, der kan skrive alle de koder, som kræves til bl.a. Koda-Gramex.

Mastering
Filerne fra din CD skal overføres til en glas-master hos produktionsselskabet. Masteren er en højglans-poleret glasplade belagt med et lys-følsomt materiale. I masteren brændes der med en laser mellem 4 og 5 mia. huller (pits) indefra og udefter i spiralform (samlet længde 4 – 5 km).
Masteren behandles i flere galvaniske processer for til sidst at give sine informationer videre til en 'produktions-matrice', der i stedet for huller har tilsvarende milliader af små forhøjninger. Matricen bruges til at presse CD'er efter. De pressede CD'er påføres et reflekterende materiale (aluminium) og en gang lak.

CD'ens opbygning
CD'er er belagt med et reflekterende lag. Til hjemmebrænding (CD-R) bruges i stedet et grønt eller gyldent materiale.

CD'er læses/skrives fra hullet i midten og udefter i en spiral. Der læses med konstant sporhastighed og derfor skal CD'en dreje langsommere jo længere ud mod kanten man kommer. Et parallelt spor styrer omdrejningshastighed.

CD-formater
CD-DA
Red-book
CD-ROM
Yellow
CD-ROM, XA
Yellow mode 2
CD-R
Orange
CD-I
Green
Photo-CD CD-Bridge
Musik Data Data, audio, video Brænde, multi- session Interaktiv tekst, billede, video Billeder Både CD-I
& -XA

Specifikationer
Der er flere CD-formater, som alle stammer fra det oprindelige audio-format, også kaldet CD-DA eller Red Book:

CD-DA er specificeret til overførsel af data med 172 Kb/s. = single-speed (i dag læser drevene op til 52x hastighed), der er plads til 747 Mb eller 74 min. stereo-lyd. Kvaliteten er 44,1 kHz i 16 bit. Lyden bygger på wav-filer, som fx Samplitude, Cubase- og Logic-audio m.fl. kan levere.
Musik CD'er skal brændes færdig i én session (single-session) efter en såkaldt TOC-fil (Table Of Contents). Man får kun én chance – dog kan visse drev med Burn-Proof og tilsvarende teknikker dog redde visse, problematiske brændinger.
Musik-CD'er skal brændes som DAO (Disc At Once i modsætning til TAO = Track At Once)) for at overholde specifikationerne.

CD-ROM klarer kun omkring 650 Mb pga. anden opbygning og bedre datasikkerhed.

CD-ROM XA kan blande audio og data.

CD-R er specificeret til at kunne brænde på en CD-R i flere omgange (multi-session). TOC (indholdsfortegnelse) kan skrives mere end én gang.
Tidligere skrevne TOC's inkluderes hver gang en ny TOC skrives (ny header/TOC fylder dog næsten 20Mb). Det kan bruges til backup, hvor den samme CD-R bruges i flere omgange, indtil den er fuld. Det anvendes også til Photo-CD, hvor fotohandleren brænder en film eller blot et enkelt billede ind med måneders mellemrum uden at man mister de først indbrændte billeder.

DVD
'Digital Versatile Disc' (DVD) vil med tiden udkonkurrere både CD og video og skabe helt nye muligheder og produkter. Det er en videreudvikling af CD-tekniken og bagud-kompatibelt.

Producerer du en kommerciel audio-CD skal du anmelde det til:
Gramex (betaling for musik) 31233990 
NCB (copyright) 33124246 
KODA (ophavsret) 39683813 
Kongelige Bibliotek (pligtaflevering) 33474747


Tilbage til Info Hjem © 2001 Indigo 2 – Heine B. Svendsen