Node fil-formater

MusicXML er en standard for udveksling af filer mellem nodeskrivningsprogrammer.
Tabellen viser hvilke fil-formater, nodeprogrammerne kan importere og eksportere:

Filformat  \  Program Dorico Finale Sibelius PriMus Guitar Pro
MusicXML im / ex im / ex im / ex im / ex im / ex
MIDI im / ex im / ex im / ex im / ex im / ex
Finale fil-format - / - im / ex - / - - / - - / -
Sibelius fil-format - / - - / - im / ex - / - - / -
SON-filer (SPP) - / - - / - - / - im / - - / -
Capella fil-format - / - - / - - / - im / - - / -
SmartScore fil-format - / - im / - - / - - / - - / -
Encore fil-format - / - im / – - / - - / - - / -
Guitar Pro fil-format - / - - / - - / - im / - im / ex
WAV (lyd) - / ex - / ex - / ex - / - - / ex

MusicXML til udveksling af filer mellem nodeprogrammer

Hvis dit (ældre) Finale- eller Sibelius-program ikke kan arbejde med MusicXML-filer, så hent et gratis plug-in til at im- og eksportere MusicXML med her: www.musicxml.com

MXL = Compressed MusicXML (M og X er byttet om for komprimerede filer)
XML = MusicXML
MusicXML = MusicXML

Noder og copyright – hvad må jeg kopiere?

På kulturministeriets kan man læse flg. om kopiering af noder:
https://kum.dk/kulturomraader/ophavsret/musik

Må jeg kopiere noder?
Noder henregnes til musikværker, og der gælder dermed de samme ophavsretlige regler for kopiering af noder, som der i øvrigt gælder for kopiering af musikværker.
Det betyder, at du godt må tage en fotokopi af fx et nodehæfte til privat brug, mens digital kopiering af noder kun må finde sted til personlig brug for dig selv eller din husstand.
Det betragtes også som en analog kopi, når man afskriver noder fx efter hukommelsen.
Det er ikke tilladt at benytte fremmed medhjælp ved kopiering af noder.

Er analog kopiering altid tilladt?
Analog kopiering er tilladt til privat brug, hvilket betyder, at du må kopiere til dig selv, din familie og din omgangskreds. Analog kopiering kan ske på grundlag af egne eller lånte eksemplarer, ligesom det kan ske på grundlag af en original eller en kopi; afgørende er, at det, man kopierer fra, er lovligt.