Handels- og aftalevilkår

Alle varer leveres uden installation og support med mindre andet er aftalt. Kunden betaler eventuelle omkostninger ved returnering af varer – såvel ved ombytning, returnering som ved reparation under reklamationsretten.
Ingen vare må returneres uden forudgående accept fra Indigo 2's side. I modsat fald kan kunden blive opkrævet et gebyr.

Ejendomsforbehold
Leverede varer forbliver Indigo 2's ejendom indtil varen er fuldt ud betalt.

Reklamationsret, garanti, fortrydelsesret og købeloven
Indigo 2 overholder dansk lovgivning og dermed også købeloven.

Ved fjernhandel med privatkunder er der 14 dages fuld returret gældende fra den dag, varen modtages. Kontakt os, før du returnerer en vare. Denne returblanket skal udfyldes og sendes ind sammen med varen: www.indigo2.dk/text/retur.pdf

Software tages kun retur med ubrudt forsegling. Software leveret elektronisk betragtes som åbnet (brudt forsegling), når mailen er sendt fra os til dig. Hvis du vil afprøve vores software, så hent en demo fra vores downloadside.

Speciallavede varer, der er lavet specielt til dig, tages ikke retur. Det er fx de computere, vi får samlet specielt til dig
Vore specialbyggede computere tages ikke retur.

Der er 2 års reklamationsret gældende fra fakturadato. Reklamationsretten gælder fabrikations- og materialefejl, som var latent eksisterende i varen ved købet.
Nogle produkter kan desuden have en garanti, som går ud over reklamationsretten. Det gælder fx vore computere, hvor du har 2 års garanti.

Leveringstid
Hvis din bestilling ikke kan leveres inden for ca. 1-3 dage, vil det blive oplyst i en mail til dig. Vi sender aldrig en vare til dig uden først at have bekræftet...

  1. at vi har modtaget din bestilling.
  2. den totale pris inkl. moms og eventuel forsendelse.
  3. hvornår vi forventer at sende varen.
  4. hvordan betalingsbetingelserne er.

Betalingsvilkår
Vi handler i overvejende grad med skoler og andre institutioner. Disse har normalt 14-30 dages kredit.
De fleste af vore private kunder har 8 dages kredit. Nye kunder vil som regel blive bedt om at betale forud via netbank, men det også muligt at opnå kredit og betale med MobilePay.

Forbehold, ansvarsbegrænsning
I det omfang Indigo 2 er ansvarlig jvf. lovgivningen, er Indigo 2’s ansvar begrænset til direkte tab og omfatter ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og heller ikke indirekte tab som fx omkostninger til installation, transport, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og lignende.

Indigo 2 kan ikke gøres ansvarlig over for tredje mand som følge af købers retsforhold over for denne.

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Indigo 2 fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af forsinket levering. Indigo 2 er ikke erstatningspligtig for tab som følge af forsinkelser i levering.

Personoplysninger og datasikkerhed

Ingen personoplysninger gives videre til tredjepart.
Vores hjemsider bruger ikke cookies, og vi gemmer kun oplysninger om dig, hvis du aktivt samtykker.
Vi gemmer kun din mailadresse, hvis du aktivt melder dig på en af vore mailinglister.
Man kan altid melde fra vores email-nyheder nederst i hver mail (unsubscribe).

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Kunders navn, adresse, tlf.nr. og emails (hvis vi har kommunikeret via email) gemmes kun på Indigo 2's computer. Du kan altid kontakte os og få oplysningerne slettet. Regnskabsmæssige informationer slettes efter 5 år.
Alle oplysninger er beskyttet med password. Kun undertegnede har adgang til dine oplysninger.

Emails ligger kun på Indigo 2's computer og gemmes ikke i kopi på vores mailserver.
Mail slettes typisk efter 5 år, men du kan bede os om specifikt at slette alle mail, vi har modtaget fra dig eller sendt til dig.

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har om dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Du ret til at få de oplysninger, der behandles om dig, rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til nedenstående.

Hvis du vil vide specifikt hvilke data, Indigo 2 opbevarer om dig, så kontakt os.

Indigo 2
v/ Heine Busk Svendsen
Vermundsgade 12
DK-8260 Viby J.
Tlf.: 60609083
Email: hsindigo2.dk

CVR 16161780

August 2022