Spørgsmål og svar til Macintosh

Se også de mere generelle Spørgsmål & Svar under "Hjælp – generelt" i venstre margen.

 1.  Download af PriMus, installation og opdatering
 2.  Installationen stoppes af Mac OS' sikkerhedsindstilling (Gatekeeper)
 3.  Hvor gemmes PriMus- dokumenter?
 4.  Jeg kan ikke åbne en PriMus-fil ved at vælge den i Lectio.
 5.  Dobbeltklik på en PriMus-fil åbner ikke filen i PriMus.
 6.  Hvordan laver man et højre-klik uden en mus? (samt forslag til køb af mus)
 7.  Gem som PDF-fil
 8.  Værktøjskasserne forsvinder
 9.  Skærm-kopi (screenshot) – tag et billede af skærmen for bedre support.
10.  Programmet crasher, når jeg vil afspille et musikstykke
11.  Forkert taktlængde vises ikke på gul baggrund, selv om jeg har valgt det.
12. "Program fejl" ved udskrift.

1. PriMus installation / opdatering

Det er vigtigt at bruge nyeste version af PriMus.
Du kan tjekke version og Build-nummer i PriMus-menuen Hjælp > Tjek for opdatering...

Mange problemer løses ved at fjerne en (fejlslagen) installation og installere igen.
Det er uhyre vigtigt at følge vejledningen til at fjerne og geninstallere PriMus til mindste detalje.
Hvis du vil installere PriMus igen, for at løse et problem med en (fejlslagen) installation, så er det vigtigt først at fjerne den dårlige installation. Se lidt længere nede.

Download og installér

Her kan installationsfilen hentes (ca. 125 MB): PriMus

Installation: Hvis du allerede har PriMus installeret, så bliver du spurgt, om du vil bevare begge versioner, eller om du vil overskrive den hidtidige version.
Vælg at overskrive.

Sikring af gamle PriMus filer

Før du går i gang med at installere PriMus, kan du tage en sikkerhedskopi af dine PriMus node-filer. Denne vejledning til at fjerne og (gen-) installere PriMus sletter ikke dine gamle PriMus-dokumenter, men det er bedst at være på den sikre side. PriMus gemmer i mappen /Dokumenter/PriMus

Slet evt. en tidligere version, før du installerer PriMus

Normalt fungerer det fint at installere en opdatering oven i den forrige version, men får du problemer, må du følge nedenstående vejledning til at fjerne PriMus helt og dernæst installere ny version.

Slet PriMus-mappen, som ligger her: ~/Bibliotek/Application Support/PriMus/

Bibliotek-mappen er nok skjult, men du kan gøre den synlig sådan:
I Finder skal du klikke på menuen "Gå" og så trykke og holde på [Alt]-tasten.
Så dukker mappen "Bibliotek" op i menuen.
Klik på "Bibliotek" og nedenstående skærmbillede dukker op...

PriMus mappens placering

Åbn mappen "Application Support".
Træk PriMus-mappen i papirkurven.

(Hvis du vil lave en helt frisk installation, hvor alle indstillinger for PriMus og licensdata m.m. skal skrives ind igen, så skal du desuden slette mappen Dokumenter/AppData/Columbus Soft/PriMus)

Installation af den nye version

Nu kan du åbne den installationsfil, du hentede tidligere, med et dobbeltklik. Dette vindue dukker op...

Træk PriMus-symbolet hen på Applikations-symbolet.

Hvis du allerede har PriMus installeret, så bliver du spurgt, om du vil bevare begge versioner, eller om du vil overskrive den hidtidige version.
Vælg at overskrive/erstatte.

Efter nogle sekunder vil PriMus være klar til at startes fra Mac's Launchpad.
Hvis programmet ikke starter ved klik på ikonet, så se også punkt 2 på denne side.

Start af den nye version og indskrivning af licensdata

Under første programstart, vil du se en dialogboks, med en advarsel om at PriMus er et program, du har hentet på Internettet, og om du virkelig vil åbne dette program? Klik på [Åbn].

Efter nogen tid dukker en dialogboks op, hvor du skal skrive dine licens-data. Du har fået oplysningerne med brev eller via mail. Udfyld de tre felter med nøjagtig den tekst, du har fået med din PriMus-licens.

Bemærk: Den første start kan tage længere tid. Du skal derfor ikke afbryde installationen, hvis der stadig ikke er sket noget efter et minut eller to.
Åbner PriMus ikke, så tjek om det ligger i Launchpad i Docken.

2. Installationen stoppes af Mac OS' sikkerhedsindstilling

Hvis et program ikke kommer fra Apples App Store eller en kendt udvikler, så vil Mac OS' Gatekeeper forhindre installationen. Følg denne vejledning til at løse problemet:

Gå til: Æblemenuen > Systemindstillinger... > Sikkerhed & anonymitet

Klik på knappen [Åbn alligevel]

Når ovenstående vidue dukker op: Klik på [Åbn].

I stedet for ovenstående kan man starte PriMus første gang med Ctrl+klik. Så kan du vælge "Åbn" og igen "Åbn", og på den måde går du helt uden om Mac's Gatekeeper.

3. Hvor gemmes PriMus-dokumenter?

Dokumenter: Du kan gemme lige hvor du vil, men det er klogt at bruge den samme mappe hver gang.
PriMus husker, hvor du sidst har gemt, så næste gang du vil gemme, starter PriMus med at foreslå samme sted som sidst. Hvis man ikke lige bider mærke i det, så kan man altså komme til at gemme nogle filer i andre mapper, end man er vant til.
Du kan finde PriMus' dokumenter her (eksempel): Finder/Dokumenter/PriMus

Backup: Hvis du har indstillet PriMus til at lave backup af det, du arbejder med, så gemmes backup-filerne i denne mappe: Finder/Dokumenter/PriMus/Backups

Hvis PriMus crasher, kan du finde forrige version af det, du arbejder på i mappen "Backups".
Du skal huske at sætte filtypen til at vise [PriMus back-up filer], ellers ser du en tom Backup-mappe.

I denne menu kan du indstille, at PriMus skal lave backup af det, du arbejder på hvert minut, hvis du ønsker det: Indstillinger > Generelt... > Gem dokument > Gem med backup

4. Jeg kan ikke åbne en PriMus-fil direkte fra Lectio.

Gymnasiernes interne mailsystem Lectio kan bruges til at sende PriMus-filer mellem lærere og elever. Man kan desværre ikke starte en PriMus-fil direkte fra Lectio, da man ikke kan indstille Lectio til at genkende en .pri fil som værende en PriMus-fil. Derfor må du i stedet gemme node-filen på skrivebordet eller i dokument-mappen, og herfra kan filen åbnes i PriMus.

Hvis filens indeholder danske bogstaver eller andre specialtegn eller mellemrum, så kan du få problemer med at åbne nodefilen i PriMus. Du får en fejl og måske et tomt nodeark på skærmen.
Du kan løse problemet ved at give filen et andet og simplere navn.

5. Dobbeltklik på en PriMus-fil åbner ikke filen i PriMus.

Hvis du foretrækker at åbne PriMus-filer ved at dobbeltklikke på dem – frem for at åbne dem fra PriMus' fil-menu, så kan du gøre det. Hvis Mac OS af en eller anden grund ikke genkender filerne som tilhørende PriMus, så er her en vejledning til at indstille det, så din Mac's operativsystem forstår det.
Læs evt. også dette: https://imacguide.dk/tips-og-tricks/tip-sadan-aendrer-du-en-fils-standardprogram/

 1. Ctrl+klik på en PriMus-fil i Finder.
 2. Vælg menupunktet: Åbn i > PriMus
 3. Hvis PriMus ikke findes på listen, skal du vælge "Andet..." for at se en liste med alle programmer.
 4. Vælg "PriMus", og sæt et flueben i "Åbn altid i". Klik på [Åbn].

6. Højre-klik  –  og forslag til køb af to-knaps mus

PriMus er ufatteligt let og hurtigt at bruge – bl.a. på grund af den intensive brug af højre museknap.

Macintosh har ikke to-knaps mus, men det er en stor fordel, så du bør helt klart købe en to-knaps mus.
De kan fås fx hos ProShop for ca. 120-150 kr. Vi anbefaler fx Logitech's M175.
Højre musetast kan også bruges med fordel i andre Mac-programmer.

Du kan højreklikke med din MacBooks pegefelt ved at trykke med to fingre. Det er muligt, du først skal lave denne indstilling i Apple menu > Systemindstillinger > Pegefelt...


7. Gem som PDF-fil

PriMus kan gemme som PDF-fil direkte fra macOS' print-dialog.
Muligheden for at vælge PDF er nederst til venstre i dialogboksen. Klik og vælg "Save as PDF..."

Hvis du ikke kan se Mac's egen printdialog, så skal du ind i PriMus menuen Indstillinger > Generelt...
Her skal du sætte et flueben ud for "Use Apple print dialog"

Hvis du ikke har nogen printerdriver installeret, så kan PriMus crashe, når man vælger at gemme en PDF-fil som i ovenstående vejledning. Hvis du får det problem, så skal du blot installere en hvilken-som-helst printer i dit macOS, så vil den indbyggede PDF-printer også fungere. Se nedenfor...

Hvis du får fejlen "Out or range", når du printer eller gemmer som PDF-fil, så er det fordi sidevisningen i PriMus er sat til "Horizontal-visning". Brug i stedet "Side-visning, enkelt". Skift med F1-tasten.

Installation af en hvilken-som-helst printerdriver:

 1. Åbn Systemindstillinger... > Printere & scannere
 2. Klik på + nederst til venstre i vinduet for at tilføje en printer
 3. Vælg "IP foroven
 4. Under "Protokol:" vælg "Line Printer Daemon - LPD"
 5. I Adresse-feltet skriver du "localhost"
 6. Efter et øjeblik står der "Generel PostScript-printer" i feltet "Brug:"
 7. Klik på knappen [Tilføj].
  Du kan også klikke på feltet "Brug:" og klikke på "Vælg software...". Så får du mulighed for at vælge fx. en bestemt printer, hvis du har en sådan eller planlægger at købe én.

8. Værktøjskasserne forsvinder


Efter programstarten befinder værktøjskassen sig i det grå område nederst i vinduet.

Hvis du dobbeltklikker på værktøjskassen, vil den blive un-docked og flyder frit rundt, som du kan se i næste billede....
 
Dock værktøjskassen igen med et dobbeltklik.


Det kan ske, at værktøjskassen kommer til at ligge under hovedvinduet i stedet for oven på det.

For at undgå dette, anbefaler vi, at du lader værktøjskassen være docked i bunden af vinduet. Vil du have mere plads til noderne, kan du bruge [Num 0]-tasten for at skjule værktøjskassen og samme taste-kommando for at bringe den frem igen.
 

9. Skærmkopi  –  tag et billede af skærmen

Det er uhyre praktisk at kunne sende en mail med et billede af noget på skærmen.
Det er meget lettere for os at hjælpe, hvis vi har et billede, frem for kun at have en beskrivelse.

 1. [Cmd] + [Shift] + [4] – giv slip og tryk på [Mellemrumstangent]
  Klik på et vindue, og vinduet gemmes på skrivebordet som en fil ved navn "Skærmbillede".
 2. [Cmd] + [Shift] + [4]
  Træk en firkant med musen, og området gemmes som "Skærmbillede"
 3. [Cmd] + [Shift] + [3]
  Tager et billede af hele skærmen og gemmer en fil ved navn 'Skærmbillede".
 4. [Cmd] + [Ctrl] + [Shift] + [4] + Tryk & Træk med musen.
  Det markerede område ligger i Mac's klipbord, og kan indsættes i fx et dokument eller en email med [Cmd] + [V]

10. Programmet crasher, når jeg vil afspille et musikstykke

Dette er et generelt problem, som også gælder for Windows-versionen.
Det skyldes, at der ikke er valgt en midi-output driver.
Gå til menuen Midi > Midi enheder... og vælg en Output driver.
Problemet bør ikke opstå, hvis du har nyeste version af PriMus (højere end Build 10284).

11. Forkert taktlængde vises ikke på gul baggrund

Hvis du ikke får vist "forkert taktlængde" med gul baggrundsfarve, selv om du har valgt det, så har du nok ved et uheld fået aktiveret dette menupunkt Vis > Vis udskrift
Denne funktion viser nodearket, som det vil se ud på papir. Der er naturligvis ingen gul farve med i udskriften for "forkerte takter"

Fjern fluebenet ud for "Vis udskrift".
Tastaturgenvejen er [Num 7] (står for 7-tal på numerisk tastatur).

12. "Program fejl" ved udskrift

Hvis du får meddelelsen "Program fejl – Programmet er stødt på et alvorligt problem", når du forsøger at skrive til en printer, så kan du prøve følgende:

Gå til menuen Indstillinger > Generelt > Udskriftsindstillinger...
Her skal du sætte et flueben ud for "Use Apple print dialog".