PriMus krydsopgradering fra SPP

Her er nogle retningslinjer og lidt hjælp til dem, der har erfaring med andre nodeprogrammer – her drejer det sig om SPP.

Otte punkter, som er værd at bemærke.

 1. Takter opstår ikke af sig selv, men må tilføjes.
  Tast [Ctrl]+[B] og [Ctrl]+[Shift]+[B]) såvel som [Num *] og [Num /]) eller brug menuen.
 2. Oprette pauser med højreklik.
  Pauser oprettes ikke via særlige knapper, men sættes med højreklik i nodelinjerne.
 3. Højre museknap: kontekstmenu i stedet for slettefunktion.
  Alle synlige objekter i noden kan man højreklikke på og dermed dukker en kontekstmenu op. Der er også en slettefunktion i kontekstmenuen, men noder kan også slettes direkte med højre museknap. Her benytter man højreklik med nedtrykket [Shift]-tast.
  Hvis man vil slette noder alene med et højreklik, så kan det også indstilles i indstillingsdialogen under: Indstillinger > Generelt... > Højreklik
 4. [Ctrl]-tasten anvendes sammen med muse-markering af noder og af takter.
  Shift- og Alt-tasterne (i SPP brugt til blokmarkering) er reserveret til andre opgaver: [Shift] bruges til forskydning af ting. [Alt]-tasten tjener til – i samarbejde med museklik – at indføje noder mellem eller foran andre noder. Sammen med bogstavtaster bruges [Alt] også til at åbne programmenuerne.
 5. Markeringen af nodeområder bibeholdes
  ...
  også når partituret bevæges frem og tilbage. Det er praktisk, men kan også være risikabelt: Der kan jo også stå mrkerede noder uden for det synlige skærmområde. Ved brug af Valg-funktionerne kan du derfor komme til at ændre på noder, som du ikke ser på skærmen.
 6. Formateringen sker automatisk -- inklusive udtrækningen af den sidste linje til højre kant.
  En omskiftning mellem Horisontal-visning og Side-visning kan foretages i begge retninger uden at formateringen derved går tabt.
 7. Omformateringen af linjerne kan styres på flere måder:
  a) Skub enkelte takter fra linje til linje.
  b) Angiv kommando for linjeombrydning ved taktstregen.
  Metode b) er velegnet til bearbejdning af længere stykker, da den er mere fleksibel og robust.
 8. Det er ikke nødvendigt at samle/dele systemerne.
  I PriMus arbejder man med flerstemmige systemer direkte i selve systemet.