Flotte node-redigeringsfunktioner

PriMus kan mere end selv de største konkurrenter blandt noderedigeringsprogrammerne.
Læs mere nedenfor og bliv overbevist....

Instrumental kurser

Musikkens stilarter og udtryksformer er righoldige og mangfoldige. Det gælder også undervisningsmetoderne, som bruges til at uddanne børn og teenagere. Og vel nok især blandt instrumentalundervisere finder man en egen, personlig stil, som ofte er udviklet over mange år. Den kan være udviklet fra erfaringer med en særlig gruppe af elever, eller som et resultat af didaktiske eksperimenter eller bare som et udtryk for en personlig smag eller tilbøjelighed.

Det trykte undervisningsmateriale bør i dets optimale udtryk understøtte og reflektere denne individuelle stil. Flertallet af nodebøger opfylder ikke dette krav – enten fordi de er for ufleksible eller måske bare har en anden tilgang til stoffet. Derfor designer mange lærere deres eget undervisningsmateriale.

PriMus er det optimale værktøj til bearbejdning og forfinelse af dine idéer.
Programmets DtP-funktioner er praktiske til bearbejdning af nodeark, og de er enestående blandt nodeprogrammerne til design af undervisningsmateriale.

Ovenstående eksempel – en fløjte-bog fra Schott-Verlag – viser en typisk side: Billeder, grafik, korte øvelser og tekstelementer danner en venlig og instruktiv side. Klik og se i stor størrelse.

Det andet eksempel viser et keyboard-kursus. Det er lavet helt og aldeles med PriMus og rummes i blot et enkelt dokument; inklusive titelside og indholdsfortegnelse. Klik på billedet og se de 34 flotte sider i nodehæftet.

Kammermusik: partiturer og enkeltstemmer

Der stilles specielle krav til et nodeskrivningsprogram, når det drejer sig om kammermusik:

Varierende højde på systemerne – klaverpartituret viser strygerne i mindre systemer, men i enkeltstemmerne må de have normal højde.
Flertaktspauser vises opdelt i partituret, men i enkeltstemmerne trækkes de sammen.
Under formateringen skal der tages højde for, at antallet af sider skal kunne divideres med 4 for at udnytte antallet af sider i forhold til bogtryk bedst muligt.
Og siderne skal ende så tilpas, at sideskiftet ikke generer fremførelsen af musikken.

PriMus klarer alt dette på fornem vis.

Formateringen sker med med ganske få mus-klik.
Selv i tætte nodeark bevarer noden et harmonisk og afbalanceret udseende.
Da PriMus understøtter arbejde med flere satser i et og samme dokument, er udtræk af enkeltstemmer for hele dokumentet et spørgsmål om et enkelt klik med musen.
Tilføjelse af artikulationssymboler og dynamiktegn er legende let selv for rigt udstyrede strygerstemmer.

PriMus laver kontakt

Internettet er en uudtømmelig kilde – også når det gælder MIDI-filer. Der findes stort set ikke det musikstykke, som ikke også findes et sted derude som en MIDI-fil. PriMus har en avanceret MIDI-import, som hjælper dig til det fulde udbytte af disse kilder.
For det meste vil PriMus' intelligente kvantisering give dig en perfekt node i første hug. Og hvis der er brug for forbedringer, har PriMus nogle smarte funktioner, som med nogle få klik giver en node i højeste kvalitet direkte fra de rå MIDI-data.

En kollega bruger Sibelius? Din dirigent bruger Finale?
Intet problem, MusicXML er en standard for udveksling af notation. Og PriMus har MusicXML-import/export indbygget.

Udgiv dine ideer! Primus opretter en komplet hjemside med dit musikalske opus. Alle nodesider vises som preview thumbnails og som detaljerede sider. De er linkede på forhånd, så du blot klikker og kan hente grafik-, midi- eller PriMus filer.

De fremragende funktioner til export af grafik fra PriMus giver dig en forbindelse til tekst- eller DTP-programmer. Nu er det let at eksportere sider med masser af tekst og nodeeksempler, hvilket tidligere har været meget problematisk.

Primus i skolen

PriMus er udviklet med fokus på de krav, der stilles til software til uddannelsesbrug. Klik her og se tre sider, der er lavet 100% i PriMus Publisher.

Men ikke kun de pædagogiske aspekter spiller en rolle i skolen. Også den aktive komposition og udøvelse af musik støttes af PriMus:

PriMus er et fuldt udstyret nodeskrivningsprogram og som sådant printer det noder ud til dit orkester, bigband eller skolekor. Det laver automatisk part-extraction og transponerer dem ved behov. Hvis fx klarinetten har forladt orkestret og er erstattet af en altsax.

Hvis du samler de spredte nodeark sammen efter hver orkesterprøve, vil du blive glad for at PriMus printer stemmer, filnavne, side numre med mere på hver side, så du let kan gendanne orden i din stak af noder.

Klik og træk!

I PriMus kan du layoute og fin-tune noden på en måde, som er totalt intuitiv og lige-ud-ad-landevejen.

Hvor andre programmer kræver, at du først vælger det rette værktøj og først derefter kan udføre opgaven, så finder PriMus selv ud af hvilket værktøj, du vil bruge – ja, hvad har man egentlig en computer til, hvis ikke det var for at lette livet for én?
Hvis du vil ændre en staccato-markering, optimere tekstpositionen, ændre indrykningen af en nodelinie eller omridset af en tekstramme, så sker det let og problemfrit: Klik og træk!

Klik på billedet ovenfor og se en overbevisende video-demonstration af noget, som ingen andre nodeprogrammer kan!

Fremragende nodeudskrift

Piano noder fra den romantiske eller klassiske tid er lakmusprøven for ethvert nodeskrivningsprogram. Eksemplet – taget fra et Debussy stykke – indeholder mange elementer, som er en stor udfordring for nodeskrivere: Stemmer går fra ét system til et andet; legato buer, som spænder meget bredt, osv.. Klik på billedet og se i stor gengivelse, hvor godt PriMus gør det!

Hvad der ikke fremgår af billedet, er, hvor let det alt sammen håndteres i PriMus: Klik og træk buerne for at optimere deres udseende, vend nodehalsene efter behov, flyt linjerne for at få mere plads, flyt enkelte noder for at optimere udseendet.

Alt dette opnås ganske simpelt i PriMus alene ved brug af musen. Ingen værktøjer, ingen dybe menuer, ingen komplicerede funktioner.

Denne side er et langsomt stykke fra en Beethoven klaversonate med mange elementer: Komplekse rytmer, foredragsbetegnelser (artikulation), triller og forsiringer, dynamik. Alt i alt et meget komplekst musikstykke med høj informationstæthed.
PriMus gi'r dig let og intuitiv kontrol over alle elementer og dermed kan du hurtigt og problemfrit indsrkive vel afbalancerede noder.
Man skal være særligt opmærksom på de tre "fodnoter", som forklarer nogle af ornamenterne/forsiringerne. Da PriMus kan håndtere flere musikstykker på tilfældige steder på siden – og stadig behandle dem som normale dele af musikken – ja, så er det en smal sag at sætte disse fodnoter.
(klik på billedet og se det i stor gengivelse)