PriMus priser

PriMus priser
Retail
enkeltbruger
Akademiske licenser5 Opgradering fra mindre versioner Konkurrent opgradering3
PriMus Publisher, inkl. dansk PDF-manual på 374 sider. 2.795,- 1.995,- 1250,- fra Prof.
1950,- fra Light
1.595,-
PriMus Professional (tidl. Classic)
inkl. dansk PDF-manual på 374 s.
1.595,- 1.495,-   750,- fra Light 1.195,-
PriMus Light (Student Edition)
inkl. dansk PDF-manual på 374 s.
895,- 595,-  695,- 
PriMus Skole1 licens, inkl. dansk PDF-manual på 374 sider 7.995,- 5995,- 
PriMus Home2 tillægslicens.
Alle elevers computere eller et kor
3.995,- 2.995,-
Trykt dansk manual4 på 374 s. 200,- 200,- 200,- 200,-
  1. Skole licensen består af PriMus Publisher til lærerne på skolen og hjemme samt af et ubegrænset antal PriMus Light/Student til elev-PC'erne på skolen.

  2. Hjem licensen består af et ubegrænset antal PriMus Light/Student til eleverne hjemme – år efter år uden yderligere omkostninger. Kan også bruges til medlemmer af et kor.

  3. Konkurrent-opgradering fra andre kommercielle nodeprogrammer, som stadig kan købes.
    Det kunne fx. være fra Sibelius, Finale, Dorico, Encore, Guitar Pro 7, Notion, NoteWorthy Composer m.fl. For Skole- og Hjem-licensen gælder særlige regler, ring og hør nærmere!

  4. Trykt manual på 374 sider kan købes for 200 kr. (så længe lager haves).
    Det koster 50 kr. at sende den som pakke uden omdeling.

  5. Akademiske versioner kan købes af undervisere og studerende. Det er fulde versioner, blot til rabatpris.

Macintosh: Hvis Skole- eller Hjem-licensen skal bruges med Macintosh computere, skal der betales et gebyr på 95 kr. pr. bruger. Beløbet dækker vores betaling til CodeWeavers (det firma, som har porteret Windows-versionen til Macintosh). Løsningen hedder CrossOver og bygger på Wine-projektet.
Nogle skoler vælger at betale for Mac-eleverne, mens andre lader eleverne betale selv. Hvis du er elev på en skole, som ikke vil betale for Mac-licenserne, så kontakt os på mail, så sender vi dig koder og download-link direkte og uden om skolen for et beløb på 95 kr. inkl. moms.

Kontakt os, hvis din skole har særlige behov, så forsøger vi at sætte en speciel licens sammen til jer.

Tilbehør til PriMus Pris inkl. moms
PhotoScore Ultimate 8 nodescanneprogram (mere info: se venstre margin) 2.099,-
SharpEye nodescanneprogram (mere info: se venstre margin) 1.199,-
CoolSoft VirtualMIDISynth, bedre lyde i PriMus (se venstre margin for mere info) 99,-
Wallander NotePerformer instrumentlyde, 5-bruger licens 1.595,-
M-Audio Keystation Mini 32 MK3, USB-keyboard til indtastning af noder 499,-

Systemkrav til din computer

Windows ME/NT/2000/XP/Vista og Windows 7, 8 og 10.

Macintosh macOS 10 til og med macOS 11 Big Sur. Intel-CPU eller Apple Silicon / M1.
PriMus til Mac kører under Codeweavers OS-emulering CrossOver (bygger på Wine-projektet).

Hardwarekravene er ikke specificerede i detaljer, men de er meget lave. Som udgangspunkt må man sige, at hvis dit styresystem fungerer, så gør PriMus også.
Et MIDI-keyboard er praktisk til indspilning af noder. En to-knaps mus er et stort plus.

Versioner

Versioner
(kun forskelle er vist)
PriMus Publisher PriMus Professional
(tidl. PriMus Classic)
PriMus Light / Student PriMus Free
Pris inkl. moms 2.795,- 1.595,- 895,- 0,-
Opgradering fra... Professional 1250,-
Light 1.950,-
Light 750,-
Dokumentbehandling
Sideformat Alle Alle DIN-formater A4
Billeder kan placeres uafhængig af noder
Automatisk enkeltstemmeudtræk
Partitur
Musikstykker pr. dokument ubegrænset*
(intet andet node- program kan dette)
1 1 1
Nodesystemer, antal 128 64 14 4
Polyfone stemmer pr. system  8 4 4 1
Takter pr. dokument ubegrænset ubegrænset 200 40
Tabulatur kan indstilles
(antal strenge, stemning)
Nodesystemstørrelse i dokument Ubegrænset 2 2 1
Taktnummerering, manuel
Nodesats
Nodeværdi, længste Longa Longa Hel Hel
Nodeværdi, korteste 1/128 1/128 1/64 1/16
Punktering, dobbelt og tredobbelt
Taktarter, enkle Alle Alle 12 5
Taktarter, sammensatte
Nodeforløb i nabosystemer
Alternerende tremoli (brillenoder)
Bjælker over taktgrænser
Bjælke-undergrupper
Tekst, becifringer, guitardiagrammer
Tekst uden forankring til node
Indholdsfortegnelse
Titelside
Editérbare guitardiagrammer
Sangtekst, antal linjer 12 12 8 2
Funktioner til hurtig noderedigering Klik og se: Funktioner ca. 230 ca. 230 ca. 50 4
Specielle elementer
Fjerdedels fortegn
Start/stop knap i dokumentet
Filformater
Automatisk dannelse af hjemside (HTML-side)
Import-formater MIDI, MusicXML, SPP, Capella,
Emil, Guitar Pro
MIDI, MusicXML,
SPP, Capella,
Emil, Guitar Pro
MIDI, MusicXML
 
 
MIDI
Eksport-formater MIDI, MusicXML, Emil, Grafik, HTML MIDI, MusicXML,
Emil, Grafik, HTML
MIDI, MusicXML, Grafik
Programbetjening og -indstillinger
Vis kun systemer, der redigeres
Oversigtstryk
374 siders dansk PDF-manual

Forskellen mellem PriMus Professionel og PriMus Light er større, end det umiddelbart fremgår af ovenstående skema. Det er især i funktionerne til noderedigering, at Light-versionen er begrænset.
Ikke desto mindre vil mange kunne "nøjes" med PriMus Light.

*PriMus Publisher er det eneste nodeprogram, der kan arbejde med flere stykker i samme dokument.
Det har store fordele for undervisere, der kan lave nodeark som dette (se også dokumentets side to).

PriMus Professional – flere muligheder

En gennemgang af funktioner, som ikke er med i PriMus Light, men som du får ved at opgradere til PriMus Professional.

Filer

Lad os begynde med fil-menuen:


 

Importér: Flere fil-formater kan importeres. Det mest spændende er GuitarPro-filer, da der findes i tusindvis af kendte sange i dette format på Nettet, og de fleste af dem er gratis.

Vi har en liste over nogle af de steder, hvor du finder GuitarPro-filer.

Enkeltstemmeudtræk kan skille et partitur op i flere filer med de enkelte stemmer i hver sin fil, eller med en gruppe af stemmer i én fil. Det er praktisk, hvis du fx. skal sende et nodeark til hver sanger, hvor de enkelte sangere ikke behøver at se andet end sine egne noder. Klikker du på dette punkt, får du dette vindue op:

(Klik på billedet og se det større)

I ovenstående har jeg valgt at trække alle fire korstemmer ud som et samlet nodeark.
Læg mærke til alle de andre parametre, man kan indstille.

Dokument

I dokument-menuen er der en del emner, som kun findes i Publisher. De er altså ikke engang med i Pro-udgaven.


 

Det gælder fx. Redigér indhold, hvor man kan slette en hel side eller et musikstykke, og man kan bytte om på rækkefølgen af de sange, der indgår i den sangbog, man arbejder på.

Indholdsfortegnelse kan man naturligvis også kun lave for et dokument, som indeholder mere end én sang.

Menupunktet Tilføj nyt stykke hæfter et dokument/et nyt stykke i enden af det dokument, du arbejder på.

Nodesystem

PriMus Light mangler kun menupunktet Vis fra nodesystem-menuen.

Klikker du på "Vis", kan du vælge kun at se den stemme, som du aktuelt arbejder på.

Det svarer lidt til enkeltstemmeudtræk, men du får ikke splittet stemmerne ud i en masse enkeltfiler.

I stedet kan du redigere i én eller flere stemmer og undgå at se de andre for overskuelighedens skyld.

Valg

Valg-menuen rummer langt de fleste af de funktioner, som mangler i PriMus Light.


 

Grupper kan automatisk markere en hel nodelinje i forskellig størrelse af blokke, som så kan manipuleres. Du kunne vælge at få alle noder inddelt i blokke med fire ottendedelsnoder i hver blok. Efterfølgende kunne du så forbinde bjælken over alle disse blokke, så der er fire noder under hver bjælke.
Man kunne også lave en gruppering, der hedder 2,4,2,4,2,4 osv. Så opdeles der i henholdsvis en blok med to noder, en blok med fire noder en blok med to noder osv.

Filter-funktionen er vist i billedet oven over. Der filtreres, så kun pauser markeres.

Tonehøjde mangler i PriMus Light, men funktionerne kan sjovt nok bruges alligevel, da de kan styres med tastaturkommandoer.
De kan se kommandoerne i billedet til højre.

En markeret node kan altså flyttes op eller ned med de viste kommandoer, selv om menuerne ikke findes i Light!

Tilføj node mangler i PriMus Light.
I dette menupunkt kan man tilføje en node til nogle markerede noder.

Der kan tilføjes en node over/under i afstanden oktav, terts, kvart og sekst.

Andre funktioner rummer et utal af funktioner, som du mangler i PriMus light.

I illustrationen til venstre har jeg med gult markeret de punkter, der mangler i Light-udgaven.

Som du kan se har alle punkterne en undermenu med endnu flere funktioner, og igen er det ikke alle, der er med i PriMus Light.

I Sangtekst mangler fx. muligheden for at forskyde teksten op eller ned i hele linjer eller i halve trin. Man kan også vælge at fjerne en helt linje med sangtekst eller sætte teksten tilbage til normalpositionen.

Nabo nodesystemer kan flytte valgte noder fra et nodesystem til et andet.

Filtrér toner i akkorden kan slette visse nodehoveder i de valgte akkorder.

Nodelinjer kan skjule linjerne bag noderne i de valgte takter.

Pedallinje placerer en pedallinje under de valgte noder.

Taktformatering ændrer bredden af de valgte takter og man man nulstille igen.

Triolklammer sætter forskellige parametre for triol-klammer, som du kan se her til højre:

Nogle af disse punkter kan du også nå ved at højreklikke på en triolklamme, du har sat.

Forslag er det sidste menupunkt i Valg-menuen.

Her kan du få de valgte noder lavet om til forslagsnoder med kort forslag, efterslag, kort eller bredt efterslag med mere.


Det var forskellene i menuerne, men der er mange andre ting, som kun findes i Pro-udgaven:

64 nodesystemer i stedet for 14.
Ubegrænset antal takter i stedet for max. 200.
Guitartabulatur kan indstille med antal strenge og stemning
Manuel taktnummering
Længste nodeværdi: Longa i stedet for Hel-node
Korteste nodeværdi: 1/128 i stedet for 1/64
Tredobbelt punktering
Nodeforløb i nabosystemer
Alternerende tremoli (brillenoder)
Bjælker over taktgrænser
Bjælke-undergrupper
Editérbare guitardiagrammer
Automatisk dannelse af hjemside


Tilbage til Indigo 2's PriMus sider