PriMus version 2.0

Listen over nye og forbedrede funktioner er umådelig lang, så vi kan ikke beskrive det hele. Her får du løbende en lille forsmag på det, du har i vente.

Automatisk søgning og indsættelse af lyrik

Der er mange nye, spændende funktioner i PriMus.

Jeg er faldet over automatisk indsættelse og formatering af lyrik, som jeg viser i denne lille video: www.screencast.com/t/kcbCh8YvYS1

Sidst i videoen illustreres hvordan, man selv kan lave om på udseendet af PriMus 2.0's brugerflade.

Klik på billedet af PriMus 2.0 for at se det i stor størrelse.

 

Bemærk, at der er kommet to knapper til øverst i højre hjørne: [dit] og [Format]
Det svarer til det, der i nodeprogrammet Dorico 2 kaldes "Write" og "Engrave"

I Edit-mode kan man ikke ved et uheld kommet til at lave om på afstanden mellem fx. nodesystemerne, mens man i Format-mode kan flytte rundt på diverse elementer uden ved et uheld at komme til at lave om på noder, buer, fortegn osv.

Opdelingen i "Edit" og "Write" betyder også, at man ikke længere behøver holde [Shift] nede for at flytte med systemer, enden af en nodelinje, sangtekst osv.

Holder man musen over et element som fx. nodehoved, nøgle, tekst osv., så skifter elementet farve, så man er sikker på, hvad man arbejder med.
Mellemrummet mellem nodelinjer og nodelinjerne selv skifter også farve lokalt, så kan lettere kan placere nodehovedet i den rigtige tonehøjde.

Se det her: www.screencast.com/t/II3ysJQxh

Den "værktøjsløse formatering"

Allerede i 2009 skrev tidsskriftet Professional Audio: "Konceptet er simpelt, men spektakulært: alle ændringer i layoutet laves direkte på siden som med en blyant".

Og det er netop grundidéen bag den værktøjsløse formatering.
Allerede i PriMus 1.0 blev denne banebrydende nyhed introduceret.
I PriMus 2.0 udvides og perfektioneres princippet yderligere.

Kort fortalt kan alt, hvad du ser på nodesiden i PriMus 2.0, gribes med musen og forskubbes. Nabo-objekter vil – når det giver mening – blive flyttet med eller blive ændret i formen.
Nogle af nedenstående eksempler kan til en vis grad allerede udføres i PriMus 1.1

Med værktøjsløs formatering slipper du for at...

I stedet skifter du med en enkelt taste til formateringsmodus, og du kan så...

Noder kan bevæges horisontalt

Du kan vælge, om det er pladsen til venstre eller højre for noden, du vil ændre på, eller om du vil flytte frit rundt med selve noden i forhold til de andre noder.
Hold [Shift] nede og træk i en node med musen.
Hvis du klikker på højre musetast, kan du skifte mellem de to modi:
1. flyt kun noden.
2. lav mellemrum mellem noderne større eller mindre.
    De hvide/sorte firkanter bag musen viser hvilken modus, musen er i.

Fortegn kan bevæges horisontalt

Det er måske nok ikke så tit, du for brug for dette, men det kan alligevel være praktisk at kunne fin-tune afstanden, når noderne står tæt.

Pauser kan forskubbes præcis som med noderne

Også flertaktspauser kan ændres og forskubbes

Ottava-linier

Ottavalinjer kan indstilles i forhold til nodeforløbet og længden af krogen kan ændres.

Taktstreger

Bredden af takter kan indstille med millimeters nøjagtighed ved at flytte med taktstregerne.

Taktstriche gebunden verschieben

Taktstreger kan også flyttes uden at det har indflydelse på nodernes placering.

 

Tilbage til Indigo 2's produkter