Photoscore nodescanner

Med PhotoScore kan du scanne nodeark og derefter redigere noderne i Sibelius, Dorico, Finale og PriMus.

PhotoScore koster 2.099 kr.  Det fungerer både med Macintosh og Windows styresystem.

Ring til os på 60609083, hvis du vil vide mere om PhotoScore og nodescanning.

PhotoScore er det perfekte værktøj, hvis du skal ændre et arrangement til en anden besætning, transponere, forenkle, ændre formen osv., og du kun har noderne på papir eller som PDF-filer.
PhotoScore Lite version følger med Sibelius, så hvis du har en scanner kan du komme i gang med det samme. Du kan købe PhotoScore Ultimate, hvis du har brug for mere avancerede funktioner.

Klik og se forskellene mellem de to programmer PhotoScore Lite og PhotoScore Ultimate her!
Klik og læs en anmeldelse af PhotoScore hos Scoringnotes.

Det er vigtigt, at du tester programmet før en bestilling.
Nogle har for høje forventninger. Og måske kan programmet ikke "lide" din scanner.
Klik og hent en demo af PhotoScore Ultimate her!

I nedenstående vejledning er brugt illustrationer fra Windows-versionen.
Det ser lidt anderledes ud på Mac, men ikke mere end at du kan regne det ud.

Du bør også kikke på vores "eget" scanneprogram SharpEye, som er noget billigere end PhotoScore. Det leveres desuden med en lille dansk vejledning. Klik og se SharpEye her! (kun til Windows)

PDF-filer kan være problematiske
Hvis den, der har lavet PDF-filen, har gemt den direkte fra fx. Sibelius, så indeholder filen noder, som er skrevet med en nodefont, og så kan PDF-filen's noder genkendes stort set uden fejl.
I andre tilfælde har man scannet en nodeside og gemt den som et billede. Dette billede har en opløsning, som kan være høj eller lav. Er den lav, så får man et dårligt resultat, også selv om billedet er lagt ind i en PDF-fil. Faktisk bliver billedet ofte endnu dårligere af at blive lagt ind i en PDF.
Du kan kende PDF-filer med nodefonte på, at de kan forstørres op på skærmen, uden at noderne bliver kantede og uskarpe at se på. Klik og se et eksempel: PDF vs. billede i 300 dpi. Prøv at forstørre!

PhotoScore genkender PDF-filer med noder som tegn utroligt godt. Der er stort set ingen fejl i genkendelsen.

Selv PDF-filer med et halvdårligt, lavopløseligt billede af nodesiden, genkendes ret godt og med kun få fejl, hvis blot man vælger den "rigtige" indstilling, når man bliver spurgt, om det. Prøv med forskellige opløsninger (resolution).
Her er to filer, du kan lege med:

PDF-fil med noder som tegn: pdf_med_nodetegn.pdf
PDF-fil med et billede af nodesiden: pdf_med_nodebillede.pdf

...eller se denne illustration af to PDF-filer. Øverste nodelinje er med digitale noder, mens nederste nodelinje er et billede af noderne indlejret i PDF-filen som grafik.

Indstilling af PhotoScore

PhotoScore scanner virkelig godt. Hvis du får mere end et par fejl pr. side, så er noget galt.
Start med at sætte PhotoScore's indstillinger (preferences) op.
Gå til menuen File > Preferences... (de ligger et andet sted på en Mac).

Vælg "Automatic scanning".
Så vælger PhotoScore selv sine scannerindstillingerne, og det går normalt fint.

Får du mange fejl i scanningen, så prøv i stedet med "PhotoScore" eller "TWAIN".

Índtillingen "PhotoScore" lader dig sætte en cirka størrelse for nodesystemernes højde i scanningen (se længere nede), eller du kan vælge en scanneropløsning på fx 300 eller 400 dpi.

"TWAIN" bruger din scanners eget bruger-interface, hvor du kan indstille flere ting end med "PhotoScore" indstillingen – fx lysstyrke, kontrast med mere.

Klik på fanebladet "Reading".
Nedenstående dialogboks dukker op:

  

Bare lad indstillingerne være, som vist i dialogboksen til højre.

Klik på knappen [Advanced]
Nedenstående dialogboks dukker op:


Under "Language" skal du klikke på knappen og vælge "Danish".
Hvis det ikke findes, så klik på knappen [More online...]

Du henvises nu via din browser til producentens hjemmeside, hvor du kan download "Danish".

Filen skal kopieres ind i mappen...
C:\Programmer (x86)\Neuratron\PhotoScore + NotateMe Ultimate 2018\Resources\iDRS
Nu kan du vælge "Danish" i ovenstående dialogboks, og PhotoScore genkender danske tegn.

Klik på [Close]
De to andre faneblade "Editing" og "Advanced" behøver du ikke ændre i.

Anbefalinger

Scanning

Klik på "Scan Pages" for at starte scanningen.
Hvis du valgte "Automatic" tidligere, så går scanning blot i gang.
Du bliver bedt om af lægge side to i scanneren, når side et er scannet.

Når alle sider er genkendt, er det bedst at rette eventuelle fejl allerede i PhotoScore.
De er lettere at finde i PhotoScore, da du kan se en liste over fejl i det sorte vindue "Bad timing navigator". Klik på fejlbeskrivelsen for at få vist det rette sted i noden. Ret fejlen.

Gem de genkendte nodesider som en MusicXML fil, der kan importeres af alle nodeprogrammer.
Klik på knappen [Save MusicXML] og gem i en mappe, hvor du kan finde filen igen. Gem fx. i den mappe, hvor du i forvejen også har dine nodefiler.

Importer MusicXML filen i dit nodeprogram.

Gem noden i dit nodeprograms eget fil-format.

Har du Sibelius nodeskrivning, skal du læse nedenfor.

PhotoScore og Sibelius

 1. I Sibelius 6 og tidligere skal du vælge menupunktet File > Scan with PhotoScore...
  I Sibelius 7 og nyere skal du vælge File > New > Import > PhotoScore

 2. I PhotoScore klikker du på  "Scan pages" i øverste venstre hjørne af programmets vindue.

 3. Når siden er scannet, får du mulighed for at give siden et navn. Det bør du gøre, da der ellers kommer til at ligge en masse sider i PhotoScore, som du ikke ved, hvad er. Klik OK.
  Hvis du kun skal scanne denne ene side, klikker du på "Finish" i det næste lille vindue, der dukker op.
  Har du flere sider tilhørende samme sang, skal du lægge næste side i scanneren og i stedet klikke på "Scan (Page 2)".

 4. Siden genkendes nu (konverteres fra et billede til noder, der kan redigeres).

 5. Klik på knappen [Send to Sibelius] i midten i den øverste værktøjslinje.

De genkendte (elektroniske) noder ses for neden i illustrationen.
Papir-noderne (billedet af noderne) ses for oven, så man kan sammenligne og tjekke for fejl.
Hvis der er fejl i genkendelsen, vil det stå i den sorte rude nederst til venstre.

Opdatering af Photoscore
Hvis du har en tidligere version af Photoscore kan du bestille en upgrade til nyeste version her: https://www.neuratron.com/neuraweb/worldpay/upgrade.aspx