Photoscore nodescanner

Med PhotoScore kan du scanne nodeark på papir eller som PDF-filer og derefter åbne dem i Sibelius, Dorico, Finale og PriMus. Det sparer dig for mange timers arbejde.

PhotoScore Ultimate koster 2.399 kr. til både Mac og Windows.

PhotoScore Lite følger gratis med i Sibelius. Klik og se forskellen på Ultimate og Lite!
Klik og læs en anmeldelse af PhotoScore hos Scoringnotes.

Demo: Det er vigtigt, at du tester programmet før en bestilling. Hent en demo her!

Du bør også kikke på SharpEye, som er noget billigere end PhotoScore.
Det leveres med en lille dansk vejledning. Klik og se SharpEye her! (kun til Windows)

Indstilling af PhotoScore

PhotoScore scanner virkelig godt. Hvis du får mere end et par fejl pr. side, så er noget galt.
Start med at sætte PhotoScore's indstillinger (preferences) op.
Gå til menuen File > Preferences... (de ligger et andet sted på en Mac).

Vælg "Automatic scanning".
Så vælger PhotoScore selv sine scannerindstillingerne, og det går normalt fint.

Får du mange fejl i scanningen, så prøv i stedet med "PhotoScore" eller "TWAIN".

Indtillingen "PhotoScore" lader dig sætte en cirka størrelse for nodesystemernes højde i scanningen (se længere nede), eller du kan vælge en scanneropløsning på fx 300 eller 400 dpi.

"TWAIN" bruger din scanners eget bruger-interface, hvor du kan indstille flere ting end med "PhotoScore" indstillingen – fx lysstyrke, kontrast med mere.

Klik på fanebladet "Reading".
Nedenstående dialogboks dukker op:

  

Bare lad indstillingerne være, som vist i dialogboksen til højre.

Klik på knappen [Advanced]
Nedenstående dialogboks dukker op:


Under "Language" skal du klikke på knappen og vælge "Danish".
Hvis det ikke findes, så klik på knappen [More online...]

Du henvises nu via din browser til producentens hjemmeside, hvor du kan download "Danish".

Filen skal kopieres ind i mappen...
C:\Programmer (x86)\Neuratron\PhotoScore + NotateMe Ultimate 2018\Resources\iDRS
Nu kan du vælge "Danish" i ovenstående dialogboks, og PhotoScore genkender danske tegn.

Klik på [Close]
De to andre faneblade "Editing" og "Advanced" behøver du ikke ændre i.

Anbefalinger

Scanning

Klik på "Scan Pages" for at starte scanningen.
Hvis du valgte "Automatic" tidligere, så går scanning blot i gang.
Du bliver bedt om af lægge side to i scanneren, når side et er scannet.

Når alle sider er genkendt, er det bedst at rette eventuelle fejl allerede i PhotoScore.
De er lettere at finde i PhotoScore, da du kan se en liste over fejl i det sorte vindue "Bad timing navigator". Klik på fejlbeskrivelsen for at få vist det rette sted i noden. Ret fejlen.

Gem de genkendte nodesider som en MusicXML fil, der kan importeres af alle nodeprogrammer.
Klik på knappen [Save MusicXML] og gem i en mappe, hvor du kan finde filen igen. Gem fx i den mappe, hvor du i forvejen også har dine nodefiler.

Importer MusicXML filen i dit nodeprogram.

Gem noden i dit nodeprograms eget fil-format.

Har du Sibelius nodeskrivning, skal du læse nedenfor.

PDF-filer kan være problematiske

Hvis den, der har lavet PDF-filen, har gemt den direkte fra fx Sibelius, så indeholder filen noder, som er skrevet med en nodefont, og så kan PDF-filen's noder genkendes stort set uden fejl.
I andre tilfælde har man scannet en nodeside og gemt den som et billede. Dette billede har en opløsning, som kan være høj eller lav. Er den lav, så får man et dårligt resultat, også selv om billedet er lagt ind i en PDF-fil. Faktisk bliver billedet ofte endnu dårligere af at blive lagt ind i en PDF.
Du kan kende PDF-filer med nodefonte på, at de kan forstørres op på skærmen, uden at noderne bliver kantede og uskarpe at se på. Klik og se et eksempel: PDF vs. billede i 300 dpi. Prøv at forstørre!

PhotoScore genkender PDF-filer med noder som tegn utroligt godt. Der er stort set ingen fejl i genkendelsen.

Selv PDF-filer med et halvdårligt, lavopløseligt billede af nodesiden, genkendes ret godt og med kun få fejl, hvis blot man vælger den "rigtige" indstilling, når man bliver spurgt, om det. Prøv med forskellige opløsninger (resolution).
Her er to filer, du kan lege med:

PDF-fil med noder som tegn: pdf_med_nodetegn.pdf
PDF-fil med et billede af nodesiden: pdf_med_nodebillede.pdf

...eller se nedenstående illustration af to PDF-filer. Øverste nodelinje er med digitale noder, mens nederste nodelinje er et billede af de samme noder indlejret i PDF-filen som grafik.

 

PhotoScore og Sibelius

 1. I Sibelius 6 og tidligere skal du vælge menupunktet File > Scan with PhotoScore...
  I Sibelius 7 og nyere skal du vælge File > New > Import > PhotoScore

 2. I PhotoScore klikker du på  "Scan pages" i øverste venstre hjørne af programmets vindue.

 3. Når siden er scannet, får du mulighed for at give siden et navn. Det bør du gøre, da der ellers kommer til at ligge en masse sider i PhotoScore, som du ikke ved, hvad er. Klik OK.
  Hvis du kun skal scanne denne ene side, klikker du på "Finish" i det næste lille vindue, der dukker op.
  Har du flere sider tilhørende samme sang, skal du lægge næste side i scanneren og i stedet klikke på "Scan (Page 2)".

 4. Siden genkendes nu (konverteres fra et billede til noder, der kan redigeres).

 5. Klik på knappen [Send to Sibelius] i midten i den øverste værktøjslinje.

De genkendte (elektroniske) noder ses for neden i illustrationen.
Papir-noderne (billedet af noderne) ses for oven, så man kan sammenligne og tjekke for fejl.
Hvis der er fejl i genkendelsen, vil det stå i den sorte rude nederst til venstre.

Opdatering af Photoscore
Hvis du har en tidligere version af Photoscore (ældre end v.2020.1) kan du bestille en upgrade til nyeste version hos os for 1.195 kr.

  

Tilbage til Indigo 2's nodesider: www.indigo2.dk/noder/index.htm