Spørgsmål og Svar

  0. Installationen (af en opdatering) stopper (fontene kan ikke installeres).
  1. Hvordan starter jeg playback fra en given takt eller side?
  2. Der er ændret i layoutet, så der er færre sider, men sidetallet opdateres ikke.
  3. Hvordan kopierer man lyrik fra én PriMus fil til en anden?
  4. Hvordan laver jeg becifringer om til guitar diagrammer?
  5. Nogle stemmer vises grå, kan jeg få vist alle stemmer med sorte noder?
  6. Trommerytmer, hvordan laves de?
  7. Kopiering af noder eller hele takter fra ét sted til et andet.
  8. Emil – hvem Søren er han?
  9. Mixeren har kun 16 kanaler, men mit partitur har 32 stemmer, hvad gør jeg?
10. Kopiering af hele stemmer fra ét dokument til et andet.
11. Kan man optage audio sammen med noderne?
12. Bjælkerne grupperes to-og-to, men jeg vil have en anden gruppering.
13. Jeg kan ikke åbne mine gamle filer med PriMus v.1.0.
14. Rette elevens opgave med rødt, kommentere direkte i opgaven.
15. "Forkert" taktlængde vises med gul baggrundsfarve.
16. Jeg vil slette en eller flere takter midt i stykket
17. Tastatur genveje – kan de ændres og udvides?
18. Hvad skal man tage hensyn til i en netværksinstallation?
19. Kan man lave PDF-filer af sine nodesider?
20. Specielle akkordsymboler
21. Kan man træne hørelære med PriMus?
22. Flere becifringer over samme node eller i én takt med fx en helnode?
23. Udskrift af kun akkordsymboler og lyrik (skjul noder, takter osv.)
24. Brænding til CD og konvertering til MP3
25. Jeg vil ændre i skabelonerne / favorit-nodearkene.
26. Kan man lave swingende 16.-dele og kan graden af swing justeres?
27. Ingen lyd under playback.
28. Jeg havde SPP tidligere, hvad bør jeg vide om PriMus?
29. Kan PriMus bruges med Macintosh styresystem?
30. Findes der en speciel skrifttype til fx funktionsanalyse?
31. Hvorfor er der kun 4 takter ? En gennemgang af skabeloner.
32. Sådan kan du gemme hele siden eller et udsnit af den som grafik.
33. Printer name not found: ??? (netværksprinter)
34. Nodehovederne mangler i udskriften.
35. Hvorfor er der kun 4 takter i nye dokumenter?
36. Jazz-font til noder, dynamik, nøgler med mere (håndskrevet skrifttype).
37. Jeg kan ikke åbne en PriMus-fil direkte fra Lectio.
38. Nodeværdier kan ikke vælges med musen. Nodevalg er låst i værktøjskassen.
39. Scanning og genkendelse af noder.
40. Hvor gemmes PriMus-dokumenter?

0. Installationen stopper, fontene kan ikke installeres

Nogle oplever (især med Windows 7 og Vista), at installationen af en PriMus-opdatering stopper undervejs i processen, fordi skrifttyperne ikke kan kopieres til C:\Windows\Fonts

 1. Download installationsprogrammet til et sted på harddisken, fx skrivebordet, så programmet er let at finde igen. Du skal ALDRIG vælge at downloade og køre programmet samtidig. Gem først på computeren, find derefter programmet for at installere det.

 2. Dobbeltklik IKKE på programmet for at installere. I stedet skal du højreklikke på installationsprogrammet og vælge "Kør som administrator".

Hvis ovenstående ikke hjælper, så slet de PriMus-skrifttyper, som ligger i mappen c:\Windows\Fonts. Det kan være nødvendigt at genstarte Windows for at fontene forsvinder helt og igen kan installeres af PriMus. (Se også afsnit 34 nederst på siden).

1. Hvordan starter jeg playback fra en given takt eller side?

Hvis siderne vises i "Side-visning, enkelt", vil PriMus altid starte fra takt 1, når du trykker på [Start] eller på [mellemrums-tangenten].

Du kan markere en eller flere takter med [Ctrl] + [v. musetast]. Kun den markerede blok afspilles.
Du kan skifte mellem at arbejde med takter eller noder i menuen Valg > Modus > Noder/Pauser eller Takter. En blok af noder er mørkeblå, mens en blok af takter er lyseblå.
Sæt evt. "Sløjfe" til, så den samme blok spilles igen og igen. Sløjfe-knappen sidder for oven lige til højre for den røde optageknap. På den måde kan du få spillet de samme takter igen og igen til øveformål.
Hvis du vil have PriMus til at fortsætte forbi slutningen af den markerede takt, skal du fjerne fluebenet ud for "Stop, når markeret blokslutning nås" i denne menu: Midi > Spil-muligheder...

Hvis siderne vises i "Horisontal-visning", vil PriMus starte fra den takt, som står yderst til venstre på skærmen. Hvis du fx vil starte playback fra takt 15, trykker du på [Ctrl] + [G] og skriver 15. Trykker du nu på mellemrumstangenten, vil PriMus starte playback fra takt 15.
Der arbejdes på en bedre playback funktion med en cursor og andre værktøjer til at bestemme, hvorfra der skal spilles.

2. Sidetallet opdateres ikke

Hvis du har en node med 9 sider, vil der nederst i statuslinien stå 2(9), hvis du arbejder på den anden af de 9 sider. I selve nodearkets hoved eller fod vil der stå "Side 2 af 9".
Ændrer du i layoutet, så der fx kun er 8 sider, vil der nederst i PriMus stå 2(8), men på siden står der stadig "Side 2 af 9". Først når siden reformateres (fx når du flytter en node eller laver om på andre ting), vil sidetallet opdateres i selve layoutet. Man kan også trykke på [F11] for at tvinge en reformatering igennem.

3. Kopiering af lyrik fra én PriMus fil til en anden

 1. A. Kopiér til clipboard (fra den første fil) således:
 2. Vælg stemmen med lyrik med [Ctrl] + [venstre mus] – den markerede node-blok skal være mørkeblå.
 3. Valg > Andre funktioner > Sangtekst > Udklipsholder > Kopiér sangtekst til udklipsholder
 4. B. Sæt ind fra clipboard (i den anden fil) således:
 5. Gå til tekst-editering (faneblad 6 – tryk på "6" over QWERTY-tasterne)
 6. Sæt cursoren på den første node, hvorunder det første ord skal sættes ind.
 7. Tryk på [Ctrl] + [V]

4. Hvordan laver jeg becifringer om til guitar symboler?

Hvis du ikke allerede har skrevet becifringerne ind, kan du få PriMus til at beregne dem med menupunktet Valg > Andre funktioner > Akkordsymboler > udregn fra noder
De beregnede eller indskrevne akkordersymboler kan ændres til guitar diagrammer med funktionen Valg > Andre funktioner > Akkordsymboler > Ændr akkordsymboler til guitardiagrammer

5. Nogle stemmer vises grå, kan alt vises med sort?

Tryk blot på [7] på det numeriske tastatur, så skifter du mellem at få dem vist med grå eller sort.
Kommandoen skifter mellem at vise siden som den ville blive printet og så den måde, den vises på under redigeringen af noder.

6. Trommerytmer, hvordan laves de?

Klik her og se forklaringen i en pdf-fil. Klik her og hent det som en PriMus-fil.

7. Kopiering af noder eller hele takter fra ét sted til et andet

Kopiering af markerede noder:

 1. Marker de takter noder, som du vil arbejde med, ved hjælp af [Ctrl] + [venstre mustast]. Hvis du trækker musen over flere noder, bliver de alle valgt.
 2. Tryk på tasten [C] for at kopiere det valgte område eller de valgte noder.
 3. Klik på den takt, for du vil indsætte kopien.
 4. Hvis du starter et nyt dokument, tømmes PriMus' egen udklipsholder, så du kan altså kun kopiere grupper af noder inden for samme dokument.

7 B. Kopiering af hele takter eller systemer til et nyt dokument

Kopiering af markerede takter:

 1. Vælg først, at du vil arbejde med hele takter. Klik på "Valg: Noder" nederst i statuslinien, så der i stedet kommer til at stå "Valg: Takter". Du kan også trykke på [Ctrl] + [mellemrum] for at skifte mellem de to tilstande eller 2x på [Ctrl]
 2. Marker de takter, som du vil arbejde med, ved hjælp af [Ctrl] + [venstre mustast]. Hvis du trækker musen over takter, bliver de alle valgt.
 3. Brug standard metoden for kopiering til (Windows-) udklipsholderen: [Ctrl]+[C].
  På en Mac er det [cmd]+[C]
 4. Tryk på [Ctrl]+[V] for at indsætte indholdet af udklipsholderen et vilkårligt sted. Klik med musen, hvor indholdet skal indsættes.
  På en Mac er det [cmd]+[V]
 5. Kopiering til et nyt dokument: Kopi af hele takter eller hele stykker gemmes i Windows udklipsholderen, så du kan altså starte et nyt, tomt dokument og indsætte indholdet af udklipsholderen i det nye stykke. Bemærk blot, at det nye stykke skal have samme antal systemer som det forrige, hvis du kopierer hele stykket og ikke kun et enkelt system eller nogle enkelte takter.
  Man vælger hele stykket med [Ctrl]+[A].

8. Emil – hvem Søren er han?

Du har måske opdaget, at der ligger nogle filer med endelsen .EMIL i PriMus' dokumentmappe.
Hvis ikke, så kan du selv prøve at eksportere et af dine musikstykker i Emil-filformatet.
Emil-formatet blev introduceret af programmøren bag PriMus som en ekstra sikkerhed under udviklingen og test af programmet. Det er et tekstformat, som man kan skrive noder med i klar-tekst, hvilket har nogle meget store fordele, som det vil være for omstændeligt at komme ind på her.
Prøv at åbne en Emil-fil med Windows Notesblok eller TextEdit på Mac og se strukturen i sproget.

9. Mixeren har 16 kanaler, men partituret har 32 stemmer

Mixeren i PriMus er foreløbig på max 16 kanaler (ét midi device). Men da man fx kan sende flere lyde til samme kanal, er det sjældent en begrænsning. I dialogen Midi > Spil-muligheder > Midi kanaler kan du fx vælge én kanal....
    – per instrumen
t (bruger færrest kanaler)
    – per system
    – per stemme (bruger flest kanaler)
Et kor med 4 stemmer noteret på to systemer vil "per
instrument" optage én kanal, "per nodesystem" optager to kanaler og "per stemme" optager 4 kanaler.
I et partitur med fx to systemer for fløjte 1, 2 og for fløjte 3, 4, bruger "per instrumen
t" kun én kanal til disse to systemer. Eller du kan sætte violin 1 og 2 og bratsch til at bruge samme lyd og dermed kun bruge én kanal på disse tre systemer.

10. Kopiering af hele stemmer mellem to dokumenter.

Man kan bruge funktionen at udtrække enkeltstemmer fra et dokument med flere stemmer. Dog ikke i Student-/Light-udgaven.

 1. Gå til menuen Filer > Enkeltstemmeudtræk.
  Stemmer, som er trukket ud (og dermed gemt på harddisken), kan herefter importeres / tilføjes til andre dokumenter.
 2. Åben filen, som du vil importere stemmen ind i.
 3. Dernæst går du til menuen Filer > Vedhæft > PriMus fil – og vælger den fil, som du trak ud af det andet dokument.

Den eller de enkelte stemmer vil så stå på siden som selvstændige stykker, der kan flyttes omkring. Eller du kan gå til menuen Stykke > Sammenføj..., hvilket sammensmelter de to stykker til ét.

Se også punkt 7.

11. Kan man optage audio sammen med noderne?

Der er ikke planer om at implementere audiospor i PriMus, men at det kunne være en mulighed at synkronisere færdige audiospor med PriMus noder.
Konvertering af noder til audio er planlag
t, men i første omgang vil det kun blive som en forklaring til, hvordan man gør. Det vil ikke blive en mulighed direkte fra programmet med nogle få tastetryk. Det kunne komme i en senere opdatering, men det vil komme til at koste noget, da der skal betales licens for instrumentlydene.

12. Bjælker: ændre på bjælkegruppering

Gå til menuen Nodesystem > Opsætning...
Øverst i højre side kan du bestemme, at bjælkegrupper som udgangspunkt skal grupperes 4-og-4.

Man kan også lave sine helt egne grupperinger, som ikke er globale: Markér de noder, som skal grupperes, med Ctrl+museklik. Noderne bliver mørkeblå. Du skal ikke Ctrl+klikke på hver enkelt node, men i stedet Ctrl+trække musen hen over de noder, som skal samles under én bjælke (én sammenhængende, blå blok).
Tryk nu på B på dit tastatur, og de markerede noder samles under én bjælke.
Her er et eksempel, hvor den globale indstilling med grupper på 4 laves om visse steder:

13. Jeg kan ikke åbne mine gamle filer med PriMus v.1.0

Klik her og læs mere!

14. Indsætning af kommentarer i nodeark

Farvede nodehoveder: Markér de noder, som står forkert. Man kan lave diskontinuerte blokke i PriMus som i illustrationen, hvor der med [Ctrl]+[venstre mustast] er markeret flere blokke.
Når alt er markeret, går du til menuen Valg > Noder/Pauser > Farve..., hvor du vælger fx rød.

Kommentarer: Hvis du vil indsætte kommentarer under fejlene, kan du lave en ny tekststil, så alle rettelser har den samme tekststørrelse, skrifttype og farve. Fx Arial i fed, 12pkt., rød, indrammet.
Gå til menuen Tekst > Indstil tekststilarter og vælg en eksisterende stilart. Klik på "Opret kopi".
Den nye stilart kommer til at hedde "Plain text-1", hvis den i udgangspunktet hed "Plain text".
I PriMus v.2.0 vil man kunne give stilarterne egne, mere sigende navne.

Hver gang du har brug for at skrive rettelser, trykker du [Ctrl]+[F] og klikker dér, hvor teksten skal stå.

Her vil du kunne vælge den stilart-kopi, du lavede tidligere.

Tekststilarter: Du kan gemme dine ændrede stilarter under menuen Tekst > Gem tekststilarter...
Dermed kan du senere åbne dine gemte stilarter, så du ikke skal oprette dem på ny hver gang, du har brug for dem. I stedet kan du blot åbne dem under Tekst > Indlæs tekststilarter...
Nye stilarter gemmes sammen med dokumenter, men ikke globalt for alle dokumenter.
I PriMus 2.0 vil man kunne lave nye stilarter, som ikke skal gemmes og åbnes for hvert nyt dokument.

Grafik: Med Toolbox "7 Grafik" kan du tegne firkanter, streger, cirkler osv. Elementerne kan ændres ved at højreklikke på dem og vælge "Egenskaber". Her kan farve, tykkelse osv. ændres.

 

15. "Forkert" taktlængde vises med gul baggrundsfarve

PriMus udmærker sig ved, at man kan skrive lige de noder, man vil. Her er ingen irriterende, automatisk indsættelse af pauser, som erstattes af noder, når man klikker på dem.
I stedet kan du vælge at få vist takter, som ikke stemmer, med gul baggrundsfarve.
Det ser sådan ud:

Det kan vælges i menuen Vis > Forkert taktlængde med gul farve

Samme sted kan du vælge, at få vist nodebilledet, som det ville se ud, hvis du printede det ud.
Det gør du med menupunktet Vis > Vis udskrift. Eller du kan trykke på 7-tallet på din computers numeriske tastatur (NUM 7). Så kommer det til at se ud som på billedet her nedenfor.

Læg mærke til at også den grå andenstemme bliver vist med sort; og de grå taktnumre vises slet ikke, for de er indstillet til ikke at skulle printes ud.

Hvis du ikke længere har den gule farve, selv om en takt ikke stemmer, så er det nok fordi, du har fået valgt menupunktet "Vis udskrift". Slå det fra, og gul baggrundsfarve vises igen ved "forkert taktlængde".

16. Jeg vil slette en eller flere takter midt i stykket

Du skal skifte til at arbejde med takter i stedet for med noder.
Det gør du nederst i vinduet, hvor der med mørkeblåt står "Valg: Noder"
Klik på det sted, så der kommer til at stå "Valg: Takter". Eller tryk på [Ctrl]+[Mellemrumstangent]
Nu skal du markere de takter, som du vil slette helt. Hold [Ctrl] nede og klik på takterne.
Gå så til menuen Valg > Slet > Slet takter fuldstændigt

17. Tastatur genveje – kan de ændres og udvides?

Der er nogle genvejstaster i et nodeskrivningsprogram, som ikke kan følge standarderne fra fx et tekstbehandlingsprogram. Men det er faktisk ret let at ændre genvejene selv, hvis man er utilfreds med dem.
Åbn filen C:\Documents and Settings\Dit Navn\Application Data\Columbus Soft\PriMus\Config\ shortcuts.dat med Windows Notesblok eller Wordpad. Lav rettelserne og gem med et nyt navn, nemlig myshortcuts.dat.

  C-P -> File_Print
  C-S -> File_Save

Hvis man i ovenstående laver C-P om til C-U, så vil kommandoen Ctrl+U være lig med Print (udskriv). Pas på ikke at bruge samme kommando to gange.
Hvis du gemmer den ændrede fil med navnet myshortcuts.dat, så vil PriMus bruge dem for fremtiden. Filen shortcuts.dat overskrives hver gang, du opdaterer/installerer PriMus.

Linier med % foran er kommentarer eller inaktive kommandoer.
Står der fx "S-F9 -> Program_About" i en linie, så betyder det, at tastekombinationen [Shift] + [F9] kalder kommandoen "Program_About", som viser et vindue med oplysninger om PriMus versionsnummer med mere.
S står for tasten Shift, C står for Ctrl og A står for Alt.
Du kan altså lave tastekombinationen om, eller du kan gøre en kommando aktiv eller inaktiv. Mange kommandoer står allerede i Shortcut.dat, og de, der mangler, finder du i filen "Menu.dat", som er bygget op på tilsvarende vis.
I slutningen af Shortcuts.dat er der en vejledning til editering af genveje (på tysk).

18. Netværksinstallation

Klik her og læs!

19. Kan man lave PDF-filer af sine nodesider?

Windows 10 har sin egen, indbyggede PDF-printer-driver. Du vælger blot at printe, og så skal du vælge den printer, der hedder "Microsoft Print to PDF". Den printer dog ikke, men gemmer en PDF-fil.

Mac-brugere skal læse om PDF-filer under "Mac-hjælp" i venstre margen.

Alle PDF-filer – uanset hvordan de er lavet – er gode nok til, at de ville kunne afleveres til et trykkeri.

20. Specielle akkordsymboler

Filen "ChordTable.dat" definerer, hvilke akkordersymboler PriMus accepterer og hvordan de kommer til at stå i nodearket. Du kan redigere i filen og dermed lave dine egne akkordsymboler.

Gå til menuen "Indstillinger > Filplacering..." og klik på knappen "Programdata..."
Åbn mappen "Config".

Åbn filen ChordTable.dat med Wordpad eller Notesblok på Windows og Textedit på en Mac.
Tilføj denne linje sidst i filen for at få mulighed for at skrive A7/b5/b9 i PriMus nodeark:
3 5- 7- 9-,7b5b9 7b9b5 7/b5/b9 7/b9/b5, ^7/b9/b5
Gem filen.

Så vidt muligt skal du dog ikke bare tilføje linjer, men i stedet finde en eksisterende linje, som beskriver det akkordsymbol, du vil ændre på.

Bemærk: der må ikke slettes eller tilføjes linjer blandt de først 65 linjer.

Eksempel: Denne linje definerer 9'er akkorderne:
3 5 9,9 add9,^add9

Linjen er delt ind i tre grupper adskilt med komma.
3 5 9 er intervallerne.
9 og add9 er de indskrivninger, der accepteres.
^add9 er den måde, becifringen/akkordsymbolet vises på.
Hvis du ændrer det sidste til ^9, vil C9 blive vist som C9, i stedet for Cadd9
Det skrives sådan i ChordTable.dat: 3 5 9,9 add9,^9

Visningenen af akkordsymboler gemmes med node-filen, så du kan udveksle filer med andre og få akkorderne vist, som du har besluttet det.
Modtageren af filen kan have en anden indstilling for visningen, og hans indstilling vil blive brugt, hvis han trykker på F11, som gentegner nodearket efter de regler, der gælder for hans PriMus.
Laver du ændringer i akkordvisningen, skal du genstarte PriMus, så de nye regler fra chordtable.dat filen bliver indlæst. Og så kan du trykke F11, hvis dine ændringer ikke bliver vist.

Sidste nyt: Mange ting kan nu lade sig gøre, hvis blot du har hentet nyeste version af PriMus.
Fx kan du nu umiddelbart skrive F7sus4
Kan du ikke det, så skal du ikke redigere i ovennævnte fil. I stedet skal du bare slette den, så indlæses en nyere ChordTable.dat fil, og du får mulighed for at skrive mange becifringer, der ikke kunne skrives med tidligere versioner af PriMus.

21. Kan man træne hørelære med PriMus?

Ja, hent denne PriMus-fil og lær, hvordan man laver øvelser til eleverne.

22. Flere becifringer over samme node

Se vejledning i denne video: https://screencast.com/t/WpxT5iVzO5w eller læs her:

 1. Skriv en becifring over en node.
 2. Vælg noden med [Ctrl] + venstre musklik (mørkeblå markering)
 3. Gå til menuen Valg > Andre funktioner > Akkordsymboler > Tilføj...
  Skriv endnu en becifring. Den bliver tilføjet til den første.
 4. Træk og flyt becifringen.

23 Udskrift af kun becifringer og lyrik (skjul noder, takter)

Videoen illustrerer, hvordan man kan skjule noder, nodelinjer, nøgler osv., så man kun ser fx sangtekster og becifringer: https://screencast.com/t/0teLGMbe9
Der vil sikkert komme en automatisk funktion til print af kun tekst og becifringer senere.

24. Brænding til CD og konvertering til MP3

PriMus kan ikke gemme i et audio-format som MP3. Men vi har en løsning....
I stedet skal du eksportere som MIDI, som du så kan konvertere til MP3.

Den bedste løsning er at købe vores vejledning til 99 kr. som forklarer hvordan du hente og installerer CoolSoft VirtualMIDISynth. Med CoolSoft kan du konvertere MIDI til bl.a. MP3 direkte på din PC.

Her er en online løsning. Konverteringen fra Midi til MP3 fungerer fint: www.solmire.com/midi-to-mp3

 1. Vælg en Midi-fil ved at klikke på knappen [Gennemse]
 2. Vælg en soundfont (instrumentlyde) eller bare lad den stå på default-lydene-
 3. Vælg tempo og transponering.
 4. Vælg en MP3-kvalitet.
 5. Vælg musikgenre (eller spring punktet over).
 6. Sæt "Preview" til "Full lenght".
 7. Klik på knappen [Upload and Convert!]

Nedenstående billede dukker op efter nogle sekunder, og du har nu en time til at hente din MP3-fil ved at klikke på knappen [Download Your Mp3]

25. Ændre i skabelonerne / favorit-nodearkene

I PriMus kan du let oprette dine egne favorit-nodeark eller du kan rette i de fire, der allerede findes i denne mappe: Dokumenter\PriMus\Skabeloner\Favoritter
Det kan spare dig for en masse tid!

Opret fx et nodeark med 32 tomme takter og gem det med navnet "32" i mappen "Favoritter".
Nu kan du vælge dette nodepapir under menuen Filer > Ny > 32

Så slipper du for at oprette ekstra takter, når du starter på en ny sang.
Du kan også lave node-skabeloner med bestemte instrumenter og meget andet.   

Under menuen Indstillinger > Generelt... > Standardokument
...kan du også bestemme, at fx dit 32-takters dokument skal være forlæg for dit nodepapir, når du klikker på det lille hvide nodeark lige under menupunktet "Filer".


26. Kan man lave swingende 16.-dele?

I menuen Midi > Spil-muligheder... kan du vælge, at afspilningen skal være Swing.

Muligheden for at lave 16.-del swing var tidligere skjult i programmet for at holde menuerne enklere, men det kan nu vælges direkte.

Man kan åbne for mange, skjulte funktioner med en såkaldt EMIL-nodefil.
En EMIL-fil er bl.a. karakteriseret ved at den kan åbnes i et tekstbehandlingsprogram, og noder osv. kan læses og skrives som klartekst i modsætning til programmeringssprog. Det giver muligheder i PriMus som ingen andre nodeskrivningsprogrammer har.
Fx muligheden for at lægge en knap ind på selve nodesiden, som udfører noget, man ellers skulle finde i en menu. Velkomst-dokumentet er et godt eksempel på dét.

Her er indholdet ef den EMIL-fil, som sætter 16.-del swing:

Music
  Set swing 1            % switch on
  Set swinggrade 3       % normal 2/3 timing
  Set swingunit 16       % set to 16th
Voice
 16gagefgfd
End
End

Det let at forstå. Fx kan du skrive noder ind med bogstaver, som du kan se i linjen lige før "End"
Hvis du kopierer ovenstående over i fx Notesblok eller Wordpad og gemmer det som en tekstfil med endelsen .EMIL, så vil du kunne åbne den i PriMus og se nogle 16.-dels noder, som er sat til swing. Her er dokumentationen for at ændre på swing-feeling i procent:

1/12 -> very weak Triolen-Swing
2/12 -> very weak Triolen-Swing
3/12 -> weak Triolen-Swing
4/12 -> Triolen-Swing        (1/3) <- normal
5/12 -> sharp Triolen-Swing
6/12 -> ultra-sharp triplet (equivalent to dotted note)

Her er en PriMus-fil, som illustrerer graden af swing: www.indigo2.dk/primus/faq/swinggrade.pri

27. Ingen lyd under playback

...kan skyldes, at Windows Mixerens lydstyrke for MIDI-lyd er skruet helt i bund.
Prøv dog først om du kan høre en CD eller se noget video med lyd på for at teste, om højttalere osv. er sat rigtigt op. Stadig ingen lyd?

Gå til PriMus-menuen Midi > Midi-enheder...

Vælg "Microsoft GS Wavetable Synth" under "Output". Klik på [Test].

Hvis der stadig ingen lyd er, så klik på det lille højttalersymbol nede i højre hjørne af Windows skrivebord ved siden af uret og dette vindue dukker op:

Her skal skyderne være skruet noget op, og der må ikke et "forbudt-skilt" under PriMus eller Højttalere.

Windows 8 har problemer med Midi Out: Hvis du slet ingen midi out enheder har at vælge i mellem, så har du nok Windows 8, og så er du nødt til at installere Coolsoft MidiSynth. Se i højre margin!
Vi tager 95 kr. for den danske vejledning til synth'en inkl. downloadlink til software og instrumentlyde.

Bemærk: Windows XP Mediaplayer skruer helt ned for midi-out i Windows-mixeren, hvis man har lyttet til en midi-fil og derefter forlader Mediaplayer igen. Det giver problemer med andre midi-programmer som fx PriMus, hvor man så pludselig ikke har nogen lyd længere.

29. Kan PriMus bruges med Macintosh styresystem?

Man kan bruge PriMus på Mac, hvis man installerer en version af Windows på sin Mac. Det kan man gøre med Parallels eller med VMware Fusion. Sidstnævnte skulle være bedst.
Se en sammenligning på Wikipedia.
Vi har fået udviklet vores egen Mac-udgave, så du kan altså bestille PriMus til Mac fra os.
Har du allerede PriMus til Windows, kan du i tilgift få en Mac-udgave for 95 kr.

30. Findes der en speciel skrifttype til fx funktionsanalyse?

Rune Bech Lauesen fra Svendborg Gymnasium har lavet nedenstående gratis skrifttype.
Se skriften her (med forklaring): Tastaturoversigt.pdf og hent skrifttypen her: Funktioner2018.otf

Hent skrifttypen "Funktioner2018" ved at klikke på ovenstående link.
Højreklik på den hentede skrifttype og vælg "Installer" (filen kan slettes efter installering).
Nu kan skrifttypen  "Funktioner" vælges i PriMus (og i andre nodeprogrammer).
Runes sted er der desuden nogle videoer, som beskriver brugen af tegnene i PriMus.

Alternativ: Den kommercielle skrifttype Amadeus, kan du læse om her: https://cyrk.dk/amadeus/
Amadeus dækker de becifringstegn, funktionssymboler, rytmiske og klassiske trinbetegnelser, der benyttes i Skandinavien. Desuden giver Amadeus Rytme mulighed for at skrive enkle rytmer, melodiske trintal og betoningstegn.

31. Hvorfor er der kun 4 takter? Info om skabeloner

Klik her og læs, hvorfor der kun er 4 takter, når du starter på et nyt dokument. Læs også hvordan du laver om på det og anvender skabeloner (åbner et nyt vindue).

32. Gemme hele siden eller et udsnit af den som grafik

Klik her (åbner et nyt vindue) og læs, hvordan du får gemt nodesiden eller en del af den som grafik, som efterfølgende kan bruges i et andet program eller sendes i en mail.

33. Printer name not found: ??? (netværksprinter)

Fejlen ses som regel med netværksprintere.
Hvis du vælger at printe og PriMus går ned eller hvis du får denne besked: Printer name not found: ???

 1. Gå til menuen Filer > Udskriv... (men klik ikke på noget endnu)
 2. Hold både [Shift] og [Ctrl] nede på samme tid og holde dem nede.
 3. ...og klik så på "Udskriv..." mens de to taster holdes nede.

Hermed får du den forenklede Windows-printer-menu, som ikke har problemer med de mærkelige navne, som netværksprintere kan have.
Du kan muligvis rette fejlen ved at slette filen "devmode.bin", som du finder ved at gå til menuen Indstillinger > Filplacering... > Programdata... (knap)
...så kommer du lige til mappen, hvor filen ligger. Slet den og start PriMus igen.

Man kan vælge at bruge Windows egen printmenu permanent ved at vælge det i menuen:
Indstillinger > Generelt... > Udskriftsindstillinger > Use Windows print dialog

34. Nodehovederne mangler i udskriften

Der er sket en fejl i installationen af PriMus. En skrifttype i Windows-mappen "Fonts" har måske været skrivebeskyttet. Fejlen kan næsten altid elimineres ved at gøre dette:
1. Dobbeltklik på filerne PriMus og PriMusA i mappen C:\Windows\Fonts
...så Windows viser skrifttypen. Nu kender Windows skriften. Nogle gange er det nok.

Hvis ikke, kan du prøve at genstarte og geninstallere PriMus – men denne gang skal du ikke bare dobbeltklikke på installationsfilen eller køre den direkte fra download. I stedet skal du højreklikke på installationsfilen og vælge "Kør som administrator".
Det er i øvrigt en god idé at gøre ved alle installationer. Genstart evt. endnu en gang.

Her er PriMus fonten, hvis du vil installere den separat: www.indigo2.dk/primus/faq/normal/primus.ttf
Download. Højreklik på font-filen og vælg "installér".

Se også afsnit 0 øverst på siden.

35. Hvorfor er der kun 4 takter i nye dokumenter?

Mange bliver forvirrede over at der kun er 4 takter til rådighed, når man starter på sit første dokument i PriMus. Det er dog uhyre let at oprette flere takter.

På en stationær computer med separat tastatur, har du et numerisk tastatur i højre side. Her finder du en stjerne * oven over 9-tallet. Hver gang du trykker på * får du en takt mere.

Skråstreg / fjerner takter igen.

Man kan også gå til menuen:
Stykke > Takter > Indsæt takter...

Og vælge at få indsat fx 20 tomme takter sidst i nodearket.

Hvis du vil have et nyt dokument til at starte med at stille fx 24 takter til rådighed, så kan du gemme et sådant nodepapir som en skabelon i mappen "Skabeloner", eller i mappen /Skabeloner/Favoritter
Læs mere om skabeloner på side 65 i manualen. Se også punkt 31 ovenfor!

36. Jazz-font til noder, dynamik, nøgler med mere

Mads Pagsberg fra Københavns Universitet har lavet en Jazz-font til PriMus.
Her er den vist ved siden af den normale PriMus skrifttype (klik på billedet og se i stor størrelse):

Klik og hent Jazz-fonten. Når den er hentet til fx dit skrivebord, så højreklik på den og vælg "Installer".
Hvis du senere fortryder, og gerne vil tilbage til den normale font, så klik, hent og installer.

På en Mac skal du kopiere fonten ind i en bestemt mappe, som har denne adresse:
Bibliotek > Application Support > PriMus > Bottles > primus > drive_c > windows > fonts
Kan du ikke se mappen "Bibliotek", så skal du i Finder klikke på menuen "Gå" og så trykke og holde på [Alt]-tasten. Så dukker mappen "Bibliotek" op i menuen.

37. Jeg kan ikke åbne en PriMus-fil direkte fra Lectio

Gymnasiernes interne mailsystem Lectio kan bruges til at sende PriMus-filer mellem lærere og elever. Man kan desværre ikke starte en PriMus-fil direkte fra Lectio, da man ikke kan indstille Lectio til at genkende en .pri fil som værende en PriMus-fil. Derfor må du i stedet gemme node-filen på skrivebordet eller i dokument-mappen, og herfra kan filen åbnes i PriMus.

38. Nodeværdier kan ikke vælges med musen

Hvis nodeværdien er "låst fast" til 1/4-dels noden i værktøjskassen, så den ikke reagerer på klik med musen, så skal du blot trykke på en af tasterne QWERTY på dit computer-tastatur
Så kan musen igen bruges.

Og tænk så lige over hvor meget hurtigere det er at skifte nodeværdi med tastaturet!

Man kan fx skifte nodeværdi med disse taster.
Q er en helnode
W er en halvnode
E er er kvartnode
A = Bindebue
S = Legato-but
...osv.

Alle knapperne i værktøjskassen kan vælges med taster, så det skulle du begynde at gøre, da det er meget hurtigere end at skulle flytte musen op og ned mellem værktøjskasse og nodelinje hele tiden.

Prøv det! Venstre hånd på tastaturet.
Med højrehånd på musen klikker du noderne ind.

39. Kan PriMus scanne noder ind?

Der følger ikke et scanne- og nodegenkendelsesprogram med i PriMus.
Men der findes et gratis nodegenkendelsesprogram, NotateMe Now, som kan næsten lige så meget som det program, der følger med i Sibelius (PhotoScore Lite) eller Finale (SmartScore Lite).
Faktisk kan NotateMe Now også scanne tekst og becifringer, hvad PhotoScore Lite ikke kan, og til Finale følger der slet ikke noget nodegenkendelsesprogram med for tiden.
NotateMe Now kan kun genkende ét nodesystem, så har du brug for at genkende nodeark med flere instrumenter, må du købe vores SharpEye nodescanne- og -genkendelsprogram.

NotateMe Now kan hentes fra App Store (iPad og iPhone) eller Google Play (Android).
Vi har lavet en vejledning til det her: www.indigo2.dk/info/notateme.htm (åbner i nyt vindue)

Vi sælger et rigtig godt scanneprogram ved navn SharpEye. Klik på "SharpEye nodescanner" i venstre margin for at læse mere.

40. Hvor gemmes PriMus-dokumenter?

Dokumenter: Du kan gemme lige hvor du vil, men det er klogt at bruge den samme mappe hver gang.
PriMus husker, hvor du sidst har gemt, så næste gang du vil gemme, starter PriMus med at foreslå samme sted som sidst. Hvis man ikke lige bider mærke i det, så kan man altså komme til at gemme nogle filer i andre mapper, end man er vant til.
Du kan normalt finde PriMus' dokumenter her (eksempel): /Dokumenter/PriMus

Backup: Hvis du har indstillet PriMus til at lave backup af det, du arbejder med, så gemmes backup-filerne normalt i denne mappe: /Dokumenter/PriMus/Backups
Har du IKKE sat et flueben ud for "Save backups to user-documents", så bliver backup-filer gemt samme sted som originalfilen.

Hvis PriMus crasher, kan du finde forrige version af det, du arbejder på i mappen "Backups".
Du skal bare huske at sætte filtype-knappen til at vise [PriMus back-up filer], ellers ser du en tom Backup-mappe. Filen, med det 1-tal i filnavnet, er den nyeste backup.

Automatisk backup: I denne menu kan du indstille, at PriMus skal lave backup af det, du arbejder på hvert minut, hvis du ønsker det: Indstillinger > Generelt... > Gem dokument > Gem med backup


Tilbage til PriMus FAQ siderne